Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 17 ТРАВНЯ

pplus 17 травня 2019 14:00 210 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Цікаво.com»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Мегазірки»  ☻
09.30 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.00 «Спільноти тварин»  ☻
10.25 «КультУра!»  ☻
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 Телешанс
15.50 «Спільноти тварин»  ☻
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.40 «Джон Кеннеді. Історія сповнена таємниць»  ☻
17.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.50 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.15 Телешанс
18.25 «Еліксир молодості»  ☻
19.15 «Бойові сили»  ▲
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Королева Шибанських перлів»  ☻
22.45 Телешанс
22.55 «Імперія»  ☻
23.55 Х/ф «В тилу у ворога»  ▲
01.55 Т/с «Чужі гріхи»  ☻

02.40 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.00 «Собор на крові»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.25 Kids` Time
05.30 М/с «Хай живе король Джулiан»
06.45 Kids` Time
06.50 Т/с «Шлях чарiвника»
10.10 Пацанки. Нове життя.  ▲
15.20 Х/ф «Таксi».  ▲
17.10 Х/ф «Таксi 2».  ▲
19.00 Х/ф «Таксi 3»
20.50 Х/ф «Команда А».  ▲
23.00 Х/ф «Стiльниковий»
01.00 Х/ф «Непереможний»

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза»
11.25 Д/с «Браво, шеф!»
12.30 Д/с «Тайська кухня»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 Сильна доля
14.25 Д/с «Кухня По»
15.00 Новини
15.15 Д/с «Аромати Грецiї»
15.40 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. Другий пiвфiнал
18.00 Новини

18.20 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Спiльно
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кiно
23.00 Х/ф «На межi»
00.40 Новини
01.05 UA:Спорт
01.30 Тема дня
02.20 Розсекречена iсторiя
03.15 Спiльно
03.40 Складна розмова
04.05 Розсекречена iсторiя
05.00 Новини
05.20 Свiдки геноциду 1944-го
05.25 Д/ф

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.25 Акцент
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.00,17.00 Час новин. Київ
08.30,10.10,20.00,01.15 Машина часу
09.25,16.45 Час громади
11.10,13.15 Полiгон
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Невигаданi iсторiї
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,02.15 Кендзьор
18.15,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост Hate Friday Night
23.40 ID JOURNAL
00.25 Винна карта
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.25 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.25 «Чистоnews»
20.35 «Лiга смiху»
22.35 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».  ▲
00.35 Х/ф «Будинок з башточкою»
02.10 Х/ф «Виннi зiрки».  ▲

05.30 М/ф

Iнтер

01.55 «Стосується кожного»
02.40 «Орел i решка. Шопiнг»
04.00 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Т/с «Попелюшка «80»

12.00 Новини
12.25 Т/с «Попелюшка «80»
12.35 Х/ф «Фатальна красуня».  ▲

14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 «На трьох».  ▲
15.15 Т/с «Танк».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Танк».  ▲
17.45 Т/с «Кiборги».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
21.35 Дизель шоу.  ▲
22.50 «На трьох».  ▲
23.50 Х/ф «Мiсiонер».  ▲
01.40 Факти. Вечiр
02.05 Т/с «Володимирська, 15»

СТБ

06.55 Хата на тата.  ▲
10.15 Холостяк.  ▲
13.10 Х/ф «Дорогий Джон».  ▲
15.35 Х/ф «Найкраще в менi».  ▲

17.55 Хата на тата.  ▲
20.00 Холостяк.  ▲
22.40 Холостяк. Як вийти замiж.  ▲
23.40 Небачене Євробачення 2019
23.55 Х/ф «Дорогий Джон».  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Мiст у Терабiтiю»
11.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечiрка 2
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Х/ф «Сам вдома 2»
17.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф «Сам вдома 3»
23.00 Х/ф «Я - початок».  ▲

01.00 М/с «Лис Микита»
04.50 М/ф «Енеїда»
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.45 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.40 Х/ф «Один день».  ▲

12.40 «Бєдняков+1»
13.40 «Вiрю не Вiрю»
14.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
01.00 «Орел i решка. Незвiдана Європа»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Батальйон».  ▲
09.50 «Спецкор»
10.25 «ДжеДАI»
10.55 «Рiшала 2»
11.50 «Загублений свiт»
13.50 «Помста природи»
14.10 Х/ф «Вiддалений схил».  ▲
15.50 Х/ф «Катаклiзми».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Кров тамплiєрiв».  ▲
23.10 Х/ф «Мобi Дiк: Полювання на монстра».  ■
00.50 Х/ф «Вiддалений схил».  ▲

02.15 «Помста природи»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
13.00 «Репортер». Новини
13.10 «Кримiнал» з С. Вардою
13.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою
14.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
15.00 «Репортер». Новини
15.10 «Кримiнал» з С. Вардою
15.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
16.20 «Вибори-2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

07.05 Х/ф «Тихе слiдство»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Круглянський мiст»
10.35 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.05 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
21.20 Т/с «Кримiналiст».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Х/ф «Штольня».  ▲
01.25 «Хвороби-вбивцi»
02.00 «Свiдок»
02.30 «Випадковий свiдок»
03.05 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського Києва»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.10 Правда життя
09.10 Найдивовижнiшi тварини свiту
10.05 Вiдчайдушнi рибалки
11.00 Брама часу
11.50 Прихована реальнiсть
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.30 Заборонена iсторiя
16.20 Вiдчайдушнi рибалки
17.10 Планета Земля
18.00 Мисливцi за торнадо
19.00 Фантастичнi iсторiї
19.55 Скарб.ua
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Вiдчайдушнi рибалки
22.35 Планета Земля
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.20 Мiстична Україна
02.05 Бандитський Київ

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Т/с «Солона карамель»
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Солона карамель».  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲

19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Бiле-чорне»
23.00 Сьогоднi
23.20 По слiдах
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.05 Сьогоднi
03.55 Реальна мiстика
05.35 Зоряний шлях

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Брудна кампанiя за чеснi вибори». (США).  ▲
08.20 Х/ф «Пiсня на Рiздво». (США - Канада).  ▲
10.00 Х/ф «Таксi 3». (Францiя).  ▲
11.25 Х/ф «Американський пирiг: Всi в зборi». (США).  ■
13.15 Х/ф «Ягуар». (Францiя).  ▲
14.55 Х/ф «Хто я?» (Гонконг).  ▲
16.55 Х/ф «Вундеркiнди». (США - Великобританiя).  ■
18.45 Х/ф «Новi пригоди Аладдiна». (Францiя - Бельгiя).  ▲
20.30 Х/ф «Аферисти Дiк i Джейн». (США).  ▲
22.00 Х/ф «Куленепробивний». (США).  ▲
23.25 Х/ф «Брудна кампанiя за чеснi вибори». (США).  ▲
01.05 Х/ф «Таксi 3». (Францiя).  ▲
02.50 Х/ф «Куленепробивний». (США).  ▲
04.35 Х/ф «Весь я». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Сiмейнi мелодрами

Еврокино

00.00 Х/ф «2+1».  ▲
01.55 Х/ф «Телохранитель».  ▲
03.30 Х/ф «Принцесса Монако».  ▲
05.15 Х/ф «Сфера колдовства».  ▲
06.35 Х/ф «Призрaк».  ▲
08.40 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь».  ▲
10.00 Х/ф «Двое во Вселенной».  ▲
12.00 Х/ф «Револьвер».  ▲
13.50 Х/ф «По ту сторону надежды».  ▲
15.25 Х/ф «Пришельцы».  ▲
17.10 Х/ф «Дневной свет».  ▲
19.00 Х/ф «Лабиринт Фавна».  ▲
20.55 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
23.55 Х/ф «3 счастливых поросенка».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Страченi свiтанки»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
09.55 «Зiркове життя»
10.45 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Нiагара»
13.25 Т/с «Мiс Фрайнi Фiшер».  ▲
15.25 Х/ф «Вiрнi друзi»
17.20 Х/ф «Дiловi люди»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Мiський пейзаж»
00.35 Х/ф «Петля Нестерова»
02.15 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»

03.55 Кiноляпи
04.30 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

00.10 Паралельний свiт

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
10.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
11.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
12.30 Т/с «Вiкно життя»
13.15 Т/с «Вiкно життя»
14.15 Х/ф «Фабрика щастя»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Кафе на Садовiй»
18.00 Т/с «Кафе на Садовiй»
18.45 Т/с «Кафе на Садовiй»
19.30 Т/с «Кафе на Садовiй»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Абонент тимчасово недоступний»
00.45 Т/с «Абонент тимчасово недоступний»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Антверпен - Гент. Чемпiонат Бельгiї
07.45 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї
09.30,13.35,03.30 «Сiткорiзи»
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25,13.05,15.30,22.25 Переможний фiнал
10.30 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї
11.10,16.05,19.10,22.55 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
10.26 Топ-матч
13.10 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
16.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
16.40 Андерлехт - Генк. Чемпiонат Бельгiї
18.25 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
20.15,01.15 Свiт Прем`єр-лiги
20.45 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
23.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
23.30 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат України
01.45 Фiорентина - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
04.00 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат Англiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00,08.20,12.45,14.45 Топ-матч
06.30 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї
08.35 Болонья - Парма. Чемпiонат Iталiї
10.25 Журнал Лiги Чемпiонiв
10.55 Ворскла - Карпати. Чемпiонат України
11.45,20.25,21.45 Переможний фiнал
12.55 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат Англiї
13.45,18.05,22.45 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
14.55 Iнтер - К`єво. Чемпiонат Iталiї
16.45 Свiт Прем`єр-лiги
17.15 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат Англiї
19.05,01.35 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
19.35 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
21.55 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї
23.45 Кальярi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї
02.05 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України
04.10 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись