Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 15 СЕРПНЯ

pplus 15 серпня 2019 14:00 126 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини» ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
13.35 «Гра долі» ☻
14.05 «Мегазірки» ☻
14.30 «КультУра!» ☻
14.55 «Спільноти тварин» ☻
15.25 М/ф для дітей
15.50 «Спогади» ☻
16.15 «Заручники свободи» ☻
16.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
17.00 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
22.15 «Гра долі» ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Гол» ☻
01.25 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.00 «Еліксир молодості» ☻
02.50 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
03.45 «КультУра!» ☻
04.10 «Спільноти тварин» ☻
04.35 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.55 «Ровесник» ☻
05.10 «Сім’я від А до Я» ☻
05.35 «Дзеркало історії» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.20 Абзац
06.15 Kids` Time
06.20 М/с «Сiмейка Крудс»
07.20 М/с «Том i Джерi в дитинствi»
08.05 Kids` Time
08.10 Хто зверху? ▲
10.10 Т/с «Цiлком таємне». ▲
12.50 Гастарбайтери
17.00 Хто зверху? ▲
20.50 Х/ф «Пункт призначення». ▲
22.50 Х/ф «Пункт призначення 2». ■
00.50 Т/с «Клiнiка». ▲

02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.05 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Країна на смак
08.05 Енеїда
09.05 #ВУкраїнi
09.35 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
11.00 Телепродаж
11.20 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.45 Своя земля
13.00 Новини
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Перу»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Особливий загiн»
17.15 Погода
17.30 #ВУкраїнi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Перший на селi
20.00 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.15 Д/с «Тваринна зброя»
23.15 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Разом
03.55 #ВУкраїнi
04.30 Спiльно
04.55 Своя земля
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20 Огляд преси
06.20,16.10,21.00,02.15,05.35 Машина часу
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25 MEDекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20,15.15 Невигаданi iсторiї
09.25,17.45 Час громади
10.10,05.15 Полiгон
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Т/с «Байки Мiтяя»
01.10 Т/с «Я знову тебе кохаю 2»

05.35 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Тягар iстини»
11.00 Х/ф «007: З Росiї з любов`ю». ▲

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: З Росiї з любов`ю». ▲
14.00 Т/с «Вiрний засiб»

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова». ▲
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Птах в клiтцi». ▲
00.40 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.35 «Подробицi» - «Час»
04.20 «Анатомiя катастроф»
05.05 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Секретний фронт
11.35 Т/с «Контакт». ▲
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Контакт». ▲
15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Iндiана Джонс i королiвство кришталевого черепа»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Антизомбi. Дайджест
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Контакт». ▲
00.25 Т/с «Таємницi та брехня». ▲

03.05 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.15 МастерШеф. ▲
13.10 Цiєї митi рiк потому. ▲
15.25 Х/ф «Чесна куртизанка»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Чесна куртизанка»
18.10 Х/ф «Єсенiя»
21.00 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя». ▲
00.45 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Спiвоче деревце»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечiрка
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Дай лапу»
08.35 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.20 Т/с «Доктор Хто 4». ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто 4». ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.00 «Орел i решка. Морський сезон»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.00 «Вiрю не Вiрю»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Величний Джо». ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
14.00 Х/ф «Ураган 500 миль на годину». ▲
15.30 Х/ф «Останнiй легiон»

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.30 Т/с «Касл 5». ▲
23.05 Т/с «Касл 5». ▲

00.50 «Облом.UA»
04.15 Квалiфiкацiя ЛЄ. «ЦСКА» (Софiя) - «Зоря»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.40 Х/ф «Нiагара»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Дикий пляж»
10.30 Т/с «Смерть бiля раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть бiля раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.30 Т/с «Кулагiн та партнери»

