Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 11 СЕРПНЯ

pplus 11 серпня 2019 08:45 440 0

Універсальний

«Візит» (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «КультУра!» ☻
07.35 «Гра долі» ☻
08.00 «Заручники свободи» ☻
08.30 «Пізнай світ» ☻
09.00 «День за днем». Інформаційний щотижневик
10.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
10.25 «Скарби саду» ☻
10.45 «Ровесник» ☻
11.00 «Мегазірки» ☻
11.25 Х/ф «Замерзлі» ▲
13.00 Телешанс
13.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
14.10 «Дикі тварини» ☻
14.35 «Визначні досягнення людства» ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади» ☻
16.05 «Сім’я від А до Я» ☻
16.25 «Божевільний світ» ▲
17.20 «Гра долі» ☻
17.50 «Скарби саду» ☻
18.10 Телешанс
18.20 «Таємнича світова війна» ☻
19.10 Х/ф «Папаші без шкідливих звичок»  ▲
20.50 Телешанс
21.00 Х/ф «Ігри чемпіонів» ▲
22.55 Телешанс
23.05 Х/ф «Кулі гніву» ▲
00.35 «Еліксир молодості» ☻
01.25 «КультУра!» ☻
01.50 «Пізнай світ» ☻
02.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич» ☻
02.35 «Сім’я від А до Я» ☻
02.55 «Пастка» ☻
03.40 «Дзеркало історії» ☻
04.35 «Заручники свободи» ☻
05.05 «Спогади» ☻
05.30 «Мегазірки» ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
06.00 СтендАп Шоу
06.45 Kids Time
06.50 М/с «Том i Джерi»
08.35 Kids Time
08.40 Х/ф «Доктор Дулiттл 2»
10.20 М/ф «Фердинанд»
12.20 Х/ф «Щелепи». ▲
14.10 Х/ф «Темний розум». ▲
16.10 Х/ф «Рiдня». ▲
18.10 Х/ф «Зорянi вiйни: Пробудження сили». ▲
21.00 Х/ф «Бунтар один». ▲
23.50 Х/ф «Монстри 2. Темний континент». ▲
02.10 Т/с «Клiнiка». ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 М/с «Врумiз»
06.40 Додолики
07.00 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
08.00 Своя земля
08.30 Разом
08.55 #ВУкраїнi
09.30 Д/с «Аромати Грецiї»
09.55 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Чоловiки. 10м. Вiдбiрковий раунд
12.00 Д/с «Браво, шеф!»
13.00 Д/с «Тайська кухня»
13.55 Телепродаж
14.15 UA:Фольк. Спогади
15.25 Бюджетники
15.50 Перший на селi
16.30 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. ЧЄ. Синхрон. Жiнки. 3м. Фiнал
18.00 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду. Чоловiки. 10м. Фiнал
20.00 Д/с «Фестивалi планети»
20.30 Д/с «Мегаполiси»
21.00 Новини
21.25 Бюджетники
22.30 Т/с «Монро». ▲
23.20 Новини
23.45 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 ЧЄ-2019 зi стрибкiв у воду
05.30 Новини

5 канал

06.00,09.30 Вiкно до Америки
06.25,10.05,13.30,14.10,20.00,02.15 Машина часу
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,21.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,12.55,15.55,18.55,23.10 Погода в Українi
07.15,04.20 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,22.00,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.10,08.55,09.55,10.55,11.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.15 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
08.40 Натхнення
09.10 Автопiлот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.30,03.15 Кiно з Я. Соколовою
11.15 Кордон держави
11.30 Будемо жити
12.10 Невигаданi iсторiї
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.35 Паспортний сервiс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.15,22.05,01.15,05.10 Лiнiйка документальних проектiв
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time
23.15,00.20 Полiгон
00.50,01.55 Огляд преси

Канал «1+1»

06.00 «ТСН»
06.35 М/ф
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт 5»
10.40 «Свiт навиворiт 5»
11.45 «Свiт навиворiт 5»
12.40 «Свiт навиворiт 5»
13.40 Х/ф «Роман у джунглях». ▲
15.50 Х/ф «Кiнцева зупинка - весiлля»
17.40 Х/ф «Звiльнити мiстера Дарсi»

19.30 «ТСН»
20.15 «Голос. Найкраще»
23.10 «Лiга смiху»
01.15 «Розсмiши комiка»
02.00 «Свiт навиворiт 5»
05.35 «ТСН»

Iнтер

02.00 «Орел i решка. Шопiнг»
03.25 Подробицi
03.55 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
04.45 «Орел i решка. Морський сезон 3»
05.25 Х/ф «Пригоди Петрова i Васечкiна, звичайнi i неймовiрнi»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Перезавантаження 3»
11.00 «Орел i решка. Морський сезон 3»
12.00 «Орел i решка. Морський сезон 2»
13.00 Т/с «Тягар iстини»
17.40 Х/ф «Вижити серед вовкiв». ▲

20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «007: Спектр». ▲
23.25 Х/ф «Пiвзахисник». ▲

01.15 «Речдок»

ICTV

04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15 Громадянська оборона
06.55 Антизомбi. Дайджест
07.50 Т/с «Вiддiл 44». ▲
11.30 Х/ф «Iндiана Джонс: У пошуках загубленого ковчега»

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Iндiана Джонс: У пошуках загубленого ковчега»
14.00 Х/ф «Iндiана Джонс i Храм долi»
16.15 Х/ф «Iндiана Джонс i останнiй хрестовий похiд»

18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Iндiана Джонс i Королiвство кришталевого черепа»
21.35 Х/ф «Ковбої проти прибульцiв». ▲
23.50 Х/ф «Священик». ▲
01.25 Т/с «Сильнiше вогню». ▲

03.05 12 найкращих шахраїв

СТБ

06.10 Хата на тата. ▲
08.10 Страва честi. ▲
10.10 Хата на тата. ▲
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси. ▲
20.05 Один за всiх. ▲
21.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди Шурика»
23.10 Я соромлюсь свого тiла. ▲
01.10 Слiдство ведуть екстрасенси. ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
13.00 Х/ф «Iграшки з майбутнього»
14.30 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2: Глобальне потеплiння»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
20.30 Танька i Володька
21.00 Одного разу пiд Полтавою
21.30 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.15 М/ф «Барбi та потаємнi дверi»
10.50 Х/ф «Джунглi: У пошуках Марсупiламi»
12.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
02.00 «Вiрю не Вiрю»
02.45 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Вiн, вона i телевiзор»
12.50 Х/ф «Мисливцi за релiквiями»
16.40 Х/ф «Спис долi». ▲
19.10 Х/ф «Останнiй легiон»
21.00 Х/ф «Меч дракона». ▲

23.00 «ПроФутбол»
00.20 «Облом.UA»

Прямий

10.00,11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.45,20.45 «Репортер». Новини
10.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулинською
11.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
14.15,15.15,16.15 Прямий ефiр
17.00 «Про особисте» з Наталкою Фiцич
18.00,19.00,20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi
21.00 «Пiдсумки тижня» з Є. Кисельовим
23.00 «Вата-шоу»

НТН

05.15 Х/ф «Посилка для Свiтлани»
06.35 «Страх у твоєму домi»
10.10 Х/ф «Кур`єр на схiд»
12.00 Х/ф «В останню чергу»
13.45 Х/ф «Вимушенi обставини»
16.30 Х/ф «Роб-Бi-Гуд». ▲
19.00 Х/ф «У зонi особливої уваги»
20.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
22.25 Х/ф «Азiат». ▲
00.25 Х/ф «Втрата надiї». ■

02.10 «Речовий доказ»
04.30 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
07.15 Мiстична Україна
08.05 Код доступу
09.05 Речовий доказ
10.15 Земля 2050
12.15 НЛО: секретний архiв
15.15 Дикi острови
17.05 Замерзла планета
18.00 Код доступу
21.00 НЛО: секретний архiв
00.00 Мiстична Україна
00.50 Таємницi кримiнального свiту

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Сьогоднi
07.30 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Вiкно життя 2». ▲
13.00 Т/с «Нiч пiсля випуску». ▲
17.00 Т/с «Вiдкрите вiкно»

19.00 Сьогоднi
20.00 Т/с «Вiдкрите вiкно»
22.00 Т/с «Термiн давнини». ▲

01.45 Телемагазин
02.15 Х/ф «Береги любовi». ▲
03.50 Х/ф «В очiкуваннi весни»

05.30 Реальна мiстика

VIP Comedy

07.00 Х/ф «Будинок вщент». (США). ▲
08.30 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2». (Великобританiя - Францiя - США). ☻
10.10 Х/ф «На тверезу голову». (США). ▲
12.10 Х/ф «Ну що, приїхали?» (США). ▲
13.50 Х/ф «Друг нареченої». (США - Великобританiя). ▲
15.30 Х/ф «Цього ранку у Нью-Йорку». (США). ▲
17.00 Х/ф «Простi складнощi». (США). ▲
19.00 Х/ф «Великий тато». (США). ▲
20.30 Х/ф «Випадковий шпигун». (Гонгконг). ▲
22.20 Х/ф «Остiн Пауерс: Людина-загадка мiжнародного масштабу». (США). ▲
23.50 Х/ф «Будинок вщент». (США). ▲
01.20 Х/ф «Любовний менеджмент». (США). ▲
03.00 Х/ф «На тверезу голову». (США). ▲
05.00 Х/ф «Остiн Пауерс: Людина-загадка мiжнародного масштабу». (США). ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Цирк «Колумбия». ▲
03.00 Х/ф «Ева: Искусственный разум». ▲
04.25 Х/ф «Искусство любить». ▲
05.50 Х/ф «Суперстар». ▲
07.35 Х/ф «2+1». ▲
09.25 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец Рейха». ▲
11.15 Х/ф «Друзья из Франции». ▲
12.45 Х/ф «Выходные!» ▲
14.10 Х/ф «Вики». ▲
15.30 Х/ф «Скрюченный домишко». ▲
17.15 Х/ф «Отряд особого назначения». ▲
19.00 Х/ф «Другая Бовари». ▲
20.30 Х/ф «Семейное ограбление». ▲
21.55 Х/ф «Иллюзия любви». ■
23.50 Х/ф «Летучий отряд Скотланд Ярда». ▲

Enter-фiльм

05.55 Х/ф «Добре сидимо»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Володимир Басов. Бiгун на довгi дистанцiї»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.40 «Моя правда»
10.30 «Невiдома версiя»
11.20 Х/ф «Небезгрiшний». ▲
13.10 Х/ф «Загублене мiсто»
15.00 Х/ф «Чорний трикутник»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
22.00 Х/ф «Бомж»
00.00 Х/ф «Головне встигнути»
01.40 Х/ф «Сiм днiв до весiлля»

03.20 Кiноляпи
04.00 Саундтреки
04.40 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
17.30 Гарячi новини на Сонцi
17.35 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
19.20 Гарячi новини на Сонцi
19.25 Т/с «Суто англiйськi убивства». ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Гаваї 5-0». ▲
22.50 Гарячi новини на Сонцi
22.55 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк». ▲
00.40 Т/с «Нiч на Сонцi». ■

01.50 Паралельний свiт

Xsport

01.50 Xsport Студiя
02.10 Фрi-файт
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Телемагазин
07.25 Х/ф «Брами драконiв»
09.30 Битви роботiв
10.30 Телемагазин
11.00 Вечiр боксу. VIP Boxing Party. Дмитро Митрофанов (Україна) - Рафал Яцкевiч (Польща)
13.00 Телемагазин
13.30 Наша риболовля
14.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. Жiнки. Беттамбур - Житлобуд-1
16.00 Стронгмен. Ford Trucks. Чемпiонат України 2019
18.30 Xsport News
18.40 Вечiр боксу. VIP Boxing Party. Дмитро Митрофанов (Україна) - Рафал Яцкевiч (Польща)
20.00 Бокс. Вiктор Постол - Мохамед Мiмун
21.30 Xsport News
21.40 Х/ф «Сильнiше»
23.40 Xsport News
23.50 Наша риболовля

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Роял Хали Газiантеп - Пiнар Каршияка
07.40 Змiшане єдиноборство
08.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Баварiя - Боруссiя Д
09.30 Chelsea World
10.20 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Челсi - Вест Хем
12.00 Футбол. Чемпiонат Молдови. Динамо-Авто - Шериф
13.40 Футбол. Товариський матч. Кот-д`Iвуар - Молдова
15.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Бахчешехир Унiверситет
17.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Баварiя - Боруссiя Д
18.10 Chelsea World
19.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Борнмут - Челсi
20.50 Футбол. Чемпiонат Молдови. Петрокуб - Мiлсамi
22.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тюрк Телеком - Афьон Беледiє
00.00 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Фарерськi острови - Україна
01.30 Red Bull Air Race. Перегони. Абу-Дабi, ОАЕ
02.30 Футбол. Товариський матч. Румунiя - Швецiя
04.10 Автоперегони. Euroformula Open. Spa-Francorchamps Бельгiя. Перегони 1
04.50 Змiшане єдиноборство

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
10.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
10.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
11.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
12.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
13.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
14.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
14.45 Т/с «Жiночий лiкар 2»
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2»
16.15 Т/с «Жiночий лiкар 2»
17.00 Т/с «Жiночий лiкар 2»
18.00 Т/с «Тато Ден»
18.45 Т/с «Тато Ден»
19.30 Т/с «Тато Ден»
20.15 Т/с «Тато Ден»
21.15 Т/с «Лист очiкування»
22.00 Т/с «Лист очiкування»
22.45 Т/с «Лист очiкування»
23.45 Т/с «Лист очiкування»
00.30 Т/с «Лист очiкування»
01.15 Т/с «Лист очiкування»
02.00 Т/с «Будинок на холодному ключi»
02.45 Т/с «Будинок на холодному ключi»
03.30 Т/с «Будинок на холодному ключi»
04.15 Т/с «Будинок на холодному ключi»
05.00 Х/ф «Все не випадково»

Футбол 1

06.00,08.00 Топ-матч
06.10 Лiверпуль - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10,12.05,23.00,02.30 Матч
10.00,15.40,20.55 Футбол News
10.20 Матч. Чемпiонат України
13.50 Спортiнг - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
16.00 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА
16.55 Live. Матч. Чемпiонат України
18.55 Live. Шарлеруа - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
21.20 «Великий футбол»
00.45 Валенсiя - МЮ. Лiга чемпiонiв УЄФА
04.15 Брюгге - Атлетiко. Лiга чемпiонiв УЄФА

Футбол 2

06.00,10.00,19.55 Матч
07.50,09.50,11.50,13.50,15.50,17.55,21.45,23.55,01.50,03.50 Топ-матч
08.00 Селтiк - Валенсiя. 1/16 фiналу. Лiга Європи УЄФА
12.00 Лiверпуль - Баварiя. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
14.00,18.05,02.00 Матч. Чемпiонат України
15.55 Матч
21.55 Матч
00.00 Спортiнг - Ворскла. Лiга Європи УЄФА
04.00 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї
05.50 Програма переда

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Кременчужани можуть насолодитися красою традиційних вузлових ляльок. ФОТО 266 0
У Кременчуцькій галереї - аншлаг: відкрили всеукраїнську виставку. ФОТОрепортаж 369 0
«Бумеру - 15 років»: у Кременчуці відбувся ювілейний концерт репера Серьоги. ФОТО 506 0