Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 12 ЧЕРВНЯ

pplus 12 червня 2019 14:00 235 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Собор на крові»  ☻
08.45 Х/ф «Поки є час»  ☻
10.00 «ММС»
10.15 «Зранку»
10.45 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
11.40 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Х/ф «Генеральна репетиція»  ☻
13.45 «Прометей»
14.00 «КульУра!»  ☻
14.25 «Спогади»  ☻
14.50 «Ровесник»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 «ПроArt»  ☻
15.45 «Лялька-мотанка Анжеліки Голишкіної»
15.55 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
16.40 «Гра долі»  ☻
17.10 Х/ф «Генеральна репетиція»  ☻
18.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
18.35 Телешанс
18.45 «Собор на крові»  ☻
19.15 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Х/ф «Дрібниці життя»  ☻
22.30 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.05 Телешанс
23.15 Т/с «Кубала, Морено і Мончон»  ☻
00.10 «Гра долі»  ☻
00.35 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
01.55 «КульУра!»  ☻
02.20 «Ровесник»  ☻
02.35 «Coffeeбрейк»
02.55 «ПроArt»  ☻
03.10 «Апельсинова долька»  ☻
04.00 «Прометей» Гнатюк
04.45 «Дзеркало історії»  ☻
05.10 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.35 «Вирішальні битви Другої світової війни»  ☻
06.30 «Спогади»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.50 Абзац
05.35 Kids` Time
05.40 М/с «Дракони. Перегони безстрашних»
06.25 Kids` Time
06.30 Ревiзор магазини
10.20 Таємний агент
11.50 Таємний агент. Пост-шоу
13.20 Таємний агент
14.50 Таємний агент. Пост-шоу
16.30 Топ-модель по-українськи.  ▲
21.40 Х/ф «Бар «Бридкий койот».  ▲
23.40 Х/ф «Мiлина».  ▲

01.30 Служба розшуку дiтей
01.35 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Елiза».  ▲
11.20 Д/с «Аромати Мексики»
12.15 Погода
12.25 Д/с «Кухня По»
13.00 Новини
13.10 Погода
13.20 Енеїда
14.25 Д/с «Тайська кухня»
15.00 Новини
15.15 Країна на смак
16.15 Д/с «Браво, шеф!»
17.15 Погода
17.30 Нашi грошi
18.00 Новини
18.20 Тема дня
18.55 Гандбол. Вiдбiрковий матч до ЧЄ. Україна - Данiя
20.50 Погода
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Дикi тварини»
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Спорт
02.35 Тема дня
03.00 Погода
03.10 Спiльно
03.40 #ВУкраїнi
04.05 Розсекречена iсторiя
05.00 Новини
05.30 Д/с «Цiкаво.com»

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35 Про вiйсько
06.45 Час новин. Київ
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.20,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20,00.45 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55,00.35,01.10 Погода на курортах
08.20 Полiгон
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.25 Тема дня
15.25 Енергобезпека
18.20,19.30 Iнформацiйний вечiр
23.00 «За Чай.com»
01.15,02.10,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
10.55 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.50 «Сiмейнi мелодрами»
14.50 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.20 «Секретнi матерiали»
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Коли минуле попереду».  ▲
21.45 Т/с «Коли минуле попереду».  ▲
22.45 Т/с «Школа».  ▲
23.45 Т/с «Школа».  ▲

00.45 «ТСН»
00.50 Х/ф «Я знову тебе кохаю 2».  ▲
05.15 «ТСН»

Iнтер

02.40 «Богинi ефiру»
04.00 «Подробицi» - «Час»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.10 Т/с «Мiсце, що домом зветься».  ▲
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Фантомас розбушувався»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий випадок»
22.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.55 Т/с «Мессiнг: Що бачив крiзь час».  ▲
01.55 «Стосується кожного»

ICTV

04.00 Скарб нацiї
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Студiя Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.10 Х/ф «Широко крокуючи 3: Правосуддя одинака».  ▲
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Широко крокуючи 3: Правосуддя одинака».  ▲
13.35 Х/ф «Другий у командi».  ▲
15.20 Х/ф «Унiверсальний солдат 2: Повернення».  ▲

15.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Унiверсальний солдат 2: Повернення».  ▲
17.50 Т/с «Майор i магiя».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.30 Т/с «Пес».  ▲
22.35 Т/с «Майор i магiя».  ▲
00.45 Х/ф «8 мiлiметрiв».  ■
02.55 Т/с «Прокурори».  ▲

СТБ

06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 Т/с «Швидка допомога».  ▲

09.00 МастерШеф.  ▲
15.10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.55 Т/с «Швидка допомога».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф «Спокута»
00.40 Детектор брехнi

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прекрасний принц i фея Люпина»
11.00 Богиня шопiнгу
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Т/с «Село на мiльйон»
16.00 4 весiлля
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 Танька i Володька
23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
11.00 Т/с «Доктор Хто».  ▲

12.50 «Орел i решка. Шопiнг»
13.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
16.40 Т/с «Доктор Хто».  ▲
19.00 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.30 «Орел i решка. Рай та пекло 2»
23.30 «Орел i решка. Перезавантаження»
00.30 «Орел i решка. Морський сезон»
01.30 «Блокбастери»
02.30 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Безсмертний».  ▲
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАI»
10.55 «Загублений свiт»
13.50 Х/ф «Слiдопит».  ▲
15.45 Х/ф «Кришталевi черепи».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв».  ▲
21.30 Т/с «Касл 2».  ▲
23.00 Т/с «Касл 2».  ▲

00.45 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.15,13.15,14.15,15.15 «Деталi» з В. Фроловою i А. Карповим
16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
18.10 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Пiдсумки» з Є. Кисельовим
23.30 «МЕМ»

НТН

05.00 «Top Shop»
07.00 Х/ф «Абiтурiєнтка»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Презумпцiя невинуватостi»
10.45 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 Т/с «Швидка».  ▲

02.15 «Свiдок»
02.45 «Випадковий свiдок»
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
09.00 Земля 2050р
09.50 Незвичайнi культури
10.50 Iсторiя українських земель
12.00 Скептик
13.00 Речовий доказ
14.00 Правда життя
15.10 Таємницi Другої свiтової
16.05 Рiчковi монстри
17.05 Таємнича Латинська Америка
18.00 Земля 2050р
19.00 Секретнi територiї
19.50 Україна: забута iсторiя
20.50 Секретнi територiї
21.40 Рiчковi монстри
22.35 Таємнича Латинська Америка
23.30 Таємницi Другої свiтової
00.30 Речовий доказ
01.40 Мiстична Україна
02.25 Таємницi дефiциту
04.40 Професiя - альфонс
05.30 Таємницi пiрамiд

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
10.40 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi.  ▲
14.45 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Т/с «Жiночий лiкар».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Благi намiри»
23.00 Сьогоднi
23.20 Контролер
00.00 Агенти справедливостi.  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Агенти справедливостi.  ▲
02.30 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.40 Х/ф «Поганий Санта». (США - Нiмеччина).  ▲
08.10 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя).  ▲
09.45 Х/ф «Будинок вщент». (США).  ▲
11.15 Х/ф «Вiн, я i його друзi». (США).  ▲
13.00 Х/ф «Острiв головорiзiв». (США. Францiя - Iталiя - Нiмеччина).  ☻
15.00 Х/ф «Простi складнощi». (США).  ▲
17.00 Х/ф «Серцеїд». (Францiя - Монако).  ▲
18.45 Х/ф «Вiд сiм`ї не втечеш». (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «Друг нареченої». (США - Великобританiя).  ▲
22.10 Х/ф «Секс по дружбi». (США).  ▲
00.00 Х/ф «Поганий Санта». (США - Нiмеччина).  ▲
01.30 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя).  ▲
03.05 Х/ф «Остiн Пауерс: Людина-загадка мiжнародного масштабу». (США).  ▲
04.55 Х/ф «Секс по дружбi». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00,11.00,01.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
12.10 Клiнiка
14.00,22.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.45,23.20 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00,21.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.50,00.20 Т/с «Я кажу так»

Еврокино

06.25 Х/ф «Вот так подружка».  ▲
07.50 Х/ф «Вечность».  ▲
09.40 Х/ф «Вулкан страстей».  ▲
11.10 Х/ф «Виски с водкой».  ▲
12.50 Х/ф «Мадам».  ▲
14.20 Х/ф «Громобой».  ▲
15.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера».  ▲
17.20 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио».  ▲
19.00 Х/ф «Прощай, Париж».  ▲
20.35 Х/ф «В лесах Сибири».  ▲
22.10 Х/ф «Кого хочу я больше».  ▲
00.15 Х/ф «Ограбление по-бельгийски».  ▲
01.45 Х/ф «Песочный человек».  ▲
03.15 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■
04.35 Х/ф «Париж-Манхэттен».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Голод-33»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.10 «Спогади»
11.20 «Софiя Ротару: таємницi її успiху»
12.10 «Моя правда»
13.00 Х/ф «I свiт мене не зловив»
13.55 Х/ф «Туз».  ▲
15.45 Х/ф «До мене, Мухтаре!»
17.10 Х/ф «Повернення «Святого Луки»
19.00 Т/с «Повернення Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Сiм няньок»

00.25 «Спогади»
01.15 «Академiя смiху»
01.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
03.15 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.00 Xsport News
00.10 Наша риболовля
00.50 Xsport Студiя
01.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Наша риболовля
07.40 Xsport News
07.50 Екстра-футзал
08.20 Xsport News
08.30 Життя на кону
09.30 Битви роботiв
10.30 Х/ф «Мисливець на лисиць»
12.30 Телемагазин
13.30 Бокс
14.00 Футбол
15.50 Телемагазин
16.35 Наша риболовля
16.55 Волейбол. Золота Євролiга. Жiнки. Україна - Швецiя. Пряма трансляцiя
18.45 Xsport News
18.55 Гандбол. Євро-2020. Квалiфiкацiя. Чоловiки. Україна - Данiя. Пряма трансляцiя
20.40 Волейбол. Золота Євролiга. Чоловiки. Україна - Чехiя
22.30 ФайтЛайф
23.00 Х/ф «Грейсi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Кубок Європи. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
07.40 Chelsea World
08.30 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Евертон
10.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Плей-офф
11.50 Танцювальний спорт. Мiжнароднi змагання. Ukrainian Open Championships 2018. Стандарт
13.30 Волейбол. Кубок України. Фiнал чотирьох. Чоловiки. Фiнал
15.40 Змiшане єдиноборство
16.30 Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
18.10 Волейбол. Кубок України. Фiнал чотирьох. Жiнки. Матч за 3 мiсце
19.40 Змiшане єдиноборство
20.10 ЧC з самбо. Фiнали. Бухарест, Румунiя
21.20 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
23.00 Автоперегони. Euroformula Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
23.40 Автоперегони. GT Open Cup. Спа, Бельгiя. Перегони 2
00.50 Автоперегони. International GT Open. Спа, Бельгiя. Перегони 2
02.00 Танцювальний спорт. Мiжнароднi змагання. Ukrainian Open Championships 2018. Стандарт
03.40 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Олег Маскаєв - Хасим Рахман
04.50 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 3»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 3»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 3»
09.15 Т/с «Червонi браслети»
10.00 Т/с «Червонi браслети»
10.45 Т/с «Забудь i пригадай»
11.30 Т/с «Забудь i пригадай»
12.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
13.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
14.00 Т/с «Улюблена вчителька»
14.45 Т/с «Улюблена вчителька»
15.45 Т/с «Обраниця»
16.30 Т/с «Обраниця»
17.15 Т/с «Червонi браслети»
18.00 Т/с «Червонi браслети»
18.45 Т/с «Пограбування по-жiночому»
19.30 Т/с «Пограбування по-жiночому»
20.30 Т/с «Улюблена вчителька»
21.15 Т/с «Улюблена вчителька»
22.15 Т/с «Забудь i пригадай»
23.00 Т/с «Забудь i пригадай»
00.00 Т/с «Жiночий лiкар»
00.45 Т/с «Жiночий лiкар»
01.30 Т/с «Жiночий лiкар»
02.15 Т/с «Жiночий лiкар»
03.15 Т/с «Гречанка»
04.00 Т/с «Гречанка»
04.45 Т/с «Гречанка»
05.30 Т/с «Гречанка»

Футбол 1

06.00 Бельгiя - Шотландiя. Вiдбiр до Євро-2020
07.45,12.15,22.50 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25 Iспанiя - Швецiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.00 Азербайджан - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
14.45 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
16.05,19.05 «Головна команда»
17.15 Україна - Люксембург. Вiдбiр до Євро-2020
19.55 Фiнал. Лiга Нацiй УЄФА
22.05 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
01.15,03.40 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
01.55 Iталiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
04.10 Нiмеччина - Естонiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,17.05 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
08.25 Азербайджан - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
10.15,12.45 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
10.55 Iталiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
13.15 Бельгiя - Шотландiя. Вiдбiр до Євро-2020
15.05 Огляд матчу «Україна - Люксембург». Вiдбiр до Євро-2020
15.15 Нiмеччина - Естонiя. Вiдбiр до Євро-2020
19.30 Андорра - Францiя. Вiдбiр до Євро-2020
21.20 Огляд матчу «Iталiя - Боснiя i Герцеговина». Вiдбiр до Євро-2020
21.30 Iспанiя - Швецiя. Вiдбiр до Євро-2020
23.20 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
00.15 Туреччина - Францiя. Вiдбiр до Євро-2020
02.05 Сербiя - Литва. Вiдбiр до Євро-2020
03.55 Iсландiя - Албанiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись