Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 15 КВІТНЯ

pplus 15 квітня 2019 15:30 256 0

Універсальний

"Візит" (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика

12.00 Телешанс

12.10 «Щоденники Другої світової»  ☻

13.15 «Пізнай світ»  ☻

13.40 «Сім’я від А до Я»  ☻

14.05 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻

15.00 М/ф для дітей

15.25 Телешанс

15.35 «Щоденники комах»  ☻

15.50 «Спільноти тварин»  ☻

16.15 «Жива природа»  ☻

16.25 «Мегазірки»  ☻

16.50 «Світ талантів» з Надією Яровою

17.05 Музика на каналі

17.30 Т/с «Чужі гріхи»  ☻

18.15 «Мегаполіси»  ☻

18.40 Телешанс

18.50 «Еліксир молодості»  ☻

19.40 «Квест»  ☻

20.10 У країні казок

20.30 Телешанс

20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник

21.15 Телешанс

21.25 Т/с «Код»  ▲

22.20 «Гордість світу»  ☻

22.50 «Наш час». Інформаційний щоденник

23.25 Телешанс

23.35 Х/ф «Живий товар»  ■

01.10 «Наш час». Інформаційний щоденник

01.45 «Еліксир молодості»  ☻

02.35 Т/с «Чужі гріхи»  ☻

03.20 «Сім’я від А до Я»  ☻

03.45 «Мегазірки»  ☻

04.10 «Пізнай світ»  ☻

04.35 «Дзеркало історії»  ☻

05.00 Музика на каналі

05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi

04.20 Абзац

05.55 Kids` Time

06.00 М/с «Майлз з майбутнього»

07.10 Kids` Time

07.15 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 2»

09.00 Х/ф «Невловимi».  ▲

11.00 Х/ф «Той, хто бiжить в лабiринтi: Лiки вiд смертi».  ▲

14.00 Х/ф «Загибель Лос-Анджелеса».  ▲

16.00 Х/ф «2012».  ▲

19.00 Ревiзор. Магазини

21.00 Таємний агент

22.20 Таємний агент. Пост-шоу

00.10 Х/ф «Заручниця 3».  ▲

02.40 Нацiональний вiдбiр Євробачення 2019. Пiдсумки

02.55 Служба розшуку дiтей

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»

06.30 Новини

06.35 Доброго ранку, Країно!

07.00 Новини

07.05 Доброго ранку, Країно!

08.00 Новини

08.05 Доброго ранку, Країно!

09.00 Новини

09.05 Доброго ранку, Країно!

09.25 Новини

09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲

11.20 Д/с «Аромати Iспанiї»

12.25 Погода

12.30 Д/с «Смак сиру»

13.00 Новини

13.15 РадiоДень

13.45 Д/с «Свiт дикої природи»

14.20 Погода

14.30 РадiоДень

15.00 Новини

15.15 Д/с «Неповторна природа»

16.15 Хто в домi хазяїн?

16.50 Погода

16.55 По обiдi шоу

18.00 Новини

18.20 Тема дня

19.25 Разом

20.00 Д/с «Спiльноти тварин»

21.00 Новини

21.25 UA:Спорт

21.50 #@)?$0 з Майклом Щуром

22.20 Д/с «Суперчуття»

22.50 Перша шпальта

23.20 Новини

23.50 Погода

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 Новини

02.25 UA:Спорт

02.35 Тема дня

03.30 Погода

03.40 Розсекречена iсторiя

04.30 РадiоДень

05.00 Новини

05.35 Погода

05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time

06.20,02.35 Невигаданi iсторiї

07.00,08.00,09.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин

07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум

07.20,12.25,15.25,18.15 Погода в Українi

07.25,08.35,00.45 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,23.55,00.55,01.10 Погода на курортах

08.25,02.15 Про вiйсько

09.25,17.40 Час громади

10.00,13.05 Час. Пiдсумки тижня

11.10,01.15,05.15 Машина часу

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10 Кендзьор

15.30,16.10 Iнформацiйний день

17.00 Час новин. Київ

17.10,18.20,19.25 Iнформацiйний вечiр

20.20 Дзеркало iсторiї

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кiно з Я. Соколовою

04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»

07.00 «ТСН»

07.10 Снiданок з «1+1»

08.00 «ТСН»

08.10 Снiданок з «1+1»

09.00 «ТСН»

