Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 15 ТРАВНЯ

pplus 15 травня 2019 14:00 332 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Цікаво.com»  ☻
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Мегазірки»  ☻
09.35 «Спільноти тварин»  ☻
10.00 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.25 «КультУра!»  ☻
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спільноти тварин»  ☻
16.05 «Цікаво.com»  ☻
16.30 «ММС»
16.50 «Слід кривавий стелиться»  ☻
17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
18.15 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.40 Телешанс
18.50 «Еліксир молодості»  ☻
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
22.15 «Гордість світу»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Шість дружин Генрі Лефея»  ▲
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 «Еліксир молодості»  ☻
02.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
03.15 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.40 «Мегазірки»  ☻
04.05 «Цікаво.com»  ☻
04.35 «Пізнай світ»  ☻
05.00 «Спільноти тварин»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.35 Kids` Time
05.40 М/с «Хай живе король Джулiан»
07.30 М/с «Том i Джерi Шоу»
07.45 Kids` Time
07.50 Т/с «Шлях чарiвника»
11.20 Х/ф «Норбiт».  ▲

13.20 Любов на виживання.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Х/ф «Таксi 2».  ▲
22.40 Т/с «Сирена».  ▲

01.40 Служба розшуку дiтей
01.45 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза»
11.25 Д/с «Браво, шеф!»
12.30 Д/с «Тайська кухня»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 Енеїда
14.25 Д/с «Кухня По»

15.00 Новини
15.15 Д/с «Аромати Грецiї»
15.45 Пiсенний конкурс Євробачення 2019. Перший пiвфiнал
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Спiльно
19.55 Д/с «Дикi тварини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Д/с «Особливий загiн»
22.45 Д/с «Свiт дикої природи»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Нашi грошi
02.30 Новини
02.55 UA:Спорт
03.05 Тема дня
04.00 Схеми. Корупцiя в деталях
04.25 Спiльно
04.50 Погода
05.00 Новини
05.25 Погода
05.35 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
06.45,08.00,17.00 Час новин. Київ
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.25,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20,00.45 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,00.35,01.10 Погода на курортах
08.20,11.10,14.10 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,20.00,01.15,02.10,05.15 Машина часу
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.10 Невигаданi iсторiї
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10,18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост
23.10 «За Чай.com»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.25 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Школа».  ▲
21.45 Т/с «Школа».  ▲
22.40 Х/ф «Великий»
00.40 Х/ф «Виннi зiрки».  ▲
02.40 Х/ф «Я знову тебе кохаю».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

02.00 «Стосується кожного»
02.45 «Орел i решка. Шопiнг»
04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Т/с «Попелюшка «80»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Операцiя «Тушковане м`ясо».  ▲
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту лiнiю фронту»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Х/ф «Ворон».  ■

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.30 Студiя Вашингтон
04.35 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Громадянська оборона
11.00 Х/ф «Пiдривник».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Конго».  ▲
15.20 Х/ф «Один у полi воїн».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Один у полi воїн».  ▲
17.50 Т/с «Кiборги».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.00 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Кiборги».  ▲
22.25 Т/с «Конвой».  ▲
00.20 Х/ф «Мiсiя порятунку 2: Точка удару».  ▲
02.00 Т/с «Володимирська, 15»

СТБ

06.00 Моя правда. Альона Курилова. Мiсiя здiйсненна
06.55 Моя правда. Арман та Рубiна Цибульскi
07.50 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲
08.40 Т/с «Доньки-матерi»
10.35 МастерШеф.  ▲
13.45 Хата на тата.  ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Т/с «Доньки-матерi»
20.35 Т/с «Доньки-матерi»
20.55 Т/с «Доньки-матерi»
21.30 Т/с «Доньки-матерi»
21.55 Т/с «Доньки-матерi»
22.30 Т/с «Доньки-матерi»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Шiсть лебедiв»
11.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Вечiрка 2
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Панянка-селянка
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.15 Х/ф «Легкi грошi».  ▲

12.00 «Бєдняков+1»
12.50 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
00.50 «Бєдняков+1»
01.45 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад 2».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.50 «Рiшала 2»
11.45 «Загублений свiт»
13.40 «Помста природи»
14.00 Х/ф «Озеро акул».  ▲
15.30 Х/ф «Куленепробивний чернець».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.30 Т/с «Кiстки 11».  ▲
23.00 Т/с «Кiстки 11».  ▲

00.40 «Облом.UA»

Прямий

06.00 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00 «Репортер». Новини
07.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
08.00 «Репортер». Новини
08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
09.00 «Репортер». Новини
09.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
10.00 «Репортер». Новини
10.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
11.00 «Репортер». Новини
11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.00 «Репортер». Новини
12.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
13.00 «Репортер». Новини
13.10 «Кримiнал» з С. Вардою
13.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
14.00 «Репортер». Новини
14.10 «Кримiнал» з С. Вардою
14.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
15.00 «Репортер». Новини
15.10 «Кримiнал» з С. Вардою
15.20 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.00 «Репортер». Новини
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
16.20 «Вибори-2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.00 «Репортер». Новини
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
19.45 «Репортер». Новини
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.00 Х/ф «Екстрасенс»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Розслiдування»
10.30 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.05 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
21.20 Т/с «Кримiналiст».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.20 «Свiдок»
02.50 «Випадковий свiдок»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.05 Правда життя
09.35 Найдивовижнiшi тварини свiту
10.30 Цiкаво.com
11.30 Брама часу
12.20 Прихована реальнiсть
13.10 Речовий доказ
14.20 Правда життя
15.25 Заборонена iсторiя
16.15 Вiдчайдушнi рибалки
17.10 Планета Земля
18.00 Найдивовижнiшi тварини свiту
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.55 Скарб.ua
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Вiдчайдушнi рибалки
22.35 Планета Земля
23.30 Заборонена iсторiя
00.20 Речовий доказ
01.30 Мiстична Україна
02.15 Брама часу
04.30 Iсторiя українських земель. Одеса

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
20.55 Футбол. Фiнал Кубка України. «Шахтар» - «Iнгулець»
23.30 Сьогоднi
23.50 Гучна справа
00.20 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.30 Телемагазин
02.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
02.50 Сьогоднi
03.40 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲
08.45 Х/ф «Липучка». (США - Нiмеччина).  ■
10.35 Х/ф «Агент 117: Мiсiя в Рiо». (Францiя).  ▲
12.25 Х/ф «Вже хто б казав 3». (США).  ▲
14.05 Х/ф «Щоденники нянi». (США).  ▲
15.50 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт». (США - Канада).  ▲
17.20 Х/ф «Не твоє тiло». (Iталiя).  ▲
19.05 Х/ф «Брудна кампанiя за чеснi вибори». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Таксi 3». (Францiя).  ▲
21.55 Х/ф «Американський пирiг: Всi в зборi». (США).  ■
23.45 Х/ф «Любов з перешкодами». (Францiя).  ▲
01.35 Х/ф «Липучка». (США - Нiмеччина).  ■
03.00 Х/ф «Американський пирiг: Всi в зборi». (США).  ■
04.55 Х/ф «Пiсня на Рiздво». (США - Канада).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

00.00 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ▲
01.25 Х/ф «Завет».  ▲
03.30 Х/ф «2+1».  ▲
05.25 Х/ф «Телохранитель».  ▲
07.00 Х/ф «Медвежий поцелуй».  ▲
08.40 Х/ф «Принцесса Монако».  ▲
10.20 Х/ф «Сфера колдовства».  ▲
11.45 Х/ф «Призрaк».  ▲
13.50 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь».  ▲
15.10 Х/ф «Двое во Вселенной».  ▲
17.10 Х/ф «Револьвер».  ▲
19.00 Х/ф «По ту сторону надежды».  ▲
20.35 Х/ф «Пришельцы».  ▲
22.20 Х/ф «Дневной свет».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Де 042?»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.05 «Зiркове життя»
10.55 «Моя правда»
11.45 Х/ф «Страченi свiтанки»
13.35 Т/с «Мiс Фрайнi Фiшер».  ▲
15.35 Х/ф «Однолiтки»
17.05 Х/ф «Вiрнi друзi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Т/с «Здається квартира з дитиною»

00.25 «Спогади»
01.15 «Академiя смiху»
01.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.25 Кiноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Нитки долi»
10.00 Т/с «Нитки долi»
10.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
11.30 Т/с «Пiзнє розкаяння»
12.30 Т/с «Вiкно життя»
13.15 Т/с «Вiкно життя»
14.15 Т/с «Незломлена»
15.00 Т/с «Незломлена»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.45 Т/с «Вiкно життя»
19.30 Т/с «Вiкно життя»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.15 Т/с «Нитки долi»
23.00 Т/с «Нитки долi»
00.00 Т/с «Незломлена»
00.45 Т/с «Незломлена»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00,07.50,05.35 Топ-матч
08.00 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат України
09.00 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
10.25,16.05,22.55 Переможний фiнал
10.30 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат України
12.10 Лiверпуль - Вулвергемптон. Чемпiонат Англiї
13.55 Брюгге - Генк. Чемпiонат Бельгiї
16.10 «Сiткорiзи»
16.40 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї
18.25 Ворскла - Карпати. Чемпiонат України
20.05 Журнал Лiги Чемпiонiв
20.35 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
21.30,22.25 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
23.00 Тоттенгем - Евертон. Чемпiонат Англiї
00.50 Iнтер - К`єво. Чемпiонат Iталiї
02.40 Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
04.50 «Студiя Live»
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00,17.05 Журнал Лiги Чемпiонiв
06.30 Iнтер - К`єво. Чемпiонат Iталiї
08.20,13.15,02.00 Топ-матч
08.35 Ворскла - Карпати. Чемпiонат України
10.30 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру
11.25 МЮ - Кардiфф. Чемпiонат Англiї
13.30 Фiорентина - Мiлан. Чемпiонат Iталiї
15.20 Брайтон - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї
17.35 Шахтар - Олександрiя. Чемпiонат України
19.20 «Сiткорiзи»
19.50 Battle Cyber Коментаторiв. 2 епiзод
19.55,21.45,21.50,00.00 Переможний фiнал
20.00,23.15 «Студiя Live»
20.55 Live. Шахтар - Iнгулець. Фiнал. Кубок України
00.10 Лестер - Челсi. Чемпiонат Англiї
02.10 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат України
04.10 Аталанта - Дженоа. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1223 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1866 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2346 0