Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 17 ЛИПНЯ

pplus 17 липня 2019 09:00 114 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Їжа богів»  ☻
09.00 «Сім’я від А до Я»  ☻
09.25 «Довідник дикої природи»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Шокуючі істини»  ▲
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
13.35 «ФізкультУра!»  ☻
14.00 «Гра долі»  ☻
14.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.20 М/ф для дітей
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Ровесник»  ☻
16.25 «Мегазірки»  ☻
16.50 «ММС»
17.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.55 «Довідник дикої природи»  ☻
18.45 Телешанс 
18.55 «Природа сьогодні»  ☻
19.20 «Шокуючі істини»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
22.20 «Гра долі»  ☻
22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.25 Телешанс
23.35 Х/ф «Чорний янгол»  ▲
00.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.45 «Їжа богів»  ☻
02.35 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.20 «ФізкультУра!»  ☻
03.50 «Мегаполіси»  ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.35 «Ровесник»  ☻
04.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.10 Зона ночi
04.20 Абзац
06.00 Kids Time
06.05 М/с «Пригоди Кота у чоботях»
07.15 Kids Time
07.20 Шоу Оля
08.10 Хто зверху?  ▲
10.10 Дешево i сердито
12.10 Гастарбайтери
17.00 Любов на виживання  ▲
19.00 Вар`яти.  ▲
21.00 Х/ф «Конан-варвар».  ▲
23.10 Х/ф «Запит в друзi».  ■
01.00 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.25 Погода
11.35 Телепродаж
12.00 Д/с «Аромати Мексики»
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Пiвденної Африки»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми за кошти Державного бюджету
21.40 Новини
22.05 UA:Спорт
22.20 Програма з Майклом Щуром
22.50 Д/с «Боротьба за виживання»
23.25 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.05 Спiльно
03.35 #ВУкраїнi
04.00 Своя земля
04.30 Букоголiки
05.00 Новини
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.00 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,01.10 Погода на курортах
08.20 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.25 Енергобезпека
18.20,19.30,02.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 #Група продовженого дна
00.10 Д/ф
01.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.10 «Сiмейнi мелодрами»
14.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати 6»
21.50 Т/с «Свати 6»
22.45 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
23.40 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
00.35 Т/с «Школа. Недитячi iгри».  ▲
01.30 Т/с «Я знову тебе кохаю 2».  ▲

05.15 «ТСН»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
11.00 Т/с «Голос янгола».  ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.40 «Правила виживання»
15.45 «Речдок»
16.40 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Фатальна пристрасть»
22.10 «Слов`янський базар у Вiтебську 2019»
00.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
02.15 «Стосується кожного»
02.55 Т/с «Здрастуй, мамо».  ▲
03.35 «Орел i решка. Шопiнг»
04.15 «Подробицi» - «Час»
05.00 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Громадянська оборона
11.35 Т/с «Майор i магiя».  ▲
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Прем`єр-мiнiстр».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Прем`єр-мiнiстр».  ▲
16.30 Х/ф «Секретнi матерiали: Хочу вiрити».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.25 Секретний фронт
21.10 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Пес».  ▲
22.55 Т/с «Майор i магiя».  ▲
01.55 Т/с «Невиправнi».  ▲

02.35 Стоп-5

СТБ

07.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.20 МастерШеф.  ▲
14.10 Ультиматум.  ▲
16.25 Х/ф «Палкi втiкачки»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Палкi втiкачки»
18.35 Х/ф «27 весiль»
21.00 Т/с «Пограбування по-жiночому»

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Щасливий квиток»
00.45 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Марко-Макако»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Одного разу в Одесi
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Одного разу в Одесi
15.00 Т/с «Останнiй москаль»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Останнiй москаль»
22.00 Одного разу в Одесi
23.00 ЛавЛавCar 2
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорiя зради
02.20 БарДак
03.10 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.00 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.50 Т/с «Доктор Хто».  ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп 2».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.45 Х/ф «Горець 2».  ▲
15.20 Х/ф «Горець 3».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».  ▲
21.35 Т/с «Касл 3».  ▲
23.10 Т/с «Касл 3».  ▲

01.00 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.35 Х/ф «Загадка Ендхауза»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Iподром»
10.50 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.30 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть у раю».  ▲
21.30 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.15 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.05,14.05 Правда життя
09.15,17.55 Дика природа Африки
10.15,17.05,05.10 Шалена подорож
11.05 Україна: забута iсторiя
11.55 Cкептик
12.55,00.40 Речовий доказ
15.05,23.40 Як працюють мiста
16.05,21.45 Мегамисливцi
18.55,20.45 Їжа богiв
19.50,01.50 Мiстична Україна
22.45 Невiдома Австралiя
02.40 Легендарнi замки Закарпаття
03.25 1377 спалених заживо
04.20 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
12.30 Агенти справедливостi.  ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «У минулого у боргу»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика
04.15 Зоряний шлях
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Особливо небезпечна». (США).  ▲
08.50 Х/ф «Даю рiк». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина).  ▲
10.45 Х/ф «Не/дивлячись нi на що». (Нiмеччина).  ▲
12.50 Х/ф «Однокласницi i таємниця пiратського золота». (Великобританiя).  ▲
14.35 Х/ф «Вже хто б говорив 2». (США).  ▲
15.55 Х/ф «Хлопчикам це подобається». (США).  ▲
17.30 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
19.05 Х/ф «Все можу!» (Великобританiя).  ▲
20.30 Х/ф «Реальнi упирi». (Нова Зеландiя - США).  ▲
21.55 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲
23.30 Х/ф «Особливо небезпечна». (США).  ▲
01.10 Х/ф «Не/дивлячись нi на що». (Нiмеччина).  ▲
03.05 Х/ф «Даю рiк». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина).  ▲
04.50 Х/ф «Залiзне небо». (Фiнляндiя - Нiмеччина - Австралiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

06.30 Х/ф «Балкон».  ▲
06.40 Х/ф «Полет аистов».  ▲
07.30 Х/ф «Полет аистов».  ▲
08.10 Х/ф «Полет аистов».  ▲
08.50 Х/ф «Полет аистов».  ▲
09.50 Х/ф «Маяк».  ▲
10.05 Х/ф «Револьвер».  ▲
11.50 Х/ф «Звонок».  ▲
12.05 Х/ф «Альбер Камю».  ▲
13.45 Х/ф «Медвежий поцелуй».  ▲
15.20 Х/ф «Космос Алана».  ▲
15.30 Х/ф «Супер Брис».  ▲
16.55 Х/ф «Провал».  ▲
17.05 Х/ф «Белый Бог».  ▲
19.00 Х/ф «Как назло Сибирь».  ▲
20.30 Х/ф «Моби Дик».  ▲
23.30 Х/ф «Долгое падение».  ▲
01.00 Х/ф «В тихом омуте».  ▲
02.55 Х/ф «Контакт».  ▲
03.05 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ▲
04.30 Х/ф «Зимняя жара».  ▲

Enter-фiльм

04.50 Х/ф «Святе сiмейство»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Леонiд Биков. Зустрiчна смуга»
10.25 «Моя правда»
11.15 Х/ф «Кому вгору, кому вниз»
12.55 Т/с «Розслiдування Мердока»
14.55 Х/ф «Одиниця з обманом»
16.15 Т/с «Два капiтани»
19.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Людина з чорної «Волги».  ▲

00.50 «Спогади»
01.50 «Академiя смiху»
02.35 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
04.15 Кiноляпи
04.55 Саундтреки
05.25 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Гарячi новини на Сонцi
21.25 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.30 Xsport News
00.40 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Важка атлетика. Чемпiонат України
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Богатирi
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Кожної недiлi»
13.10 Телемагазин
14.10 Лiтня Унiверсiада 2019. Неаполь
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
16.30 Важка атлетика. Чемпiонат України. Чоловiки. 81 кг. Пряма трансляцiя
17.50 Xsport News
18.00 Важка атлетика. Чемпiонат України. Жiнки. 64 кг. Пряма трансляцiя
19.10 Xsport Vlog. Юрiй Вернидуб
19.30 Важка атлетика. Чемпiонат України. Жiнки. 71 кг. Пряма трансляцiя
20.50 Змiшане єдиноборство
21.00 ФайтЛайф
21.30 Xsport News
21.40 «Фабрика футболу»
23.20 Наука виживати

Sport 2. (Baltic)

06.00 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Шериф - Сперанца
07.40 BVB-TV. Футбол. Лiга Чемпiонiв. Тоттенхем - Боруссiя Д
09.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Belgrade. Росiя - Нiмеччина
10.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Belgrade. Нiмеччина - Францiя
11.50 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
13.20 Футбол. Молдова. Нацiональний дивiзiон. Шериф - Сперанца
15.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Тюрк Телеком
16.40 Red Bull Air Race. Раунд-8. Озеро Белатон, Угорщина
17.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Нюнберг - Боруссiя Д
18.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Belgrade. Росiя - Iспанiя
19.40 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Nazar Грецiя - Україна
20.50 Chelsea World
21.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Ньюкасл
23.10 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Рой Джонс - Джон Руїз
00.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Герта - Боруссiя Д
01.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Роял Хали Газiантеп
03.10 Змiшане єдиноборство
03.30 Небачений футбол
04.00 Red Bull Air Race. Озеро Белатон, Угорщина. Огляд
04.30 Пляжний футбол. Euro Beach Soccer League Belgrade. Iспанiя - Францiя

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар»
09.00 Т/с «Вiкно життя»
09.45 Т/с «Вiкно життя»
10.30 Т/с «Нитки долi»
11.15 Т/с «Нитки долi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
14.30 Х/ф «Фабрика щастя»
16.15 Т/с «Вiкно життя»
17.00 Т/с «Вiкно життя»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
20.30 Т/с «Нитки долi»
21.15 Т/с «Нитки долi»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар»
00.15 Х/ф «На мосту»
01.45 Т/с «Диявол з Орлi»
02.30 Т/с «Диявол з Орлi»
03.15 Х/ф «Мiський пейзаж»
04.45 Т/с «Торгашi»
05.30 Т/с «Торгашi»

Футбол 1

06.00,08.00,20.40 Топ-матч
06.10 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Шахтар - Копенгаген. Контрольна гра
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.15 Ювентус - Емполi. Чемпiонат Iталiї
12.00 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
15.55,20.10 «Нiч Лiги чемпiонiв»
16.35 Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.25 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.45 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
22.45 Порту - Рома. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
02.05 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
03.55 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Олiмпiк - Арсенал-Київ. Чемпiонат України
07.50,12.50,21.35,23.35,01.35,03.35,05.35 Топ-матч
08.00,12.20 «Нiч Лiги чемпiонiв»
08.40 Реал - Аякс. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.30 Боруссiя (Д) - Тоттенхем. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.00,18.05 «Нiч Лiги чемпiонiв»
13.40 ПСЖ - МЮ. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.30 Порту - Рома. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
18.50 Журнал Лiги чемпiонiв
19.45 Шахтар - Копенгаген. Контрольна гра
21.45 Ювентус - Емполi. Чемпiонат Iталiї
23.45 Львiв - Шахтар. Чемпiонат України
01.45 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
03.45 МЮ - Ювентус. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 288 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 397 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 523 0