Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 15 ВЕРЕСНЯ

pplus 15 вересня 2019 09:05 376 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «КультУра!»  ☻
07.35 «Гра долі»  ☻
08.05 «Заручники свободи»  ☻
08.35 «Скарби саду»  ☻
09.00 «День за днем». Інформаційний щотижневик
10.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
10.20 «Вердикт історії»  ☻
11.20 «Ровесник»  ☻
11.35 Х/ф «Кохання на острові»  ☻
13.00 Телешанс
13.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
14.10 «Дикі тварини»  ☻
14.35 «Сироти дикої природи»  ☻
15.00 М/ф для дітей
15.25 Телешанс
15.35 «Гра долі»  ☻
16.05 «Спільноти тварин»  ☻
16.30 «Божевільний світ»  ▲
17.20 «Визначні досягнення людства»  ☻
17.45 «Скарби саду»  ☻
18.05 Телешанс
18.15 «Історії великого кохання»  ▲
19.05 Х/ф «Мішель Вальян: Жага швидкості»  ☻
20.50 Телешанс
21.00 «ММС»
21.20 Х/ф «Проклятий Юнайтед»  ▲
22.55 Телешанс
23.05 Х/ф «Щонеділі»  ☻
01.40 «Їжа богів»  ☻
02.30 «КультУра!»  ☻
02.55 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
03.15 «Заручники свободи»  ☻
03.40 «Дзеркало історії»  ☻
04.30 «Спогади»  ☻
05.00 «Вердикт історії»  ☻

Новий канал

03.20 Зона ночi
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Том i Джерi шоу»
07.15 Kids` Time
07.20 М/ф «Тому i Джеррi: Швидкий i скажений»
09.00 М/ф «Мадагаскар 3»
10.50 Х/ф «Моя дiвчина монстр».  ▲
13.00 Х/ф «Клiк: з пультом по життю».  ▲
15.10 Х/ф «Син Маски»
17.00 Х/ф «Маска».  ▲
19.00 Х/ф «Пiкселi».  ▲
21.00 Х/ф «Мисливцi за привидами»
23.10 Х/ф «Мисливцi за привидами 2».  ▲
01.10 Х/ф «Норбiт».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.10 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.10 Доброго ранку, Країно!
09.30 Енеїда
10.25 Д/с «Браво, шеф!»
11.30 Телепродаж
11.50 М/с «Марин та його друзi. Пiдводнi iсторiї»
12.45 Х/ф «Соляний принц»
14.25 Телепродаж
14.40 Д/с «Тайська кухня»
15.35 Бюджетники
16.05 UA:Фольк. Спогади
17.05 Перший на селi
17.35 Д/ф «Америка. Пiвденно-Захiдна Америка: вiд Долини смертi до Великого каньйону»
18.40 Д/с «Мегаполiси»
19.05 Д/с «Суперчуття»
20.05 Д/с «Таємницi людського мозку».  ▲
21.00 Новини
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром
21.55 Бюджетники
22.25 Т/с «Монро».  ▲
23.15 Новини
23.45 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 Енеїда
03.15 Своя земля
03.45 Новини
04.10 Сильна доля
05.00 Новини
05.25 Спiльно

5 канал

06.00,09.30 Вiкно до Америки
06.25,10.05,13.30,14.10,20.00,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,23.00,00.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,12.55,15.55,18.55,23.10 Погода в Українi
07.15,04.20 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,22.00,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.10,08.55,09.55,10.55,11.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.15 Погода на курортах
08.40 Натхнення
09.10 Автопiлот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.30,03.15 Кiно з Я. Соколовою
11.30 Будемо жити
12.10 Невигаданi iсторiї
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.20 Свiтла енергiя
15.35 Паспортний сервiс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.00,01.00 Час. Пiдсумки тижня з Анною Мiрошниченко
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time
22.05,05.10 Лiнiйка документальних проектiв
23.15,00.20 Полiгон
00.50,01.55 Огляд преси

Канал «1+1»

06.00 «ТСН»
06.35 М/ф
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
11.05 Х/ф «Марсiанин».  ▲
14.00 Т/с «Свати»

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
00.10 «Лiга смiху»
01.55 Х/ф «Авiатор».  ▲
05.00 «ТСН»

Iнтер

04.05 «Орел i решка. Чудеса свiту»
04.55 «Подробицi» - «Час»
05.25 «Життя»
06.10 Х/ф «Висота»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту»
11.00 «Орел i решка. Морський сезон 3»
12.00 «Крутiше за всiх. Новий сезон»
14.10 Т/с «Тягар iстини 2».  ▲
16.00 Х/ф «Три мушкетери: Пiдвiски королеви»
18.00 Х/ф «Три мушкетери: Помста мiледi»

20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «007: Помри, але не зараз»
23.10 Х/ф «Шлюб».  ▲

01.00 «Речдок»

ICTV

05.10 Скарб нацiї
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.50 Секретний фронт
06.40 Громадянська оборона
07.40 Антизомбi. Дайджест
08.35 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
12.05 Х/ф «Загибель Лос-Анджелесу».  ▲

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Загибель Лос-Анджелесу».  ▲
14.05 Х/ф «Шторму назустрiч».  ▲
15.50 Х/ф «2012».  ▲

18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «Пiднесення Юпiтер».  ▲
23.00 Х/ф «П`ята хвиля».  ▲
01.00 Т/с «Патруль «Самооборона»

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.15 Хата на тата.  ▲
09.00 Прокинься з Ектором!
10.00 Хата на тата.  ▲
14.55 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Один за всiх.  ▲
21.00 Я соромлюсь свого тiла.  ▲
00.35 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 Панянка-селянка
14.45 Х/ф «Iнша жiнка».  ▲
16.45 Х/ф «Сам вдома 2»

19.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
20.30 Танька i Володька
21.00 Одного разу пiд Полтавою
21.30 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.25 «Ух ти show»
09.20 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
01.50 Х/ф «Доннi Дарко».  ▲
03.35 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.15 «ДжеДАI. Дайджест»
09.15 «ДжеДАI»
10.15 Т/с «Опер за викликом 4».  ▲
13.10 Х/ф «Хороший, поганий, мертвий».  ▲
14.55 Х/ф «Герой».  ▲

16.55 7 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - «Десна»
19.00 Х/ф «Персi Джексон та викрадач блискавок».  ▲
21.10 Х/ф «Макс Пейн».  ▲

23.05 «ПроФутбол»
00.30 «Облом.UA»

Прямий

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.45,20.45 «Репортер». Новини
09.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулинською
10.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
11.15,12.15,13.15 «Акценти» з Н. Фiцич
14.15,15.15,16.15 «Великий марафон» з П. Рольником, О. Близнюком, О. Курбановою та О. Шилкiною
17.00 «Про особисте» з Н. Фiцич
18.00,19.00,20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi з Л. Мамедовою
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.55 Х/ф «Дама з папугою»
07.50 «Страх у твоєму домi»
11.30 Х/ф «Сто грамiв» для хоробростi...»
12.50 Х/ф «Кохана жiнка механiка Гаврилова»
14.20 Х/ф «Кохання, кохання, кохання»
17.15 Х/ф «Синьйор Робiнзон»
19.20 Х/ф «Знову невловимi»
22.00 Х/ф «Рейд».  ■
00.00 Х/ф «Транзит».  ■

01.40 «Речовий доказ»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.50 Мiстична Україна
08.40 Брама часу
09.30 Речовий доказ
10.40 Таємницi Другої свiтової
12.40 Сто одна iдея, що змiнила свiт
14.20 Сучаснi дива. Сiль
15.10 Дика Арктика
17.10 Пiд iншим кутом
18.40 Брама часу
21.00 101 вид зброї, що змiнила свiт
22.25 Сучаснi дива
23.15 Мiстична Україна
00.05 Телеформат

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.20 Т/с «Опiкун».  ▲
13.10 Т/с «Коли повертається минуле».  ▲
17.00 Т/с «Годинник iз зозулею»

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
21.00 Т/с «Годинник iз зозулею».  ▲
23.00 Т/с «Це було бiля моря»

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Це було бiля моря».  ▲
03.00 Х/ф «Намисто».  ▲

04.30 Зоряний шлях
05.30 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
08.20 Х/ф «Хмарно, можливi опади у виглядi фрикадельок». (США).  ☻
10.15 Х/ф «Бiлi цiпоньки». (США).  ▲
12.00 Х/ф «Не погрожуй пiвденному централу, попиваючи сiк у себе в кварталi». (США).  ■
13.30 Х/ф «Велика афера». (Канада).  ▲
15.20 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (США).  ▲
17.10 Х/ф «Зведенi брати». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Зелений Шершень». (США).  ▲
22.30 Х/ф «Дружба i нiякого сексу?» (Iрландiя - Канада).  ▲
00.05 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
01.35 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя).  ▲
03.10 Х/ф «Не погрожуй пiвденному централу, попиваючи сiк у себе в кварталi». (США).  ■
04.45 Х/ф «Дружба i нiякого сексу?» (Iрландiя - Канада).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»

22.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.05 Х/ф «Король керлинга».  ▲
02.20 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ▲
03.40 Х/ф «Раз-два-три-вперед!»  ▲
05.30 Х/ф «На разных полюсах».  ▲
05.40 Х/ф «Любовь и дружба».  ▲
07.10 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
08.35 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■
09.55 Х/ф «О чем говорят французские мужчины».  ▲
11.10 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
13.10 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
14.25 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ▲
15.50 Х/ф «Галактика. Млечный путь».  ▲
16.00 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
17.30 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
19.00 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени».  ▲
20.50 Х/ф «Изменой не считается».  ▲
22.25 Х/ф «Ограбление по-бельгийски».  ▲
23.55 Х/ф «В постели с Викторией».  ■

