Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 12 СЕРПНЯ

pplus 12 серпня 2019 09:00 230 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

06.00-12.00 Профілактика
12.00 Телешанс
12.10 «Мегазірки» ☻
12.35 «Пізнай світ» ☻
13.00 «Гра долі» ☻
13.25 «Ровесник» ☻
13.35 «Скарби саду» ☻
14.00 «КультУра!» ☻
14.25 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
14.45 «Дикі тварини» ☻
15.10 М/ф для дітей
15.35 Телешанс
15.45 «Спогади» ☻
16.10 «Пізнай світ» ☻
16.35 «Ровесник» ☻
16.45 «Заручники свободи» ☻
17.00 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
17.55 «Пригоди Остіна Стівенса» ☻
18.45 Телешанс
18.55 «Природа сьогодні» ☻
19.20 «Шокуючі істини» ▲
19.45 «Неймовірні винаходи» ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Перлина Тихого океану» ☻
22.15 «Гра долі» ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Кулі гніву» ▲
01.00 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.35 «Еліксир молодості» ☻
02.25 Т/с «Вибухова хвиля» ☻
03.15 «КультУра!» ☻
03.45 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
04.10 «Пізнай світ» ☻
04.40 «Сім’я від А до Я» ☻
05.05 «Дзеркало історії» ☻
06.00 «Спогади» ☻
06.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.55 Зона ночi
04.50 Абзац
06.25 Kids` Time
06.30 М/с «Том i Джерi в дитинствi»
07.45 Kids` Time
07.50 Х/ф «Монстри». ▲
09.50 Х/ф «Монстри 2. Темний континент». ▲
12.20 Х/ф «Зорянi вiйни: Пробудження сили». ▲
15.10 Х/ф «Бунтар один». ▲

17.00 Аферисти. ▲
21.10 Х/ф «Полтергейст». ▲
23.10 Х/ф «Дрейф». ▲
01.10 Т/с «Статус вiдносин: Заплутано». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Країна на смак
08.05 Енеїда
09.05 #ВУкраїнi
09.35 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
10.55 Телепродаж
11.15 Т/с «Галерея Вельвет». ▲
12.45 Своя земля
13.00 Новини
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУкраїнi
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Грецiї»
15.00 Новини
15.15 Х/ф «Грозовий перевал»
16.35 Д/с «Особливий загiн»
17.30 Перша шпальта
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Разом
20.00 Д/с «Дикi тварини»
21.00 Новини
21.30 «Зворотнiй вiдлiк»
23.30 Своя земля
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 Тема дня
03.20 Схеми. Корупцiя в деталях
03.50 Розсекречена iсторiя
04.45 Спiльно
05.15 Новини
05.40 Своя земля

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20,15.15 Невигаданi iсторiї
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.45,15.55,18.15 Погода в Українi
07.25,08.35 Огляд преси
07.30 Кордон держави
07.55,09.40,10.55,13.55,14.55,16.55,22.55,23.55,01.10 Погода на курортах
08.25,10.10 Полiгон
09.25,17.40 Час громади
11.10,12.25,13.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
16.10,21.00,02.15,05.15 Машина часу
18.20,19.30,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 «Собор на кровi»
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.20 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
17.20 Т/с «Наречена зi Стамбула». ▲

19.30 «ТСН»
20.15 «Секретнi матерiали»
20.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
21.45 Т/с «У недiлю рано зiлля копала». ▲
22.50 Т/с «Байки Мiтяя»
01.15 Т/с «Я знову тебе кохаю 2»

05.35 «ТСН»

Iнтер

02.10 «Речдок»
02.55 «Орел i решка. Шопiнг»
04.05 «Орел i решка. Морський сезон 3»
05.05 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
09.50 «Стосується кожного»
11.40 Х/ф «Моє велике грецьке весiлля»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Моє велике грецьке весiлля»
14.00 Х/ф «Закони привабливостi»

15.50 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Слiдчий Горчакова». ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Птах в клiтцi». ▲
00.40 «Речдок»
01.40 «Стосується кожного»
02.25 «Орел i решка. Шопiнг»
03.40 «Подробицi» - «Час»
04.25 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Не дай себе ошукати
11.00 Антизомбi
11.50 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний вогонь». ▲
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехресний вогонь». ▲
14.05 Х/ф «С.В.О.Т.: В облозi». ▲

