Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 13 ЧЕРВНЯ

pplus 13 червня 2019 14:00 292 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Собор на крові»  ☻
08.45 Х/ф «Дрібниці життя»  ☻
09.50 «Прометей»
10.15 «Зранку»
10.45 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
11.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Х/ф «Генеральна репетиція»  ☻
13.45 «ММС»
14.00 «КульУра!»  ☻
14.25 «Спогади»  ☻
14.50 «Ровесник»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 «ПроArt»  ☻
15.45 «Світ талантів»
16.00 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
16.45 «Гра долі»  ☻
17.10 Х/ф «Два гусари»  ☻
18.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Собор на крові»  ☻
19.15 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Х/ф «Дама з папугою»  ☻
23.00 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.35 Телешанс
23.45 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
00.35 «Гра долі»  ☻
01.05 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.40 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.25 «КульУра!»  ☻
02.50 «Ровесник»  ☻
03.05 «ММС»
03.20 «ПроArt»  ☻
03.35 «Апельсинова долька»  ☻
04.25 «Світ талантів»
04.45 «Дзеркало історії»  ☻
05.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
06.30 «Спогади»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.20 Абзац
05.05 Kids` Time
05.10 М/с «Дракони. Перегони безстрашних»
05.55 Kids` Time
06.00 Ревiзор магазини
10.10 Таємний агент
11.50 Таємний агент. Пост-шоу
13.20 Таємний агент
14.50 Таємний агент. Пост-шоу
16.30 Топ-модель по-українськи.  ▲
21.50 Х/ф «До зустрiчi з тобою».  ▲
00.00 Х/ф «Глибоке синє море».  ▲

02.10 Служба розшуку дiтей
02.15 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.20 Д/с «Аромати Мексики»
12.15 Погода
12.25 Д/с «Кухня По»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/с «Тайська кухня»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Д/с «Браво, шеф!»
17.15 Погода
17.30 #ВУкраїнi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
19.30 Перший на селi
19.55 Д/с «Суперчуття»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.15 Д/с «Дикi тварини»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.30 Погода
03.40 Букоголiки
04.10 52 вiкенди
04.30 Спiльно
05.00 Новини
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20,00.55 Огляд преси
06.20,02.15,05.35 Дiалоги з Патрiархом
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.25 MEDекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55,00.30 Погода на курортах
08.20 Невигаданi iсторiї
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.40 Будемо жити
14.25 Тема дня
18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
23.00 «За Чай.com»
01.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв
05.15 Полiгон

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.50 «Сiмейнi мелодрами»
14.50 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Т/с «Коли минуле попереду».  ▲
21.45 Т/с «Коли минуле попереду».  ▲

22.30 «Право на владу»
00.55 «ТСН»
01.00 Х/ф «Кохання проти долi».  ▲
05.25 «ТСН»

Iнтер

02.40 «Богинi ефiру»
04.05 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.10 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Фантомас проти Скотланд-Ярду»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок»
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.55 Т/с «Мессiнг: Що бачив крiзь час».  ▲
01.55 «Стосується кожного»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Студiя Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.20 Х/ф «Брати по зброї».  ▲
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Брати по зброї».  ▲
13.45 Х/ф «Унiверсальний солдат 2: Повернення».  ▲
15.30 Х/ф «Пiдривник».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Пiдривник».  ▲
17.45 Т/с «Майор i магiя».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Антизомбi
21.05 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Пес».  ▲
22.30 Х/ф «Джанго вiльний».  ■
02.00 Х/ф «Брати по зброї».  ▲

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.25 Т/с «Швидка допомога».  ▲

09.30 МастерШеф.  ▲
15.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Цiєї митi рiк потому.  ▲
20.55 Т/с «Швидка допомога».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «П`ять рокiв та один день».  ▲
00.40 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Красуня»
11.00 Богиня шопiнгу
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Село на мiльйон»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 Танька i Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲

12.50 «Орел i решка. Шопiнг»
13.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
18.30 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
00.10 «Орел i решка. Морський сезон»
01.10 «Блокбастери»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.50 Х/ф «Мисливець на крокодилiв»
15.25 Х/ф «Таємниця Майа»

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.30 Т/с «Касл 2».  ▲
23.00 Т/с «Касл 2».  ▲
00.45 Т/с «Безсмертний».  ▲

01.25 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.00 Х/ф «Фарт»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Одруження Бальзамiнова»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.15 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.50 Правда життя
09.00 Земля 2050р
09.50 Незвичайнi культури
10.50 Iсторiя українських земель
12.00 Код доступу
13.00 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.10 Таємницi Другої свiтової
16.05 Рiчковi монстри
17.05 Таємнича Латинська Америка
18.00 Погляд зсередини
19.00 Секретнi територiї. НЛО
19.50 Україна: забута iсторiя
20.50 Секретнi територiї
21.40 Рiчковi монстри
22.35 Таємнича Аравiя
23.30 Таємницi Другої свiтової
00.30 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.25 Мiсця сили

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.40 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi.  ▲
14.45 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благi намiри»
23.00 Сьогоднi
23.20 Слiдами партiйних спискiв
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США. Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
09.25 Х/ф «Простi складнощi». (США).  ▲
11.45 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако).  ▲
13.30 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя).  ▲
15.15 Х/ф «Друг нареченої». (США - Великобританiя).  ▲
16.55 Х/ф «Секс по дружбi». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Розлучення по-американськи». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Кримiнальна фiшка вiд Генрi». (США).  ▲
22.15 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя).  ▲
00.00 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США. Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
02.05 Х/ф «Простi складнощi». (США).  ▲
04.20 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00,11.00,01.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
12.10 Клiнiка
14.00,22.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.45,23.20 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00,21.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.50,00.20 Т/с «Я кажу так»

Еврокино

05.50 Х/ф «Морской волк».  ▲
07.20 Х/ф «Морской волк».  ▲
08.50 Х/ф «Мустанг».  ▲
10.25 Х/ф «Двойник дьявола».  ▲
12.10 Х/ф «Милый друг».  ▲
13.50 Х/ф «Обещание».  ▲
15.25 Х/ф «Ева: Искусственный разум».  ▲
17.00 Х/ф «Голая бухта».  ▲
19.00 Х/ф «Каникулы мечты».  ▲
20.30 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец Рейха».  ▲
22.30 Х/ф «Феникс».  ▲
00.10 Х/ф «Борг/Макинрой».  ▲
01.50 Х/ф «Тет-а-Тет».  ▲
02.00 Х/ф «Вечность».  ▲
03.55 Х/ф «Вулкан страстей».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.35 «Анатомiя голосу. Джамала»
11.25 «Моя правда»
12.15 Х/ф «Шум вiтру»
13.55 Х/ф «Примара замку Моррiсвiль»
15.40 Х/ф «Тривожна недiля»
17.10 Х/ф «Чорний принц»
19.00 Т/с «Повернення Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Здається квартира з дитиною»

00.25 «Спогади»
01.15 «Академiя смiху»
01.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.15 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.40 Xsport News
00.50 Xsport Студiя
01.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.40 Xsport News
07.50 ФайтЛайф
08.20 Xsport News
08.30 Наука виживати
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Грейсi»
12.30 Телемагазин
13.30 Змiшане єдиноборство
14.30 Бокс
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Артем Далакян - Сирiчай Тайєн
20.00 ФайтЛайф
20.30 Битва непереможних
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Гол»
23.50 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Chelsea World
06.50 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Борнмут
08.30 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 1
09.10 Автоперегони. GT Open Cup. Спа, Бельгiя. Перегони 1
10.20 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 1
11.10 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
12.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф
14.30 Волейбол. Кубок України. Фiнал чотирьох. Жiнки. Фiнал
16.00 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
16.40 Автоперегони. GT Open Cup. Спа, Бельгiя. Перегони 2
18.10 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ. Огляд
19.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
20.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф
22.30 BVB-TV Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Нюнберг - Боруссiя Д
23.40 Chelsea World
00.30 Футбол. Лiга Європи. Фiнал. Челсi - Арсенал
02.10 Волейбол. Кубок України. Фiнал чотирьох. Жiнки. Матч за 3 мiсце
03.40 Змiшане єдиноборство
04.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.15 Т/с «Червонi браслети»
10.00 Т/с «Червонi браслети»
10.45 Т/с «Забудь i пригадай»
11.30 Т/с «Забудь i пригадай»
12.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
13.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
14.00 Т/с «Улюблена вчителька»
14.45 Т/с «Улюблена вчителька»
15.45 Т/с «Обраниця»
16.30 Т/с «Обраниця»
17.15 Т/с «Червонi браслети»
18.00 Т/с «Червонi браслети»
18.45 Т/с «Пограбування по-жiночому»
19.30 Т/с «Пограбування по-жiночому»
20.30 Т/с «Улюблена вчителька»
21.15 Т/с «Улюблена вчителька»
22.15 Т/с «Забудь i пригадай»
23.00 Т/с «Забудь i пригадай»
00.00 Т/с «Жiночий лiкар»
00.45 Т/с «Жiночий лiкар»
01.30 Т/с «Жiночий лiкар»
02.15 Т/с «Жiночий лiкар»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00 Огляд матчу «Україна - Люксембург». Вiдбiр до Євро-2020
06.10 Казахстан - Сан-Марiно. Вiдбiр до Євро-2020
08.00 Огляд матчу «Хорватiя - Тунiс». Контрольна гра
08.10 Андорра - Францiя. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.20 Матч за 3-є мiсце. Лiга Нацiй УЄФА
12.10 Сербiя - Литва. Вiдбiр до Євро-2020
13.55 Польща - Iзраїль. Вiдбiр до Євро-2020
16.00 Фiнал. Лiга Нацiй УЄФА
18.10,02.55 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
19.00 Хорватiя - Уельс. Вiдбiр до Євро-2020
20.45 Iспанiя - Швецiя. Вiдбiр до Євро-2020
22.50 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
01.05 Туреччина - Францiя. Вiдбiр до Євро-2020
03.50 Азербайджан - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
05.40 Огляд матчу «Германiя - Естонiя». Вiдбiр до Євро-2020
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
06.55 Польща - Iзраїль. Вiдбiр до Євро-2020
08.45 Огляд матчу «Iспанiя - Швецiя». Вiдбiр до Євро-2020
08.55 Хорватiя - Уельс. Вiдбiр до Євро-2020
10.45 Огляд матчу «Бельгiя-Шотландiя». Вiдбiр до Євро-2020
10.55 Нiмеччина - Естонiя. Вiдбiр до Євро-2020
12.45 Огляд матчу «Польща - Iзраїль». Вiдбiр до Євро-2020
12.55 Азербайджан - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
14.45,17.15 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
15.25,19.50 Iталiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
17.45 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
21.40 Огляд матчу «Україна - Люксембург». Вiдбiр до Євро-2020
21.50 Бельгiя - Шотландiя. Вiдбiр до Євро-2020
23.40 Огляд матчу «Германiя - Естонiя». Вiдбiр до Євро-2020
23.50 Казахстан - Сан-Марiно. Вiдбiр до Євро-2020
01.40 Огляд матчу «Сербiя - Литва». Вiдбiр до Євро-2020
01.50 Данiя - Iрландiя. Вiдбiр до Євро-2020
03.40 Огляд матчу «Фiнал». Лiга Нацiй УЄФА
04.00 Iспанiя - Швецiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.50 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 267 0
Концерт «Дизель шоу» в Кременчуці зібрав аншлаг. ФОТО 446 0
"Доки світло не згасне назавжди": Макс Кідрук у Кременчуці презентував новий роман 656 0