Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 16 ВЕРЕСНЯ

pplus 16 вересня 2019 09:00 181 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Квест»  ☻
12.35 «Гра долі»  ☻
13.00 «Скарби саду»  ☻
13.20 «Спогади»  ☻
13.45 «Ровесник»  ☻
13.55 «КультУра!»  ☻
14.20 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
14.40 «Дикі тварини»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻

18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Проклятий Юнайтед»  ▲
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Секретні території»  ☻
02.30 Т/с «Рейк»  ☻
03.25 «КультУра!»  ☻
03.50 «Мегаполіси»  ☻
04.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.40 «Їжа богів»  ☻
05.30 «Дзеркало історії»  ☻
06.00 «Спогади»  ☻
06.30 «Квест»  ☻

Новий канал

03.10 Зона ночi
04.50 Абзац
05.45 Kids Time
05.50 М/с «Том i Джерi»
07.05 Kids Time
07.10 Х/ф «Мисливцi за привидами».  ▲
09.10 Х/ф «Мисливцi за привидами 2».  ▲
11.20 Х/ф «Мисливцi за привидами»
13.50 Х/ф «Клiк: З пультом по життю».  ▲
16.00 Х/ф «Пiкселi».  ▲
18.00 Х/ф «Дуже поганi матусi».  ▲
20.00 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
22.50 Х/ф «Американський пирiг».  ▲
00.50 Т/с «Спецзагiн «Кобра».  ▲

01.50 Служба розшуку дiтей
01.55 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.30 Д/с «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУкраїнi
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 Д/с «Морська кухня»
16.15 Погода
16.25 Плiч-о-плiч
16.55 Перша шпальта
17.25 Новини
17.50 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Чорногорiя - Україна
20.00 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
23.30 Плiч-о-плiч
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Чорногорiя - Україна
04.25 Розсекречена iсторiя
05.25 Новини
05.50 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,15.15 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25 Полiгон
09.25,17.40 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10,18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв
02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.25 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.50 «Мiняю жiнку»
14.05 «Сiмейнi мелодрами»
15.05 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Грошi»
00.00 «Танцi з зiрками»
04.25 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

03.15 «Орел i решка. Курортний сезон»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Стосується кожного»
11.15 Х/ф «Три мушкетери: Пiдвiски королеви»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Три мушкетери: Пiдвiски королеви»
13.50 Х/ф «Три мушкетери: Помста мiледi»

15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
02.00 «Стосується кожного»
02.45 «Орел i решка. Курортний сезон»

ICTV

04.35 Скарб нацiї
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Не дай себе ошукати
11.05 Т/с «Невиправнi».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Невиправнi».  ▲
13.35 Х/ф «Ендi «Орел».  ▲
15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Пiднесення Юпiтер».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Бiльше нiж правда
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «У полi зору».  ▲
01.45 Стоп-10

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
11.35 МастерШеф
14.15 Хата на тата
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси
19.00 Хата на тата
21.00 Т/с «Крiпосна»
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Хата на тата

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Казка про того, хто ходив страху вчитися»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
12.30 Одного разу пiд Полтавою
13.00 Танька i Володька
13.30 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Iгри Приколiв
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.50 «Орел i решка. Шопiнг»
09.45 Т/с «Дорогий лiкар».  ▲
11.30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Х/ф «Все найкраще».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
20.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.10 М/ф «Ронал-Варвар».  ▲
02.40 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
09.25 «Спецкор»
10.05 «ДжеДАI»
10.40 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
14.35 Х/ф «Зiткнення».  ▲
16.05 Х/ф «День Незалежностi: Вiдродження».  ▲

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Х/ф «Акуляче торнадо 5: Глобальне роїння».  ▲

00.45 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.00 «Репортер». Новини
13.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
14.20 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
15.00 «Репортер». Новини
15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем
23.00 «ХХХ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 «Випадковий свiдок»
06.10 Х/ф «Володя великий, Володя малий»
07.25 Х/ф «Звинувачується весiлля»
08.55 Х/ф «Зупинився потяг»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.10 Х/ф «Залишенi».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Справжнiй детектив 3».  ■
00.55 Х/ф «Рейд».  ■

02.40 «Свiдок»
03.10 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.35 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Правда життя
08.40 Мисливець i здобич
09.40 Життя
10.35 Скептик
11.35 Там, де нас нема
12.35 Речовий доказ
13.45 Правда життя
14.55 Таємницi Другої свiтової
15.55 Скарби з горища
16.55 Велетнi льодовикової ери
17.55 Дика Арктика
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.55 Прихована реальнiсть
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Дика Арктика
23.40 Таємницi Другої свiтової
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.35 Таємницi кримiнального свiту
05.10 Речовий доказ

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2»
23.00 Сьогоднi
23.30 Т/с «Капiтан 2»
00.30 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Iсторiя одного злочину.  ▲
03.00 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Велика афера». (Канада).  ▲
08.35 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (США).  ▲
10.35 Х/ф «Зведенi брати». (США).  ▲
12.20 Х/ф «Хмарно, можливi опади у виглядi фрикадельок». (США).  ☻
13.50 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США).  ▲
15.35 Х/ф «Зелений шершень». (США).  ▲
17.30 Х/ф «Дружба i нiякого сексу?» (Iрландiя - Канада).  ▲
19.05 Х/ф «Дев`ять життiв». (Францiя - Китай - Канада).  ☻
20.30 Х/ф «SuperПерцi». (США).  ▲
22.20 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲
00.10 Х/ф «Велика афера». (Канада).  ▲
02.10 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (США).  ▲
04.20 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Моє чуже життя»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.25 Х/ф «Супер Брис».  ▲
02.50 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
04.35 Х/ф «Шик!»  ▲
06.10 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце».  ▲
07.55 Х/ф «Учительница».  ▲
09.30 Х/ф «Самба».  ▲
11.20 Х/ф «Любовь живет три года».  ▲
12.55 Х/ф «Два дня, одна ночь».  ▲
14.25 Х/ф «Пришельцы».  ▲
16.05 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев».  ▲
17.50 Х/ф «Прощай, речь 3D».  ▲
19.00 Х/ф «Третья персона».  ▲
21.05 Х/ф «Антиганг».  ▲
22.30 Х/ф «Ни минуты покоя».  ▲
23.45 Х/ф «Раз-два-три-вперед!»  ▲

Enter-фiльм

06.00 Х/ф «Невиправний брехун»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Моя правда»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Зорянi долi»
11.10 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Сьомий маршрут»
13.30 Х/ф «Остання релiквiя»
15.20 Х/ф «Iнспектор карного розшуку»
17.10 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi»

00.40 «Зорянi долi»
01.00 «Академiя смiху»
01.30 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.00 Кiноляпи
03.55 Саундтреки
04.50 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.40 Xsport News
00.50 Боротьба. ЧC. Казахстан
01.50 Xsport Студiя
02.10 Снукер. Кубок Незалежностi 2019
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 ДуйМандруй
07.40 Xsport News
07.50 Наша риболовля
08.20 Xsport News
08.30 Бокс. KOTV Classics
09.30 Х/ф «Гол»
11.30 Телемагазин
12.30 Наша риболовля
13.15 Телемагазин
14.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
14.40 Змiшане єдиноборство
15.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
17.00 Бокс. KOTV Classics
18.00 Гандбол. Лiга чемпiонiв. Журнал
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.50 Xsport Vlog. Фран Соль
21.20 Xsport News
21.30 Україна футбольна
22.40 Х/ф «Гол 2. Життя як мрiя»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iспанiя - Бразилiя
07.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
08.20 Змiшане єдиноборство
08.50 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Жальгирiс - Паневежiс
10.30 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Iспанiя - Бразилiя
12.00 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 1
13.00 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 1
14.00 Chelsea World
14.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. МЮ - Челсi
16.30 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
17.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
18.40 Футбол. Чемпiонат Молдови. Сфинтул Георге - Динамо-Авто
20.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
21.40 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 1
22.40 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 1
23.40 Chelsea World
00.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
01.50 Red Bull Air Race. Перегони R8. Тiба, Японiя
02.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
03.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бахчешехир Унiверситет - Пiнар Каршияка
05.30 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.00 Т/с «Забудь i пригадай»
09.45 Т/с «Забудь i пригадай»
10.30 Т/с «Коротке слово «нi»
11.15 Т/с «Коротке слово «нi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.30 Т/с «Вибираючи долю»
15.15 Т/с «Вибираючи долю»
16.15 Т/с «Вибираючи долю»
17.00 Т/с «Вибираючи долю»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.15 Т/с «Червона королева»
21.00 Т/с «Червона королева»
22.00 Т/с «Нитки долi»
22.45 Т/с «Нитки долi»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
03.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв
08.15 Колос - Львiв. Чемпiонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45,20.30 «Автогол»
12.00 Верона - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
13.50 Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини
15.40,22.30 Футбол News
16.05 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
17.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
18.45 Реал - Леванте. Чемпiонат Iспанiї
20.45 Журнал Лiги Європи
21.40 Live. Торiно - Лечче. Чемпiонат Iталiї
23.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
00.35 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
02.20 Дженоа - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
04.05 Лейпцiг - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат України
07.45 Лейпцiг - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
09.30 «Автогол»
09.45 Дженоа - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
11.30 Журнал Лiги чемпiонiв
12.00 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат України
13.45 Рома - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї
15.30 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
17.15,00.30 «Великий футбол»
19.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру
19.55 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
21.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
22.40 Колос - Львiв. Чемпiонат України
02.15 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру
03.10 Верона - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
05.00 Журнал Лiги Європи
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Саксофон та мінівчені і мудреці: у Кременчуці пройшла виставка скульптора Олексія Леонова. ФОТОрепортаж 120 0
Освідчення в коханні у віршах: кременчуцька поетеса вперше презентувала свою книгу. ФОТОрепортаж 125 0
Жарти, сміх та купа незрозумілих термінів: кременчужан зацікавили книгою-головоломкою. ФОТОрепортаж 259 0