Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 14 СЕРПНЯ

pplus 14 серпня 2019 09:00 388 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Еліксир молодості» ☻
09.00 «Сім’я від А до Я» ☻
09.25 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні» ☻
11.10 «Шокуючі істини» ▲
11.35 «Неймовірні винаходи» ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
13.35 «Гра долі» ☻
14.05 «Мегазірки» ☻
14.30 «КультУра!» ☻
14.55 «Спільноти тварин» ☻
15.25 М/ф для дітей
15.50 «Спогади» ☻
16.15 «Заручники свободи» ☻
16.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
17.00 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
22.15 «Гра долі» ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «За любов до гри» ▲
01.50 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.25 «Еліксир молодості» ☻
03.15 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
04.10 «КультУра!» ☻
04.40 «Спільноти тварин» ☻
05.05 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
05.25 «Ровесник» ☻
05.40 «Сім’я від А до Я» ☻
06.05 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.25 Зона ночi
04.30 Абзац
06.05 Kids` Time
06.10 М/с «Сiмейка Крудс»
07.10 М/с «Том i Джерi в дитинствi»
08.05 Kids` Time
08.10 Хто зверху? ▲
09.50 Т/с «Цiлком таємне». ▲
12.40 Гастарбайтери
16.50 Хто зверху? ▲
20.50 Х/ф «2:22». ▲
23.00 Х/ф «Цунамi». ▲
00.50 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

02.55 Служба розшуку дiтей

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Країна на смак
08.00 Енеїда
09.00 #ВУкраїнi
09.30 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
10.55 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.45 Своя земля
13.00 Новини
13.10 Енеїда
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Перу»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Особливий загiн»
17.15 Погода
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Спiльно
20.00 Д/с «Дикi тварини»
20.25 Д/с «Боротьба за виживання»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/с «Тваринна зброя»
23.15 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Перша шпальта
03.55 Схеми. Корупцiя в деталях
04.30 Спiльно
04.55 Своя земля
05.15 Новини
05.40 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35,08.20,10.10 Полiгон
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
09.25,17.45 Час громади
11.10,12.20,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
16.10,21.00,01.15,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.00 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Т/с «Байки Мiтяя»
01.05 Т/с «Я знову тебе кохаю 2»

05.35 «ТСН»

Iнтер

05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Т/с «Тягар iстини»
11.15 Х/ф «007: Доктор Ноу»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Доктор Ноу»
14.00 Т/с «Вiрний засiб»

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова». ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Птах в клiтцi». ▲
00.45 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Подробицi» - «Час»
04.25 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.25 Т/с «Контакт». ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Контакт». ▲
13.55 Х/ф «Машина часу». ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Iндiана Джонс i останнiй хрестовий похiд»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Контакт». ▲
00.25 Т/с «Таємницi та брехня». ▲

03.00 Стоп-10

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.50 МастерШеф. ▲
13.50 Цiєї митi рiк потому. ▲
15.50 Х/ф «Фокус»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Фокус»
18.40 Х/ф «Чесна куртизанка»
21.00 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя». ▲
00.45 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Перната банда»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечiрка
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.25 «Орел i решка. Шопiнг»
09.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.10 Т/с «Доктор Хто». ▲

13.40 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто 4». ▲
19.00 Т/с «Доктор Хаус». ▲

22.25 «Орел i решка. Морський сезон»
23.30 «Орел i решка. Перезавантаження»
01.30 «Вiрю не Вiрю»
02.20 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Величний Джо». ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.00 «Помста природи»
13.30 Х/ф «Мисливцi за релiквiями»
17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.40 Т/с «Касл 5». ▲
00.10 Т/с «Касл 5». ▲

01.05 «Облом.UA»
04.15 1 тур ЧУ з футболу. «Днiпро-1» - «Десна»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

06.55 Х/ф «Останнiй гейм»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Навiки - 19»
10.45 Т/с «Смерть бiля раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть бiля раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.30 Т/с «Кулагiн та партнери»

02.35 «Свiдок»
03.05 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.45 Правда життя
08.45 Дикi острови
09.40 Фестивалi планети
10.40 Код доступу
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Таємнича свiтова вiйна
16.00 Горизонт
17.00 Цiкаво.com
18.00 Дикi острови
18.55 Битва цивiлiзацiй
19.50 Скарб.ua
20.50 Битва цивiлiзацiй
21.45 Горизонт
22.45 Дикi острови
23.40 Таємнича свiтова вiйна
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Правда життя

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi. ▲
02.30 Зоряний шлях
03.15 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя). ▲
08.25 Х/ф «Улюбленцi Америки». (США). ▲
10.05 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя). ▲
11.50 Х/ф «Чаклунка». (США). ▲
13.30 Х/ф «Замiж на 2 днi». (Францiя). ▲
15.15 Х/ф «Кухар на колесах». (США). ▲
17.05 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2». (Великобританiя - Францiя - США). ☻
18.45 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако). ▲
20.30 Х/ф «Доля янголiв». (Великобританiя - Францiя - Бельгiя - Iталiя). ▲
22.10 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург). ■
00.05 Х/ф «Улюбленцi Америки». (США). ▲
01.45 Х/ф «Остiн Пауерс: Людина-загадка мiжнародного масштабу». (США). ▲
03.15 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя). ▲
04.55 Х/ф «Новiтнiй заповiт». (Бельгiя - Францiя - Люксембург). ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.20 Х/ф «Развод вразнос». ▲
02.35 Х/ф «Черное золото». ▲
04.40 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио». ▲
06.15 Х/ф «Мадам». ▲
07.40 Х/ф «Тет-а-Тет». ▲
07.50 Х/ф «В тихом омуте». ▲
09.45 Х/ф «Грабитель». ▲
11.20 Х/ф «Морской волк». ▲
12.45 Х/ф «Морской волк». ▲
14.15 Х/ф «Кровь моей крови». ▲
15.55 Х/ф «Последняя искра жизни». ▲
17.30 Х/ф «Вулкан страстей». ▲
18.55 Х/ф «Рай». ▲
19.00 Х/ф «В лесах Сибири». ▲
20.30 Х/ф «Никаких детей!» ▲
22.10 Х/ф «Новейший завет». ■
23.55 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец Рейха». ▲

Enter-фiльм

05.30 Т/с «Нероби»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Два Миронова»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Смертельно живий». ▲
13.35 Х/ф «Пригоди Тома Сойєра»
15.20 Х/ф «Вантаж без маркування»
17.10 Х/ф «Повернення «Святого Луки»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Перше побачення»

00.40 «Спогади»
01.40 «Академiя смiху»
02.10 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.40 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.40 Гарячi новини на Сонцi
19.45 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.25 Гарячi новини на Сонцi
21.30 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
23.00 Гарячi новини на Сонцi
23.05 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.10 Xsport News
00.20 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Людина, яка змiнила все»
12.50 Телемагазин
13.50 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс
20.30 Наука виживати
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Допiнг»
23.30 Xsport News
23.40 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3 мiсце. Реал Мадрид - Фенербахче
07.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Банвiт - Бешикташ
09.20 Автоперегони. Euroformula Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. 1 перегони
10.10 Автоперегони. International GT Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. 1 перегони
11.20 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Фарерськi острови
13.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Афьон Беледiє
14.40 Chelsea World
15.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Кардiфф - Челсi
17.10 Змiшане єдиноборство
17.40 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Норвегiя - Швецiя
19.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Афьон Беледiє
20.50 Автоперегони. Euroformula Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. 2 перегони
21.40 Автоперегони. International GT Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. 2 перегони
22.50 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
23.50 Бокс. Костя Цзю - Рiккi Хаттон
01.20 Chelsea World
02.10 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
03.50 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Австрiя - Iспанiя
05.20 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
09.45 Т/с «Пiзнє розкаяння»
10.30 Т/с «Улюблена вчителька»
11.15 Т/с «Улюблена вчителька»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Лист очiкування»
15.15 Т/с «Лист очiкування»
16.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
17.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Улюблена вчителька»
21.15 Т/с «Улюблена вчителька»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,16.00,18.00,01.00,03.20,05.25 Топ-матч
06.10 Порту - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
10.00,15.40,22.45 Футбол News
10.20 Александрiя - Олiмпiк. Чемпiонат України
12.05 Марсель - Реймс. Чемпiонат Францiї
13.50 ПСЖ - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.10 Колос - Зоря. Чемпiонат України
18.15 Лiлль - Нант. Чемпiонат Францiї
20.05 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
21.00 «Передматчева студiя»
21.45 Live. Лiверпуль - Челсi. Суперкубок УЄФА 2019
00.15 «Пiсляматчева студiя»
01.30 ПСЖ - Нiм. Чемпiонат Францiї
03.35 Андерлехт - Мехелен. Чемпiонат Бельгiї
05.45 Програма передач

Футбол 2

06.00 Колос - Зоря. Чемпiонат України
07.50,09.50,01.55,03.50 Топ-матч
08.00 Рома - Вiкторiя. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,22.15 Лiлль - Нант. Чемпiонат Францiї
11.50 Тоттенхем - Лiверпуль. Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат України
15.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
16.45 Монпельє - Ренн. Чемпiонат Францiї
18.35 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга чемпiонiв УЄФА
20.25 Александрiя - Олiмпiк. Чемпiонат України
00.05 Баварiя - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
02.00 Марсель - Реймс. Чемпiонат Францiї
04.00 Сассуоло - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма переда

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1269 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1936 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2478 0