Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 11 ВЕРЕСНЯ

pplus 11 вересня 2019 14:00 361 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Бойові сили»  ▲
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «П’яний майстер»  ▲
01.20 «Наш час». Інформаційний щоденник
01.55 «Секретні території»  ☻
02.45 Т/с «Рейк»  ☻
03.40 «КультУра!»  ☻
04.05 «Мегаполіси»  ☻
04.30 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
04.50 «Їжа богів»  ☻
05.35 «Дзеркало історії»  ☻
06.30 «Спогади»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
04.00 Абзац
05.45 Kids` Time
05.50 М/с «Том i Джерi шоу»
06.55 Kids` Time
07.00 Т/с «Друзi»
08.20 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
10.00 Т/с «Цiлком таємне».  ▲
12.50 Х/ф «Солт».  ▲
14.50 Т/с «Медфак».  ▲

16.00 Improv Live Show.  ▲
17.00 Хто зверху?
21.00 Improv Live Show.  ▲
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «Щасти тобi, Чаку»
00.50 Т/с «Спецзагiн Кобра»

01.50 Служба розшуку дiтей
01.55 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.35 Д/с «Тайська кухня»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУкраїнi
14.15 Телепродаж
14.40 Новини
14.55 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Хорватiя - Україна
16.55 Новини
17.25 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Нiдерланди - Iспанiя
19.30 Спiльно
19.55 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Хорватiя - Україна
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Нiдерланди - Iспанiя
05.20 Новини
05.45 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.35,08.20 Полiгон
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,21.25,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.20 Огляд преси
07.40 Драйв
07.55,08.55,09.40,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.30 Клуб Life
09.25,17.45 Час громади
10.10,11.10,12.20,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.20,19.30,21.00,00.25 Iнформацiйний вечiр
23.15 Лiнiйка документальних проектiв
01.15,02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.30 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
23.45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
01.00 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

03.50 «Подробицi» - «Час»
04.35 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «007: Вид на вбивство»
15.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
00.55 «Речдок»
01.50 «Стосується кожного»
02.35 «Орел i решка. Курортний сезон»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Громадянська оборона
11.05 «На трьох».  ▲
11.45 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Папаньки».  ▲
14.10 Х/ф «Джон Рембо».  ▲
15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Вежi-близнюки»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».  ▲
22.35 Т/с «Папаньки».  ▲

23.35 «На трьох».  ▲
00.30 Т/с «У полi зору».  ▲
02.05 Стоп-10

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»
11.10 МастерШеф.  ▲
14.10 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
20.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Зваженi та щасливi.  ▲
00.45 «Зважся!»  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Епiк»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00 Танька i Володька
13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Доктор Хто».  ▲
11.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.20 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.10 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.00 «Орел i решка. Морський сезон»
02.00 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
13.00 Х/ф «Петля часу».  ▲
15.10 Х/ф «Заручник».  ▲

17.20 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.30 Т/с «Касл 6».  ▲
23.05 Т/с «Касл 6».  ▲

00.50 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,14.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20,16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.20,15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем

НТН

05.00 «Top Shop»
07.00 Х/ф «Сказання про двох братiв-близнюкiв»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Роби - раз!»  ▲
10.40 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Вартiсть життя»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.30 «Таємницi кримiнального свiту»
02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.50 Правда життя
08.50 Морськi гiганти
09.50 Пiд iншим кутом
10.50 Володимир Басов
11.40 Iлюзiї сучасностi
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Таємницi Другої свiтової
16.00 Скарби з горища
17.00 Морськi гiганти
18.00 Життя
19.00 Фантастичнi iсторiї
20.00 Брама часу
20.50 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Життя
23.45 Таємницi Другої свiтової
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.45 Зворотний бiк Мiсяця
03.30 Дракула та iншi
03.50 Потойбiччя. Сни
04.40 Запрограмованi долi

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капiтан 2»
23.00 Сьогоднi
23.20 Гучна справа
00.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.30 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

06.30 Х/ф «Новi пригоди Аладдiна». (Францiя - Бельгiя).  ▲
08.30 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
10.10 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США).  ▲
12.00 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
13.45 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
15.20 Х/ф «Ема». (Великобританiя - США).  ▲
17.20 М/ф «Монстр у Парижi». (Францiя).  ☻
18.50 Х/ф «Агент 117: Мiсiя в Рiо». (Францiя).  ▲
20.30 Х/ф «50 перших поцiлункiв». (США).  ■
22.10 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■
23.45 Х/ф «Шанхайськi лицарi». (США - Гонконг).  ▲
01.35 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
03.10 Х/ф «Новi пригоди Аладдiна». (Францiя - Бельгiя).  ▲
05.05 Х/ф «Кiлер мимоволi». (Францiя - Бельгiя).  ■

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.25 Х/ф «Отель Люкс».  ▲
03.05 Х/ф «Черчилль».  ▲
04.35 Х/ф «Развод Надера и Симин».  ▲
06.30 Х/ф «Револьвер».  ▲
08.20 Х/ф «Король керлинга».  ▲
09.30 Х/ф «Отель романтических свиданий».  ▲
10.55 Х/ф «Раз-два-три-вперед!»  ▲
12.40 Х/ф «Любовь и дружба».  ▲
14.10 Х/ф «Паника в Альпах».  ▲
15.35 Х/ф «Французский транзит».  ▲
17.40 Х/ф «Любовь-морковь по-французски».  ■
19.00 Х/ф «О чем говорят французские мужчины».  ▲
20.15 Х/ф «Шпион, выйди вон!»  ▲
22.10 Х/ф «9 месяцев строгого режима».  ▲
23.30 Х/ф «3 счастливых поросенка».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Цвiтiння кульбаби»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
10.05 «Спогади»
11.05 «Зорянi долi»
11.55 «Моя правда»
12.45 Х/ф «Графиня Коссель»
15.45 Х/ф «Мерседес» втiкає вiд переслiдування»
17.10 Х/ф «Морський характер»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Повернення Василя Бортнiкова»

00.40 «Зорянi долi»
01.10 «Академiя смiху»
01.40 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.10 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.30,04.50,07.00,07.40,08.20,18.30,21.30 Xsport News
00.40,04.10,18.40 Xsport Студiя
01.00 Бiльярд
03.50,04.30 Йой
05.00,12.30,15.10 Телемагазин
06.00,13.30 Наша риболовля
07.10 ДуйМандруй
07.50 Екстремальний спорт
08.30 Бiльярд. Комбiнована пiрамiда. Кубок України. Львiв
10.50 Х/ф «Крутi вiражi»
15.55 Баскетбол. ЧС-2019. Чвертьфiнал. Пряма трансляцiя
18.00 Екстра-футзал
19.00 Змiшане єдиноборство. WWFC 12
21.00 ФайтЛайф
21.40 Наука виживати
22.40 Х/ф «Регата»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
07.30 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
08.30 Змiшане єдиноборство
09.00 Американський футбол. Stallions Kyiv (Україна) - Minsk Hurricanes (Бiлорусь). Київ
11.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фенербахче - Галатасарай
13.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Унiон - Боруссiя Д
14.10 Змiшане єдиноборство
15.10 Chelsea World
15.40 Футбол. Лiга Європи. Челсi - Динамо Київ
17.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Анадолу Ефес - Тофаш
19.00 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
20.30 Red Bull Air Race. Перегони R14. Тiба, Японiя
21.30 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Єгипет - Данiя
22.50 Бокс. Данiель Сантос - Антонiо Маргарiто
00.00 Chelsea World
00.30 Футбол. Лiга Європи. Динамо Київ - Челсi
02.10 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Тофаш
03.50 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 1
04.30 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 1
05.40 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Забудь i пригадай»
09.45 Т/с «Забудь i пригадай»
10.30 Т/с «Коротке слово «немає»
11.15 Т/с «Коротке слово «немає»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.45 Т/с «Забудь i пригадай»
15.30 Т/с «Забудь i пригадай»
16.15 Т/с «Щоб побачити веселку»
17.00 Т/с «Щоб побачити веселку»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Коротке слово «немає»
21.15 Т/с «Коротке слово «немає»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Щоб побачити веселку»
03.15 Т/с «Щоб побачити веселку»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 «Автогол»
06.15 Угорщина - Словаччина. Вiдбiр до Євро-2020
08.05,21.30,22.50 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.30 Футбол News
10.25,12.40 «Студiя Live»
10.50 U-21. Україна - Мальта. Вiдбiр до Євро-2021
13.10 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
13.50 Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-2020
16.05,18.50 «Головна команда»
17.00 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра
19.40 Литва - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
23.40 Францiя - Андорра. Вiдбiр до Євро-2020
01.25 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
02.20 Вiрменiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
04.05 Швейцарiя - Гiбралтар. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00,14.45,03.35 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
07.35,10.20,22.15,01.00 «Головна команда»
08.30,23.10 Україна - Нiгерiя. Контрольна гра
11.10 Грузiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-2020
13.00 Швейцарiя - Гiбралтар. Вiдбiр до Євро-2020
16.00 Чорногорiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-2020
17.50 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
18.45 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
20.30 Швецiя - Норвегiя. Вiдбiр до Євро-2020
01.50 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
04.05 Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Різнокольорові голуби та пухнасті кошенята: у Кременчуці відбулася виставка домашніх тварин. ФОТО 167 0
Бонус від Кременчуцького льотного коледжу: захоплюючі польоти над Дніпром, які вразили містян. ФОТО 336 0
Ювілей, відкриття меморіалу та випускний. Кременчуцький льотний коледж святкував на повну. ФОТО 376 0