Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 13 ВЕРЕСНЯ

pplus 13 вересня 2019 09:00 272 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Бойові сили»  ▲
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
13.55 «Квест»  ☻
14.20 «КультУра!»  ☻
14.45 «Мегаполіси»  ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади»  ☻
16.10 «Заручники свободи»  ☻
16.35 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Мисливець на лисів»  ▲
22.55 Телешанс
23.05 «Гра долі»  ☻
23.35 Х/ф «Хулігани»  ▲
01.25 «Секретні території»  ☻
02.15 Т/с «Рейк»  ☻
03.10 «КультУра!»  ☻
03.35 «Мегаполіси»  ☻
04.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.20 «Їжа богів»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Квест»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.30 Абзац
04.55 Kids` Time
05.00 М/с «Том i Джерi шоу»
05.45 Kids` Time
05.50 Т/с «Друзi»
08.40 М/ф «Мадагаскар 2»
10.10 Х/ф «Рятувальники Малiбу».  ▲
12.30 Т/с «Подорожники».  ▲

16.20 Топ-модель по-українськи.  ▲
19.00 Топ-модель по-українськи.  ▲
21.40 Х/ф «Красуня».  ▲
00.10 Х/ф «Чому вiн?»  ■
02.20 Т/с «Спецзагiн Кобра».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.10 Телепродаж
11.30 Д/с «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.15 Телепродаж
14.35 Новини
14.50 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Чехiя - Україна
16.55 #ВУкраїнi
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях
17.55 VoxCheck
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Розсекречена iсторiя
20.30 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кiно
22.55 Х/ф «Реальнiсть».  ▲
00.55 Новини
01.15 UA:Спорт
01.45 Тема дня
02.35 ЧЄ з волейболу серед чоловiчих команд 2019 року. Чехiя - Україна
04.35 52 вiкенди
05.00 Новини
05.25 UA:Спорт
05.50 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40,03.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25,01.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,00.20 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
08.40 Чому НАТО
09.25,16.45 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15,19.30,21.00,02.15 Iнформацiйний вечiр
22.45 Лiнiйка документальних проектiв
00.25 Полiгон
00.50 ID Journal
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.25 «Лiга смiху»
22.20 «Лiга смiху»
00.15 «Київ Вечiрнiй»
01.50 «Iгри приколiв»
04.50 «ТСН»

Iнтер

03.45 «Подробицi» - «Час»
04.30 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «007: Лiцензiя на вбивство»
15.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 «Речдок»
02.20 «Стосується кожного»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Антизомбi. Дайджест
11.05 «На трьох».  ▲
11.35 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Папаньки».  ▲
15.35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.10 Дизель шоу.  ▲
23.10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
00.20 «На трьох».  ▲
02.10 Факти
02.40 Стоп-10

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»
13.15 Т/с «Список бажань».  ▲

17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 МастерШеф.  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 МастерШеф.  ▲
23.30 Хата на тата.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Крутий пес»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
16.00 Х/ф «Сам вдома»
18.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф «Сам вдома 2»
23.00 Х/ф «Iнша жiнка».  ▲

01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Доктор Хто».  ▲
11.20 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.15 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

14.50 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.00 «Орел i решка. Морський сезон»
18.00 Х/ф «Прикинься моїм чоловiком».  ▲
20.00 Х/ф «Все найкраще».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.10 «Орел i решка. Морський сезон»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.50 Х/ф «Гео-катастрофа»
15.30 Х/ф «Зiткнення».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Хороший, поганий, мертвий».  ▲
21.10 Х/ф «Блекджек».  ▲
23.05 Х/ф «Кривавий орел».  ▲
01.00 Х/ф «Холодна сумiш».  ▲

02.20 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,14.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20,16.30 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.20,15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал. Пiдсумки» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.30 «Влада хохотала»
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.00 «Поярков. News»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.05 Х/ф «Веселi Жабокричi»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Без строку давнини»
10.50 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Х/ф «Любов на асфальтi».  ▲
01.55 «Склад злочину»
02.30 «Свiдок»
02.50 «Випадковий свiдок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.05 Морськi гiганти
10.05 Дика Арктика
11.05 Два Миронових
11.50 Iлюзiї сучасностi
12.50 Речовий доказ
13.55 Правда життя
15.00 Таємницi Другої свiтової
16.00 Скарби з горища
17.00 Велетнi льодовикової ери
18.00 Життя
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Брама часу
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Життя
23.45 Таємницi Другої свiтової
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.45 Скарб.ua

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30 Т/с «День сонця»
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «День сонця».  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲

19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савiка Шустера
00.00 Т/с «Коли повертається минуле»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Коли повертається минуле».  ▲
04.00 Сьогоднi
04.45 Зоряний шлях

VIP Comedy

07.05 Х/ф «Агент 117: Мiсiя в Рiо». (Францiя).  ▲
08.45 Х/ф «50 перших поцiлункiв». (США).  ■
10.25 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■
12.05 Х/ф «Необачний». (США).  ▲
13.40 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя).  ▲
15.10 Х/ф «Не жартуйте з Zоханом!» (США).  ▲
17.00 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США - Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
19.00 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Не погрожуй пiвденному централу, попиваючи сiк у себе в кварталi». (США).  ■
22.00 Х/ф «Бiлi цiпоньки». (США).  ▲
23.45 Х/ф «Агент 117: Мiсiя в Рiо». (Францiя).  ▲
01.25 Х/ф «50 перших поцiлункiв». (США).  ■
03.05 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя).  ▲
04.40 Х/ф «Бiлi цiпоньки». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.50 Х/ф «Револьвер».  ▲
03.40 Х/ф «Король керлинга».  ▲
04.50 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ▲
06.15 Х/ф «На твоих губах».  ▲
06.25 Х/ф «Раз-два-три-вперед!»  ▲
08.10 Х/ф «Любовь и дружба».  ▲
09.40 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
11.05 Х/ф «Французский транзит».  ▲
13.10 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■
14.30 Х/ф «О чем говорят французские мужчины».  ▲
15.45 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
17.45 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
19.00 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ▲
20.25 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
21.55 Х/ф «Любовница дьявола».  ▲
23.30 Х/ф «Славные ублюдки».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Мерседес» втiкає вiд переслiдування»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Зорянi долi»
10.35 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Цвiтiння кульбаби»
12.50 Х/ф «Сiнг-Сiнг».  ▲
15.00 Х/ф «Два капiтани»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Старий знайомий»
00.30 Х/ф «Артист з Коханiвки»
02.00 Х/ф «Не було б щастя»

03.10 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
05.00 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.20,04.50,07.00,07.40,08.20,18.50 Xsport News
00.30,04.10 Xsport Студiя
00.50 Бiльярд
03.50,04.30 Йой
05.00,09.55,14.10 Телемагазин
06.00,07.50,13.00 Наша риболовля
07.10 ДуйМандруй
08.30 Битва непереможних
09.30 Рибалки на каяках
10.55,14.55 Баскетбол. ЧС-2019. Пiвфiнал. Пряма трансляцiя
17.00 Х/ф «Вiмблдон»
19.00 Змiшане єдиноборство. BFC 47. Бiлорусь - Китай. Пряма трансляцiя
22.40 Х/ф «Безстрашний»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
07.30 Футбол. Чемпiонат Молдови. Зiмбру - Сфинтул Георге
09.10 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
10.20 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Тунiс - Єгипет
11.50 Chelsea World
12.20 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
14.00 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
15.40 Red Bull Air Race. Перегони R8. Тiба, Японiя
16.40 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 2 вiд 08.09
17.50 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
18.55 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон. Атлантас - Судува LIVE
21.00 Chelsea World
21.30 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Челсi - Славiя
23.10 Бокс. Данiель Сантос - Антонiо Маргарiто
00.10 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
01.10 Футбол. Чемпiонат Молдови. Зiмбру - Сфинтул Георге
02.50 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Бразилiя - Iсландiя
04.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Боруссiя Д - Аугсбург
05.20 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Забудь i пригадай»
09.45 Т/с «Забудь i пригадай»
10.30 Т/с «Коротке слово «немає»
11.15 Т/с «Коротке слово «немає»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.45 Т/с «Забудь i пригадай»
15.30 Т/с «Забудь i пригадай»
16.15 Т/с «Забудь i пригадай»
17.00 Т/с «Забудь i пригадай»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Коротке слово «немає»
21.15 Т/с «Коротке слово «немає»
22.00 Т/с «Коротке слово «немає»
22.45 Т/с «Коротке слово «немає»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Х/ф «Петля Нестерова»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Топ-матч
06.10 Литва - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
08.00 «Автогол»
08.15 Францiя - Андорра. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25 Чорногорiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-2020
12.10 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-2020
13.55 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
16.05 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-2020
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
18.25 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр до Євро-2020
20.15 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
21.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
21.40 Live. Ам`єн - Лiон. Чемпiонат Францiї
23.40 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
00.10 U-21. Україна - Мальта. Вiдбiр до Євро-2021
02.00 Огляд матчу «Україна - Нiгерiя». Контрольна гра
02.10 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
04.00 Фортуна - Вольфсбург. Чемпiонат Нiмеччини
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
06.55 Вiрменiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
08.45,11.10 «Студiя Live»
09.20 U-21. Україна - Мальта. Вiдбiр до Євро-2021
11.40 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.30 «Автогол»
13.45 Грузiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-2020
15.30 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
16.45 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
18.35 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
19.05 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра
20.55 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат Нiмеччини
21.25 Live. Фортуна - Вольфсбург. Чемпiонат Нiмеччини
23.25 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру
23.55 Чорногорiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-2020
01.45 Чемпiонат Францiї. Передмова до туру
02.15 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
04.05 Ам`єн - Лiон. Чемпiонат Францiї
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1239 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1896 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2400 0