Enter-фiльм

05.40 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 Телемагазин
09.30 «Зорянi долi»
09.50 «Моя правда»
10.35 Х/ф «Сiнг-Сiнг».  ▲
12.05 Х/ф «Туз».  ▲
13.35 Х/ф «Буднi карного розшуку»
15.20 Х/ф «Iнспектор карного розшуку»
17.10 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi»
19.00 Х/ф «Потоп»
00.45 Х/ф «Попiл i алмаз»

02.45 Кiноляпи
03.50 Саундтреки
04.45 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.00 Гарячi новини на Сонцi
19.15 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
20.55 Гарячi новини на Сонцi
21.00 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.40 Гарячi новини на Сонцi
22.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.45 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.00 Паралельний свiт

Xsport

01.10,04.50,22.30 Xsport News
01.20,04.10 Xsport Студiя
01.40 Бiльярд
03.50,04.30 Йой
05.00,06.10,09.30,10.25 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
06.25 Х/ф «Кулi гнiву»
07.50 Напiвмарафон. Tavria V Odesa Half Marathon 2019. Пряма трансляцiя
10.00 Автоперегони Formula E. Журнал
10.55 Баскетбол. ЧС-2019. Матч за бронзу. Пряма трансляцiя
13.00 Снукер. Кубок Незалежностi 2019
14.55 Баскетбол. ЧС-2019. Фiнал. Пряма трансляцiя
17.00 Боротьба. ЧC. Казахстан. Пряма трансляцiя
17.55 Гандбол. Лiга чемпiонiв. Веспрем - Мотор. Пряма трансляцiя
20.00 Lviv Muaythai Open Cup. Пряма трансляцiя
22.40 Х/ф «Гол»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
07.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче
08.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
09.40 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Норвегiя - Угорщина
11.10 Chelsea World
11.50 Футбол. Англiя. Лiга прем`єра. Лестер Сiтi - Челсi
13.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Банвiт
15.10 Американський футбол. Stallions Kyiv (Україна) - Minsk Hurricanes (Бiлорусь). Київ
17.40 Американський футбол. Stallions Kyiv (Україна) - Minsk Hurricanes (Бiлорусь). Київ
19.20 Футбол. Чемпiонат Молдови. Сфинтул Георге - Динамо-Авто
21.00 Chelsea World
21.30 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Айнтрахт - Челсi
23.10 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Жальгирiс - Паневежiс
00.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Галатасарай
02.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
03.20 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
04.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Анадолу Ефес

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»
07.00 Т/с «Черговий лiкар»
07.45 Т/с «Черговий лiкар»
08.30 Т/с «Черговий лiкар»
09.15 Т/с «Черговий лiкар»
10.00 Т/с «Черговий лiкар»
10.45 Т/с «Черговий лiкар»
11.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
12.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
13.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
14.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Червона королева»
17.15 Т/с «Червона королева»
18.15 Т/с «Червона королева»
19.00 Т/с «Червона королева»
20.00 Т/с «Червона королева»
20.45 Т/с «Червона королева»
21.45 Т/с «Червона королева»
22.45 Т/с «Вибираючи долю»
23.30 Т/с «Вибираючи долю»
00.15 Х/ф «Кардiограма любовi»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Гречанка»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00 Боруссiя (Д) - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини
07.45 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
08.15 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
10.00,15.55,20.15 Футбол News
10.25 «Автогол»
10.40 Шахтар - Зоря. Чемпiонат України
12.20 Реал - Леванте. Чемпiонат Iспанiї
13.55 Live. Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат України
14.45,17.15 Футбол Tables
16.20,18.25,23.00,01.05,05.30 Топ-матч
16.25 Live. Хоффенхайм - Фрайбург. Чемпiонат Нiмеччини
18.40,03.10 Журнал Лiги чемпiонiв
19.10 «Автогол»
19.25 Live. Колос - Львiв. Чемпiонат України
21.20 «Великий футбол»
23.15,03.40 Чемпiонат Iталiї
01.20 Сент-Ет`єн - Тулуза. Чемпiонат Францiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
06.30 Сосьєдад - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї
08.20,11.10,02.00 Топ-матч
08.50 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат України
10.40 Журнал Лiги чемпiонiв
11.20 Лейпцiг - Баварiя. Чемпiонат Нiмеччини
13.10 «Автогол»
13.25 Live. Чемпiонат Iталiї
14.15,16.15,18.45,22.30 Футбол Tables
15.25,23.40 Журнал Лiги чемпiонiв
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї
17.55 Live. Сент-Ет`єн - Тулуза. Чемпiонат Францiї
19.55 Барселона - Валенсiя. Чемпiонат Iспанiї
21.40 Live. Чемпiонат Iталiї
00.10 Марiуполь - Олiмпiк. Чемпiонат України
02.15 Хоффенхайм - Фрайбург. Чемпiонат Нiмеччини
04.05 Колос - Львiв. Чемпiонат України
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1306 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1978 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2546 0