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ мiста янголiв». ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Теорiя змови
21.10 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Контакт». ▲
00.30 Т/с «Таємниця та брехня». ▲

03.10 Стоп-10

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
09.55 МастерШеф. ▲
13.35 Цiєї митi рiк потому. ▲
15.40 Х/ф «Гора мiж нами»
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Гора мiж нами»
18.40 Х/ф «Вбивство у «Схiдному експресi»
21.00 Т/с «Крiпосна». ▲

22.00 Вiкна-Новини
22.45 Т/с «Майор i магiя». ▲
00.45 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Гномео та Джульєтта»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечiрка
14.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Орел i решка. Шопiнг»
10.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
12.00 Х/ф «Джунглi: У пошуках Марсупiламi»

14.00 «Орел i решка. Навколо свiту»
17.00 Т/с «Доктор Хто». ▲
20.00 Т/с «Доктор Хаус». ▲

21.50 «Орел i решка. Морський сезон»
22.50 Х/ф «Суперстюард». ▲
00.50 «Вiрю не Вiрю»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»
10.05 «Спецкор»
10.40 «ДжеДАI»
11.15 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
15.00 Х/ф «В iм`я короля 2». ▲
16.45 Х/ф «В iм`я короля 3». ▲

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Опер за викликом 4». ▲
21.25 Т/с «Касл 5». ▲
23.50 Х/ф «Спис долi». ▲

02.10 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Л. Мамедовою, Ю. Шпачинською та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i О. Близнюком
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 «Випадковий свiдок»
06.45 Х/ф «Грачi»
08.30 Х/ф «Командир щасливої «Щуки». ▲
10.25 Т/с «Смерть бiля раю». ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен». ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Смерть бiля раю». ▲
21.30 Т/с «Хейвен». ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок». ▲
01.25 Т/с «Кулагiн та партнери»

02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.45 «Речовий доказ»
04.15 «Професiї»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.10 Правда життя
09.20 Замерзла планета
10.15 Цiкаво.com
11.15 Iсторiя українських земель
12.45 Речовий доказ
13.55 Правда життя
15.00 Таємнича свiтова вiйна
16.00 Горизонт
17.00 Цiкаво.com
18.00 Дикi острови
18.55 Гучна справа
19.55 Мiстична Україна
20.50 Битва цивiлiзацiй
21.45 Мисливцi за торнадо
22.45 Дикi острови
23.40 Таємнича свiтова вiйна
00.40 Речовий доказ
01.50 Мiстична Україна
02.40 Iлюзiї сучасностi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
12.30 Т/с «Черговий лiкар 4». ▲
14.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲

15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 3». ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вiддай мою мрiю»
23.00 Сьогоднi
23.30 Агенти справедливостi. ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi. ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Друг нареченої». (США - Великобританiя). ▲
08.30 Х/ф «Цього ранку у Нью-Йорку». (США). ▲
10.15 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2». (Великобританiя - Францiя - США). ☻
12.05 Х/ф «Простi складнощi». (США). ▲
14.05 Х/ф «Великий тато». (США). ▲
15.35 Х/ф «Випадковий шпигун». (Гонгконг). ▲
17.25 Х/ф «Остiн Пауерс: Людина-загадка мiжнародного масштабу». (США). ▲
18.55 Х/ф «Як вкрасти дiамант». (США - Францiя). ▲
20.30 Х/ф «Улюбленцi Америки». (США). ▲
22.10 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя). ▲
23.55 Х/ф «Друг нареченої». (США - Великобританiя). ▲
01.35 Х/ф «На тверезу голову». (США). ▲
03.35 Х/ф «Цього ранку у Нью-Йорку». (США). ▲
05.10 Х/ф «Митниця дає добро». (Францiя - Бельгiя). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.35 Х/ф «Штиль». ▲
03.05 Х/ф «Связь». ▲
03.15 Х/ф «Неприкасаемые». ■
04.50 Х/ф «Развод вразнос». ▲
06.05 Х/ф «Черное золото». ▲
08.10 Х/ф «Громобой». ▲
09.35 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио». ▲
11.10 Х/ф «Мадам». ▲
12.35 Х/ф «В тихом омуте». ▲
14.30 Х/ф «Грабитель». ▲
16.05 Х/ф «Морской волк». ▲
17.30 Х/ф «Морской волк». ▲
19.00 Х/ф «Кровь моей крови». ▲
20.40 Х/ф «Последняя искра жизни». ▲
22.10 Х/ф «Вулкан страстей». ▲
23.35 Х/ф «Господин Никто». ■

Enter-фiльм

06.25 Т/с «Нероби»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Невiдома версiя. За двома зайцями»
08.45 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.05 «Спогади»
11.05 «З любов`ю. Юрiй Нiкулiн»
11.55 «Моя правда»
12.45 Х/ф «Небезгрiшний». ▲
14.05 Х/ф «Веронiка»
15.25 Х/ф «Старий знайомий»
17.10 Х/ф «Вантаж без маркування»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Пан Володийовський»

01.50 «Спогади»
02.50 «Академiя смiху»
03.20 Т/с «Розслiдування Мердока»
04.05 Кiноляпи
04.35 Саундтреки
05.05 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.55 Гарячi новини на Сонцi
18.00 Т/с «Мислити як вбивця». ▲
19.40 Гарячi новини на Сонцi
19.45 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.25 Гарячi новини на Сонцi
21.30 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
23.00 Гарячi новини на Сонцi
23.05 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.30 Стронгмен
08.20 Xsport News
08.30 Бокс
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Сильнiше»
12.30 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.30 Змiшане єдиноборство
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
17.30 Стронгмен
18.30 Xsport News
18.40 Xsport Студiя
19.00 Бокс. Всесвiтня боксерська суперсерiя
20.20 Україна футбольна
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Регата»
23.10 Рибалки на каяках
23.40 Xsport News
23.50 Україна футбольна

Sport 2. (Baltic)

06.00 Змiшане єдиноборство
06.50 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
08.30 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Фарерськi острови
10.10 Chelsea World
11.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Вест Хем
12.40 Футбол. Чемпiонат Молдови. Динамо-Авто - Шериф
14.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Афьон Беледiє
16.00 Автоперегони. Euroformula Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 1
17.00 Футбол. Чемпiонат Молдови. Мiлсамi - Петрокуб
18.50 Chelsea World
19.40 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Хаддерсфiлд
21.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Iстанбул ББ
23.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
00.30 Автоперегони. Euroformula Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 2
01.10 Автоперегони. International GT Open. Хуангарорiнг, Угорщина. Перегони 2
02.20 Chelsea World
03.10 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Брайтон
04.50 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
09.00 Х/ф «Ван Гог не винен»
10.30 Х/ф «Кардiограма любовi»
12.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
13.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
14.30 Т/с «Лист очiкування»
15.15 Т/с «Лист очiкування»
16.15 Т/с «Пiзнє розкаяння»
17.00 Т/с «Пiзнє розкаяння»
18.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
18.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
19.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
20.30 Т/с «Улюблена вчителька»
21.15 Т/с «Улюблена вчителька»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
23.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
00.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
01.45 Т/с «Янгол з Орлi»
02.30 Т/с «Янгол з Орлi»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,11.50,20.35 Топ-матч
06.10 Баварiя - Лiверпуль. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Колос - Зоря. Чемпiонат України
10.00 «Великий футбол»
12.00 Монако - Лiон. Чемпiонат Францiї
13.50 Барселона - ПСВ. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.40,22.30 Футбол News
16.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат України
17.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру
18.45 Марсель - Реймс. Чемпiонат Францiї
20.40 Андерлехт - Мехелен. Чемпiонат Бельгiї
22.50 Александрiя - Олiмпiк. Чемпiонат України
00.40 Монпельє - Ренн. Чемпiонат Францiї
02.25 Наполi - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї
04.10 Атлетiко - Ювентус. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат України
07.50,09.50,11.50,13.50,17.30,22.15 Топ-матч
08.00 АЕК - Бенфiка. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00 ПСЖ - Нiм. Чемпiонат Францiї
12.00 Порту - Лiверпуль. 1/4 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.00 Александрiя - Олiмпiк. Чемпiонат України
15.50,00.35 «Великий футбол»
17.40 Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
19.30 Передмова до сезону. Чемпiонат Iспанiї
20.25 Колос - Зоря. Чемпiонат України
22.45 Монако - Лiон. Чемпiонат Францiї
02.15 Лiлль - Нант. Чемпiонат Францiї
04.05 Парма - Аталанта. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 266 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 369 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 506 0