09.10 Снiданок з «1+1»

09.30 «Одруження наослiп»

11.20 «Мiняю жiнку»

12.00 «ТСН»

12.20 «Мiняю жiнку»

13.30 «Сiмейнi мелодрами»

14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»

16.45 «ТСН»

17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲

19.20 «Секретнi матерiали»

19.30 «ТСН»

20.45 Т/с «Кухня»

21.10 Т/с «Кухня»

21.45 Т/с «Кухня»

22.20 «Грошi»

23.50 «ТСН»

23.55 «Голос країни 9»

04.25 Т/с «Кухня»

05.20 «ТСН»

Iнтер

03.05 «Орел i решка. Шопiнг»

04.20 «Цвiль»

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»

07.00 Новини

07.10 «Ранок з Iнтером»

08.00 Новини

08.10 «Ранок з Iнтером»

09.00 Новини

09.20 «Стосується кожного»

11.10 Х/ф «Оксамитовi ручки»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Оксамитовi ручки»

13.40 Х/ф «Приборкання норовливого»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

17.40 Новини

18.00 «Стосується кожного»

19.00 «Стосується кожного»

20.00 «Подробицi»

21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲

23.00 «Ватутiн»

23.50 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»

00.40 «Речдок»

01.35 «Стосується кожного»

02.20 «Орел i решка. Шопiнг»

03.45 «Подробицi» - «Час»

05.00 «Top Shop»

ICTV

04.45 Скарб нацiї

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дiтей

05.05 Т/с «Вiддiл 44».  ▲

05.50 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою

08.45 Факти. Утро

09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм

10.10 Антизомбi. Дайджест

11.05 Секретний фронт. Дайджест

12.45 Факти. День

13.20 Секретний фронт. Дайджест

13.45 Х/ф «Сонце, що сходить».  ▲

15.45 Факти. День

16.20 Х/ф «Сонце, що сходить».  ▲

16.35 Х/ф «Паркер».  ▲

18.45 Факти. Вечiр

19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм

20.15 Битва версiй

21.00 Факти. Вечiр

21.25 Т/с «Пес».  ▲

22.25 Свобода слова

23.55 Х/ф «Проект Iкс»

01.55 Т/с «Володимирська, 15».  ▲

СТБ

05.40 Моя правда. Маша Распутіна

06.25 Моя правда. Валерiй Лобановський. Аритмiя

07.25 Моя правда. Юрiй Бєлов: божевiлля

08.15 Мiстичнi iсторiї з П. Костiциним.  ▲

10.10 Х/ф «Свекруха - монстр».  ▲

12.30 Х/ф «Охоронець»

14.55 Хата на тата.  ▲

17.30 Вiкна-Новини

18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲

20.00 Т/с «Як довго я на тебе чекала»

21.00 Т/с «Як довго я на тебе чекала»

22.00 Вiкна-Новини

22.50 Т/с «Тато Ден»

23.50 Т/с «Тато Ден»

00.50 Один за всiх.  ▲

02.30 Найкраще на ТБ

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Супергерой»

11.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Рятiвники

13.00 Одного разу пiд Полтавою

13.30 Танька i Володька

14.00 Одного разу пiд Полтавою

14.30 Танька i Володька

15.00 Панянка-селянка

17.00 Т/с «Рання пташка»

18.00 4 весiлля

20.00 Одного разу пiд Полтавою

21.00 Танька і Володька

22.00 Сiмейка У

23.00 Готель Галiцiя

00.00 ЛавЛавСar

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорiя зради

02.50 БарДак

03.40 Вiталька

05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»

07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»

08.00 «Ух ти show»

08.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»

10.15 Х/ф «Джунглi: У пошуках Марсупiламi»

12.10 «Бєдняков+1»

13.00 «Вiрю не Вiрю»

14.50 «Орел i решка. Шопiнг»

15.50 «Орел i решка. Морський сезон»

16.40 «Орел i решка. Перезавантаження 3»

17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»

23.00 Х/ф «Машина часу в джакузi».  ■

00.50 «Орел i решка. Шопiнг»

01.45 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.45 «Спецкор»

10.20 «ДжеДАI»

10.55 Т/с «Звонар».  ▲

14.40 Х/ф «Морськi котики проти зомбi».  ▲

16.15 Х/ф «12 раундiв».  ▲

18.15 «Спецкор»

18.50 «ДжеДАI»