02.40 «Свiдок»
03.10 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитський Київ
08.10 Правда життя
09.10 Дикi острови
10.05 Цiкаво.com
11.05 Код доступу
13.05 Речовий доказ
14.15 Правда життя
15.10 Таємнича свiтова вiйна
16.10 Мисливцi за торнадо
17.10 Цiкаво.com
18.10 Дикi острови
19.05 Битва цивiлiзацiй
20.00 Скарб.ua
20.50 Гучна справа
21.45 Горизонт
22.45 Галапагоси
23.40 Таємнича свiтова вiйна
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Україна: забута iсторiя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23.00 Сьогоднi
23.20 По слiдах
00.00 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi. ▲
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Чаклунка». (США). ▲
08.30 Х/ф «Замiж на 2 днi». (Францiя). ▲
10.15 Х/ф «Кухар на колесах». (США). ▲
12.10 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако). ▲
13.55 Х/ф «Доля янголiв». (Великобританiя - Францiя - Бельгiя - Iталiя). ▲
15.35 Х/ф «9 мiсяцiв суворого режиму». (Францiя). ▲
16.55 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург). ■
18.50 Х/ф «Близнюки». (США). ☻
20.35 Х/ф «2 днi у Парижi». (Францiя - Нiмеччина). ▲
22.15 Х/ф «Вкради мою дружину». (США). ▲
23.55 Х/ф «Чаклунка». (США). ▲
01.35 Х/ф «Замiж на 2 днi». (Францiя). ▲
03.20 Х/ф «Мiй Аттiла Марсель». (Францiя). ▲
05.05 Х/ф «Вкради мою дружину». (США). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.50 Х/ф «Друзья из Франции». ▲
03.15 Х/ф «Выходные!» ▲
04.40 Х/ф «Вики». ▲
06.00 Х/ф «Скрюченный домишко». ▲
07.45 Х/ф «Отряд особого назначения». ▲
09.25 Х/ф «Другая Бовари». ▲
11.00 Х/ф «Семейное ограбление». ▲
12.25 Х/ф «Иллюзия любви». ■
14.15 Х/ф «Секрет счастья». ▲
15.45 Х/ф «Возвращение в Бургундию». ▲
17.30 Х/ф «Каникулы мечты». ▲
19.00 Х/ф «К черту на рога». ▲
20.20 Х/ф «Песочный человек». ▲
21.45 Х/ф «Любовь и страсть. Далида». ▲
23.45 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио». ▲

Enter-фiльм

05.30 Т/с «Нероби»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Ролан Биков. Карлик-кровопивець, якого обожнювали всi»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Шум вiтру»
13.40 Х/ф «Пригоди маленького Мука»
15.40 Х/ф «Невиправний брехун»
17.10 Х/ф «Чорний принц»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «За власним бажанням»

00.25 «Спогади»
01.25 «Академiя смiху»
01.55 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.25 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.45 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.40 Гарячi новини на Сонцi
19.45 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.25 Гарячi новини на Сонцi
21.30 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
23.00 Гарячi новини на Сонцi
23.05 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Наука виживати
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Допiнг»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Вечiр боксу. VIP Boxing Party. Дмитро Митрофанов (Україна) - Рафал Яцкевiч (Польща)
20.30 Битва непереможних
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Бiйцiвський клуб»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Роял Хали Газiантеп
07.40 Бокс. Костя Цзю - Рiккi Хаттон
09.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
10.40 Chelsea World
11.30 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
13.10 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
14.10 Бокс. Костя Цзю - Рiккi Хаттон
15.40 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3 мiсце. Реал Мадрид - Фенербахче
17.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
19.00 Автоперегони. Euroformula Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. 2 перегони
19.50 Автоперегони. International GT Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. 2 перегони
21.00 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
22.30 Chelsea World
23.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Хаддерсфiлд
01.00 Футбол. Чемпiонат Молдови. Динамо-Авто - Шериф
02.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Роял Хали Газiантеп
04.20 Автоперегони. International GT Open. Monza. Iталiя. Перегони 1
05.30 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
09.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
10.30 Т/с «Улюблена вчителька»
11.15 Т/с «Улюблена вчителька»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Лист очiкування»
15.15 Т/с «Лист очiкування»
16.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
17.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Улюблена вчителька»
21.15 Т/с «Улюблена вчителька»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,19.45,23.55,02.00 Топ-матч
06.10 Барселона - Лiверпуль. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Александрiя - Олiмпiк. Чемпiонат України
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.20 Колос - Зоря. Чемпiонат України
12.05 Лiлль - Нант. Чемпiонат Францiї
13.50 Атлетiко - Брюгге. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.00 «Передматчева студiя»
16.50 Лiверпуль - Челсi. Суперкубок УЄФА 2019
19.00 «Пiсляматчева студiя»
20.05 Передмова до сезону. Чемпiонат Iспанiї
21.00,23.25 «Студiя»
21.25 Матч
00.10 Монако - Лiон. Чемпiонат Францiї
02.10 Фiорентiна - Рома. Чемпiонат Iталiї
04.00 Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
07.50,09.50,13.45,15.50,00.15 Топ-матч
08.00 ПСЖ - Наполi. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,20.30 «Передматчева студiя»
10.50,21.20 Лiверпуль - Челсi. Суперкубок УЄФА 2019
13.00,23.30 «Пiсляматчева студiя»
14.00 Андерлехт - Мехелен. Чемпiонат Бельгiї
16.00 Монако - Лiон. Чемпiонат Францiї
17.45 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат Iталiї
19.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
00.30 Вiкторiя - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.15 ПСЖ - Нiм. Чемпiонат Францiї
04.00 Торiно - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись