Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 12 ВЕРЕСНЯ

pplus 12 вересня 2019 09:00 238 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Бойові сили»  ▲
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Квест»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «П’яний майстер»  ▲
01.20 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.55 «Секретні території»  ☻
02.45 Т/с «Рейк»  ☻
03.40 «КультУра!»  ☻
04.05 «Мегаполіси»  ☻
04.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.50 «Їжа богів»  ☻
05.40 «Дзеркало історії»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Квест»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.05 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Том i Джерi шоу»
07.15 Kids` Time
07.20 Т/с «Друзi»
08.30 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
10.20 Т/с «Цiлком таємне».  ▲
13.10 Х/ф «Година пiк 3».  ▲
15.00 Т/с «Медфак».  ▲

16.10 Божевiльна зiрка.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
19.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Божевiльна зiрка.  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
23.00 Х/ф «24 години на життя».  ■
01.00 Т/с «Спецзагiн Кобра».  ▲

01.55 Служба розшуку дiтей
02.00 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.10 Телепродаж
11.30 Д/с «Кухня По»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 Енеїда
16.15 Погода
16.25 Нашi грошi
16.55 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Пiвфiнал I
18.50 Перший на селi
19.30 Новини
19.55 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Пiвфiнал II
21.45 Новини
22.15 Схеми. Корупцiя в деталях
22.45 Д/с «Особливий загiн»
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Пiвфiнал I
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Пiвфiнал II
05.20 Новини
05.45 Погода

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,07.20 Огляд преси
06.20,02.15,05.35 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.10,23.55 Погода в Українi
07.25 Медекспертиза
07.55,08.55,09.40,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
08.40 Свiтла енергiя
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.15 Євроiнтеграцiя - сила можливостей
19.30,21.00,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Лiнiйка документальних проектiв
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв
05.15 Полiгон

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.30 «Право на владу»
00.55 Х/ф «Авiатор».  ▲
04.25 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲

05.20 «ТСН»

Iнтер

03.50 «Подробицi» - «Час»
04.35 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «007: Живi вогнi»
15.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
00.55 «Речдок»
01.50 «Стосується кожного»
02.35 «Орел i решка. Курортний сезон»

ICTV

04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.05 «На трьох».  ▲
11.35 Т/с «Папаньки».  ▲
12.35 Х/ф «Вежi-близнюки»

12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Вежi-близнюки»
15.30 Х/ф «Мiст шпигунiв».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Мiст шпигунiв».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Антизомбi. Дайджест
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
22.35 Т/с «Папаньки».  ▲

23.35 «На трьох».  ▲
00.35 Т/с «У полi зору».  ▲
02.10 Стоп-10

СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»
12.40 МастерШеф.  ▲
15.30 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Зваженi та щасливi.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Я соромлюсь свого тiла.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Нiко 2: Маленький братик - великi неприємностi»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00 Танька i Володька
13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Доктор Хто».  ▲
11.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.20 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.10 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.00 «Орел i решка. Морський сезон»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.05 Х/ф «Лiтак проти вулкана».  ▲
14.55 Х/ф «Свiтанок планети мавп».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.35 Т/с «Касл 6».  ▲
23.10 Т/с «Касл 6».  ▲

00.55 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,14.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20,16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.20,15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем

НТН

05.00 «Top Shop»
06.40 Х/ф «Захар Беркут»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тривожна недiля»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Вартiсть життя»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Правда життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.25 «Таємницi кримiнального свiту»
02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.45 Правда життя
08.55 Морськi гiганти
09.55 Пiд iншим кутом
10.55 Юрiй Нiкулiн
11.45 Iлюзiї сучасностi
12.45 Речовий доказ
13.55 Правда життя
14.55 Таємницi Другої свiтової
15.55 Скарби з горища
16.55 Велетнi льодовикової ери
17.55 Життя
18.55 Фантастичнi iсторiї
19.50 Брама часу
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Життя
23.45 Таємницi Другої свiтової
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.45 Вiйна всерединi нас

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2»
23.00 Сьогоднi
23.20 Слiдами мiфiв про Роттердам. Мiф другий
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
08.45 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
10.20 Х/ф «Ема». (Великобританiя - США).  ▲
12.20 Х/ф «Агент 117: Мiсiя в Рiо». (Францiя).  ▲
14.00 Х/ф «50 перших поцiлункiв». (США).  ■
15.40 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя).  ▲
17.15 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■
18.55 Х/ф «Необачний». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Не жартуйте з Zоханом!» (США).  ▲
22.20 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США - Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
00.20 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
02.00 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
03.35 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя).  ▲
05.05 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США - Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.10 Х/ф «Я, Анна».  ▲
02.35 Х/ф «Отпетые мошенники».  ▲
04.10 Х/ф «Идеалист».  ▲
05.55 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
07.25 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
08.55 Х/ф «Супер Брис».  ▲
10.20 Х/ф «Амели».  ▲
12.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
13.55 Х/ф «Тет-а-Тет».  ▲
14.05 Х/ф «Шик!»  ▲
15.40 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце».  ▲
17.25 Х/ф «Учительница».  ▲
19.00 Х/ф «Самба».  ▲
20.50 Х/ф «Любовь живет три года».  ▲
22.25 Х/ф «Два дня, одна ночь».  ▲
23.55 Х/ф «Развод Надера и Симин».  ▲

Enter-фiльм

05.40 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Моя правда»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Заради сiмейного вогнища»
13.00 Х/ф «Перстень княгинi Анни»
14.30 Х/ф «Два капiтани»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина»

00.35 «Зорянi долi»
01.05 «Академiя смiху»
01.35 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.05 Кiноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.20,04.50,07.00,07.40,08.20,18.30,21.30 Xsport News
00.30,04.10,18.40 Xsport Студiя
00.50 Бiльярд
03.50,04.30 Йой
05.00,12.30,14.45 Телемагазин
06.00,13.30 Наша риболовля
07.10 Екстремальний спорт
07.50 ДуйМандруй
08.30 Бiльярд. Комбiнована пiрамiда. Кубок України. Львiв
10.30 Наука виживати
11.30 Стронгмен
15.30 Битви роботiв
16.30 Х/ф «Регата»
18.10 Наш тенiс
19.00 Супербол лiга футболу Києва, 6х6. Київмiськбуд-Фактотум. Пряма трансляцiя
20.00 Бокс
21.40 Битва непереможних
22.40 Х/ф «Вiмблдон»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Бокс. Данiель Сантос - Антонiо Маргарiто
07.10 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
08.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
09.20 Chelsea World
09.50 Футбол. Лiга Європи. Динамо Київ - Челсi
11.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Тофаш
13.10 Бокс. Данiель Сантос - Антонiо Маргарiто
14.20 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Єгипет - Данiя
15.50 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
16.50 Змiшане єдиноборство
17.30 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 2
18.20 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
19.30 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
21.10 Chelsea World
21.40 Футбол. Лiга Європи. 1/4 фiналу. Славiя - Челсi
23.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Анадолу Ефес
01.00 Змiшане єдиноборство
02.10 Бокс. Данiель Сантос - Антонiо Маргарiто
03.20 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
04.50 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 1

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Забудь i пригадай»
09.45 Т/с «Забудь i пригадай»
10.30 Т/с «Коротке слово «немає»
11.15 Т/с «Коротке слово «немає»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.45 Т/с «Забудь i пригадай»
15.30 Т/с «Забудь i пригадай»
16.15 Т/с «Щоб побачити веселку»
17.00 Т/с «Щоб побачити веселку»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Коротке слово «немає»
21.15 Т/с «Коротке слово «немає»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Х/ф «Кардiограма любовi»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Журнал Лiги чемпiонiв
06.30 Топ-матч
06.35 Грузiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-2020
08.25,01.30 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
12.10 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.55 Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
16.05,22.50 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
17.00 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
18.45 «Автогол»
19.00,21.40 «Головна команда»
19.50 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра
23.45 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр до Євро-2020
02.20 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-2020
04.05 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,21.20 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
07.25 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр до Євро-2020
09.15,00.35 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
11.10 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
13.55 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
15.45 «Автогол»
16.00 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-2020
17.50,04.20 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
19.30 Чорногорiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-2020
22.45 Францiя - Андорра. Вiдбiр до Євро-2020
02.30 Литва - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Поет, співак та художник: Кременчук вшанував пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. ФОТОрепортаж 1269 0
Кременчуцький майстер, відомий на всю країну: коваль Геннадій Сметанко з виставкою в Кривому Розі. ФОТО 1936 0
Дитячі посмішки, спів і танці – найкращий подарунок: як в МПК вітали жінок з 8 Березня. ФОТОрепортаж 2478 0