19.25 Т/с «Звонар».  ▲

20.30 Т/с «Звонар».  ▲

21.30 Т/с «Кiстки 10».  ▲

23.00 Т/с «Кiстки 9».  ▲

00.40 Т/с «Вуличне правосуддя 3».  ▲

01.20 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини

09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником

12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою

12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком

16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич

17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук

18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським

20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем

22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим

23.30 «МЕМ»

НТН

04.45 «Top Shop»

05.45 «Випадковий свiдок»

05.50 Х/ф «Чортiв п`яниця»

07.10 «Таємницi кримiнального свiту»

07.45 Х/ф «Дорога в пекло»

11.00 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»

12.50 «Таємницi свiту»

13.25 Т/с «Альпiйський патруль».  ▲

15.25 Т/с «Служба розслiдувань».  ▲

16.30 «Свiдок»

16.50 Т/с «Служба розслiдувань».  ▲

17.50 «Легенди карного розшуку»

19.00 «Свiдок»

19.30 «Свiдок. Агенти»

20.10 Т/с «Альпiйський патруль».  ▲

22.00 Т/с «Напад».  ■

23.15 «Свiдок»

23.45 Т/с «Напад».  ■

00.45 Т/с «Швидка».  ▲

02.20 «Свiдок»

02.50 «Випадковий свiдок»

03.15 «Речовий доказ»

03.45 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса

08.25,14.40 Правда життя

10.00,17.20,05.25 Шалена подорож

10.50 Мегамисливцi

11.50 Скептик

12.50 Юрiй Нiкулiн

13.30,00.15 Речовий доказ

15.45,23.30 Великi танковi битви

16.35,21.45 Полювання на рибу-монстра

18.05 Мисливець i здобич

19.00,20.50 Фантастичнi iсторiї

19.55 Як будували замки

22.30 Полярний ведмiдь

01.15 Мiстична Україна

02.45 Великi українцi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною

07.00 Сьогоднi

07.10 Ранок з Україною

08.00 Сьогоднi

08.15 Ранок з Україною

09.00 Сьогоднi

09.30 Зоряний шлях

10.30 Мiсiя: краса

11.30 Реальна мiстика

13.30 Агенти справедливостi.  ▲

15.00 Сьогоднi

15.30 Агенти справедливостi.  ▲

16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲

18.00 Т/с «Таємницi».  ▲

19.00 Сьогоднi

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Iнша»

23.00 Сьогоднi

23.30 Х/ф «Потяг в Пусан».  ▲

01.45 Телемагазин

02.15 Сьогоднi

03.15 Реальна мiстика

04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Як втратити друзiв i примусити всiх тебе ненавидiти». (Великобританiя).  ▲

08.30 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲

10.20 Х/ф «Щоденники нянi». (США).  ▲

12.15 Х/ф «Дуже поганi матусi 2». (США).  ■

14.00 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя).  ▲

15.45 Х/ф «В прольотi». (США).  ▲

17.35 Х/ф «Кохання з першого погляду». (США).  ■

19.00 Х/ф «Ну що, приїхали: Ремонт». (США - Канада).  ▲

20.30 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя).  ▲

22.15 Х/ф «Дiвич-вечiр у Вегасi». (США).  ▲

00.20 Х/ф «Як втратити друзiв i примусити всiх тебе ненавидiти». (Великобританiя).  ▲

02.25 Х/ф «Матадор». (США - Нiмеччина - Iрландiя).  ▲

04.15 Х/ф «Дiвич-вечiр у Вегасi». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки

07.00,11.00,01.30 Посмiхнiться, вам це личить

08.00 Т/с «Тiльки кохання»

09.30,01.00 Телемагазин

12.10 Клiнiка

13.30,22.50 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲

14.25,23.40 Т/с «Уламки щастя»

15.15,21.00 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами

22.00,00.30 Т/с «Я кажу так»

Еврокино

00.15 Х/ф «Тони Эрдманн». (Германия - Австрия).  ■

02.50 Х/ф «Друзья из Франции». (Россия - Франция).  ▲

04.25 Х/ф «Ева: Искусственный разум». (Испания - Франция).  ▲

05.55 Х/ф «Короли рулетки». (Испания).  ▲

07.35 Х/ф «Автобан». (Великобритания - Германия - Китай).  ▲

09.10 Х/ф «Циpк». (Великобритания).  ▲

10.45 Х/ф «Однажды в Германии». (Германия - Люксембург - Бельгия).  ▲

12.25 Х/ф «Искусство любить». (Франция).  ▲

13.50 Х/ф «Семейное ограбление». (Франция).  ▲

15.20 Х/ф «Неприкасаемые». (Франция - Бельгия).  ▲

17.00 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец Рейха». (Германия - Хорватия).  ▲

19.00 Х/ф «Неотразимая Тамара». (Великобритания).  ▲

20.45 Х/ф «Меланхолия». (Дания - Швеция - Франция - Германия).  ▲

22.55 Х/ф «Последний портрет». (Великобритания).  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Юденкрайс, або Вiчне колесо»

07.10 «Телемагазин»

07.40 М/ф

07.50 «Невiдома версiя. Екiпаж»

08.40 М/ф

09.00 «Телемагазин»

09.30 «Спогади»

09.50 «Зiркове життя»

10.40 «Моя правда»

11.30 Х/ф «Якi молодi ми були»

13.15 Х/ф «Охоронець для дочки»

15.15 Х/ф «За вiтриною унiвермагу»

17.05 Х/ф «Морський характер»

19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»

21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»

23.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування»

00.25 «Спогади»

01.20 «Академiя смiху»

01.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства»

03.30 Кiноляпи

04.15 Саундтреки

05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи

09.00 Паралельний свiт

11.00 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲

12.45 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

14.20 Паралельний свiт

17.30 Т/с «Злочин у раю».  ▲

19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲

21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲

22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲

00.30 Крутi розводи

02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.50 Xsport News

01.00 Наша риболовля

01.40 Xsport Студiя

02.00 Настiльний тенiс

03.50 Йой

04.10 Xsport Студiя

04.30 Йой

04.50 Xsport News

05.00 Телемагазин

06.00 Наша риболовля

07.00 Xsport News

07.10 Наша риболовля

07.50 Xsport News

08.00 Тiмберспорт

08.30 Xsport News

08.40 Наука виживати

09.40 Боротьба. ЧЄ

11.00 Бокс. KOTV Classics

12.30 Телемагазин

13.30 Х/ф «Товстун на рингу»

15.30 Телемагазин

16.15 Наша риболовля

17.30 Мiнi-футбол. Чемпiонат Києва

18.30 Xsport News

18.40 Час чемпiонiв

18.55 Хокей. Українська Хокейна Лiга. Плей-офф. Фiнал. Матч 6. Днiпро - Донбас. Пряма трансляцiя

21.10 Час чемпiонiв

21.30 Україна футбольна

22.20 Х/ф «На гребенi хвилi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство

06.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Роял Хали Газiантеп

08.30 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Фарерськi острови

10.10 Chelsea World

11.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Вест Хем

12.40 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє

14.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Бахчешехир Унiверситет

16.00 Автоперегони. Euroformula Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 1

16.40 Автоперегони. International GT Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 1

17.50 Змiшане єдиноборство

18.50 Chelsea World

19.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Хаддерсфiлд

21.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Роял Хали Газiантеп

23.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна

00.30 Автоперегони. Euroformula Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 2

01.10 Автоперегони. International GT Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 2

02.20 Chelsea World

03.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон

04.50 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар»

07.00 Т/с «Черговий лiкар»

07.45 Т/с «Черговий лiкар»

08.30 Т/с «Черговий лiкар»

09.15 Т/с «Гречанка»

10.00 Т/с «Гречанка»

10.45 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»

11.30 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»

12.15 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»

13.00 Т/с «40+, або Геометрiя любовi»

14.00 Т/с «Лист очiкування»

14.45 Т/с «Лист очiкування»

15.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»

16.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»

17.15 Т/с «Подiлися щастям своїм»

18.00 Т/с «Подiлися щастям своїм»

19.00 Т/с «Гречанка»

19.45 Т/с «Гречанка»

20.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»

21.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»

22.10 Т/с «Червонi браслети»

23.55 Т/с «Червонi браслети»

23.45 Т/с «Будинок на холодному ключi»

00.30 Т/с «Будинок на холодному ключi»

01.30 Т/с «Пограбування по-жiночому»

02.15 Т/с «Пограбування по-жiночому»

03.00 Х/ф «Таємничий острiв»

04.45 Т/с «Диявол з Орлi»

05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

 

 

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись