Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 16 ТРАВНЯ

pplus 16 травня 2019 14:00 298 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Цікаво.com»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Мегазірки»  ☻
09.35 «Спільноти тварин»  ☻
10.00 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.25 «КультУра!»  ☻
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Жива природа»  ☻
15.50 «Спільноти тварин»  ☻
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.45 «Слід кривавий стелиться»  ☻
17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.15 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Еліксир молодості»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Шість дружин Генрі Лефея»  ▲
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Еліксир молодості»  ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.40 «Мегазірки»  ☻
04.05 «Цікаво.com»  ☻
04.35 «Пізнай світ»  ☻
05.00 «Спільноти тварин»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.15 Абзац
05.05 Kids` Time
05.10 М/с «Хай живе король Джулiан»
06.55 Kids` Time
07.00 Т/с «Шлях чарiвника»
10.40 Х/ф «Метро».  ▲

13.00 Хто проти блондинок.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Таксi 3»
22.40 Т/с «Сирена».  ▲

02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза»
11.25 Д/с «Браво, шеф!»
12.30 Д/с «Тайська кухня»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 Про що спiває Європа
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Морська кухня»
17.15 Погода
17.30 #ВУкраїнi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Перший на селi
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях

21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. Другий пiвфiнал
00.20 Телепродаж Тюсо
02.30 Новини
02.55 UA:Спорт
03.05 Тема дня
04.00 Разом
04.25 Спiльно
04.50 Погода
05.00 Новини
05.25 Погода
05.35 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20,00.55 Огляд преси
06.20,02.15,05.35 Дiалоги з Патрiархом
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25 MEDекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55,00.30 Погода на курортах
08.20 Невигаданi iсторiї
09.25,17.45 Час громади
10.10,20.00,01.15 Машина часу
11.10,14.10,05.15 Полiгон
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.40 Будемо жити
13.05 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 Лiнiйка документальних проектiв
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.25 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Школа».  ▲
21.45 Т/с «Школа».  ▲

22.30 «Право на владу»
00.45 Х/ф «Великий»
03.40 Х/ф «Я знову тебе кохаю».  ▲

05.25 «ТСН»

Iнтер

01.55 «Стосується кожного»
02.40 «Орел i решка. Шопiнг»
04.00 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Т/с «Попелюшка «80»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Попелюшка «80»
12.35 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку».  ▲

14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту лiнiю фронту»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Х/ф «Побiчний ефект».  ▲

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Секретний фронт. Дайджест
11.00 Х/ф «Мiсiя спасiння».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Мiсiя порятунку 2: Точка удару».  ▲
14.55 Т/с «Танк».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Танк».  ▲
17.45 Т/с «Кiборги».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Антизомбi
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Кiборги».  ▲
22.15 Х/ф «Червоний».  ▲

00.30 Д/ф «Мiф»
01.40 Т/с «Володимирська, 15»

СТБ

07.00 Моя правда. Урi Геллер. Звичайне диво
07.55 Т/с «Доньки-матерi»
10.50 МастерШеф.  ▲
13.05 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Т/с «Доньки-матерi»
20.35 Т/с «Доньки-матерi»
20.55 Т/с «Доньки-матерi»
21.35 Т/с «Доньки-матерi»

22.00 Євробачення 2019. 2-й пiвфiнал

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Король Дроздобород»
11.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Вечiрка 2
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.15 Х/ф «Бути Астрiд Лiндгрен».  ▲

12.40 «Вiрю не Вiрю»
14.45 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
01.00 «Бєдняков+1»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад 2».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.50 «Рiшала 2»
11.45 «Загублений свiт»
13.40 «Помста природи»
13.50 Х/ф «Життя на межi».  ▲
15.25 Х/ф «Пекло».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.30 Т/с «Кiстки 11».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 11».  ▲

00.40 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
13.00 «Репортер». Новини
13.10 «Кримiнал» з С. Вардою
13.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою
14.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
15.00 «Репортер». Новини
15.10 «Кримiнал» з С. Вардою
15.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
16.20 «Вибори-2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.40 Х/ф «Такi красивi люди»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес»
10.35 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.05 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
21.25 Т/с «Кримiналiст».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.25 Мисливцi за торнадо
10.25 Вiдчайдушнi рибалки
11.15 Брама часу
12.05 Прихована реальнiсть
12.55 Речовий доказ
14.05 Правда життя
15.15 Заборонена iсторiя
16.05 Вiдчайдушнi рибалки
17.00 Планета Земля
17.55 Найдивовижнiшi тварини свiту
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Скарб.ua
20.40 Фантастичнi iсторiї
21.45 Вiдчайдушнi рибалки
22.35 Планета Земля
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.20 Мiстична Україна
02.05 Код доступу
04.35 Iсторiя українських земель. Львiв
05.15 Iсторiя Києва

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.45 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Бiле-чорне»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.45 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Щоденники нянi». (США).  ▲
08.35 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт». (США - Канада).  ▲
10.30 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲
12.35 Х/ф «Весь я». (США).  ▲
14.10 Х/ф «Брудна кампанiя за чеснi вибори». (США).  ▲
15.35 Х/ф «Таксi 3». (Францiя).  ▲
17.00 Х/ф «Американський пирiг: Всi в зборi». (США).  ■
18.50 Х/ф «Ягуар». (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Хто я?» (Гонконг).  ▲
22.30 Х/ф «Вундеркiнди». (США - Великобританiя).  ■
00.25 Х/ф «Щоденники нянi». (США).  ▲
02.30 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт». (США - Канада).  ▲
04.20 Х/ф «Вундеркiнди». (США - Великобританiя).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.05 Х/ф «В тихом омуте».  ▲
02.05 Х/ф «Моби Дик».  ▲
05.05 Х/ф «Что творят немецкие мужчины».  ▲
06.50 Х/ф «Доля ангелов».  ▲
08.30 Х/ф «Новейший завет».  ■
10.20 Х/ф «Отель Люкс».  ▲
12.05 Х/ф «Кафе де Флор».  ▲
14.00 Х/ф «Кенау».  ▲
15.50 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
17.20 Х/ф «Шик!»  ▲
19.00 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
20.20 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
22.15 Х/ф «Возмутитель спокойствия».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Дiд лiвого крайнього»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Зiркове життя»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне колесо»
13.35 Т/с «Мiс Фрайнi Фiшер».  ▲
15.35 Х/ф «Опiкун»
17.15 Х/ф «Мачуха»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Розмах крил»
00.50 Х/ф «Євгенiй Патон. Шлях до мрiї»

01.40 «Академiя смiху»
02.10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.45 Кiноляпи
04.25 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
10.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
11.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
12.30 Т/с «Вiкно життя»
13.15 Т/с «Вiкно життя»
14.15 Т/с «Незломлена»
15.00 Т/с «Незломлена»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Абонент тимчасово недоступний»
00.45 Т/с «Абонент тимчасово недоступний»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
07.45,23.25 «Сiткорiзи»
08.15 Фiорнетина - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.25,16.05,19.55 Переможний фiнал
10.30 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї
12.15 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України
13.50 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
15.35,21.20 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
16.10,19.05 «Студiя Live»
16.55 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
20.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
20.45 «Бомбардир» А. Лунiн
21.25 Live. Андерлехт - Генк. Чемпiонат Бельгiї
23.55 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат Англiї
01.45,03.50 Топ-матч
04.00 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат Англiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 «Сiткорiзи»
06.30 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України
08.20,23.30 Топ-матч
08.30,11.35 «Студiя Live»
09.25 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
12.20,21.20,22.20 Переможний фiнал
12.25,22.15,23.25 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
12.35 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат Англiї
14.25 «Сiткорiзи»
14.55 Арсенал-Київ - Чорноморець. Чемпiонат України
16.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
17.40 Брюгге - Генк. Чемпiонат Бельгiї
19.30 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат Англiї
21.25 Live. Антверпен - Гент. Чемпiонат Бельгiї
23.45 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
01.35 Журнал Лiги Чемпiонiв
02.05 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
03.55 Андерлехт - Генк. Чемпiонат Бельгiї
05.45 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1292 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1964 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2521 0