Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 10 ВЕРЕСНЯ

pplus 10 вересня 2019 14:00 428 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
08.15 «Секретні території»  ☻
09.00 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
09.20 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
10.15 «Зранку»
10.45 «Природа сьогодні»  ☻
11.10 «Дзеркало історії»  ☻
11.35 «Неймовірні винаходи»  ▲
12.00 Телешанс
12.10 «Наш час». Інформаційний щоденник
12.40 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
13.30 «Гра долі»  ☻
14.00 «Мегазірки»  ☻
14.25 «КультУра!»  ☻
14.50 «Мегаполіси»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Заручники свободи»  ☻
16.30 «Вирішальні битви Другої Світової»  ☻
17.25 Т/с «Рейк»  ☻
18.20 Телешанс
18.30 «Секретні території»  ☻
19.20 «Природа сьогодні»  ☻
19.45 «Неймовірні винаходи»  ▲
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
21.15 Телешанс
21.25 Т/с «Любов/Ненависть»  ▲
22.15 «Гра долі»  ☻
22.45 «Наш час». Інформаційний щоденник
23.20 Телешанс
23.30 Х/ф «Експрес»  ☻
01.40 «Наш час». Інформаційний щоденник
02.15 «Секретні території»  ☻
03.05 Т/с «Рейк»  ☻
04.00 «КультУра!»  ☻
04.25 «Мегаполіси»  ☻
04.50 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
05.10 «Їжа богів»  ☻
06.00 «Спогади»  ☻
06.30 «Мегазірки»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
03.40 Абзац
05.25 Kids` Time
05.30 М/с «Том i Джерi шоу»
06.05 Kids` Time
06.10 Т/с «Друзi»
07.40 Т/с «Бiблiотекарi».  ▲
09.10 Т/с «Цiлком таємне».  ▲
12.00 Х/ф «Скеля»
14.50 Т/с «Медфак».  ▲

16.00 Вар`яти.  ▲
17.00 Хто зверху?  ▲
21.00 Вар`яти.  ▲
22.00 Т/с «Подорожники».  ▲
23.00 Х/ф «Чому вiн?»  ■
01.10 Т/с «Спецзагiн Кобра».  ▲

02.10 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Тачки проти»
06.05 М/с «Врумiз»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».  ▲
11.15 Телепродаж
11.35 Д/с «Тайська кухня»
12.00 Енеїда
13.00 Новини
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним
14.15 Телепродаж
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї»
15.00 Новини
15.15 Бюджетники
15.45 Плiч-о-плiч
15.55 «Зворотнiй вiдлiк»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.30 Плiч-о-плiч
19.55 Д/с «Як працюють машини»
21.00 Новини
21.25 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/с «Особливий загiн»
23.10 Новини
23.40 UA:Спорт
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Нiдерланди - Хорватiя
03.40 UEFA ЧЄ з футзалу U19 2019. Україна - Iспанiя
05.20 Новини
05.45 UA:Спорт

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,22.00,23.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.15,08.10,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Погода в Українi
07.45 Будiвельний стандарт
07.55,08.55,09.40,11.55,13.55,14.55,16.55,17.55,22.55 Погода на курортах
08.20 Полiгон
08.30 Клуб Life
08.40 ID Journal
09.20,17.45 Час громади
10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,17.10 Iнформацiйний день
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигаданi iсторiї
18.20,19.30,21.00,00.25,01.15 Iнформацiйний вечiр
23.15 Лiнiйка документальних проектiв
02.15,05.15 Машина часу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Феєрiя мандрiв

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Життя вiдомих людей»
10.30 «Одруження наослiп»
12.00 «ТСН»
12.20 «Одруження наослiп»
12.45 «Мiняю жiнку»
14.00 «Сiмейнi мелодрами»
15.00 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».  ▲
19.30 «ТСН»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 Т/с «Свати»

22.45 «Мiняю жiнку 14»
00.30 «Мiняю жiнку 14»
02.20 Т/с «Центральна лiкарня».  ▲
05.20 «ТСН»

Iнтер

03.50 «Подробицi» - «Час»
04.35 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
12.00 Новини
12.25 Х/ф «007: Восьминiжка»
15.00 Т/с «Вiрний засiб».  ▲

15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Не жiноча робота».  ▲
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».  ▲
00.55 «Речдок»
01.50 «Стосується кожного»
02.35 «Орел i решка. Шопiнг»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.25 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.10 Бiльше нiж правда
11.05 «На трьох».  ▲
11.20 Т/с «Папаньки».  ▲
12.45 Факти. День
13.20 Т/с «Папаньки».  ▲
13.55 Х/ф «Мiст шпигунiв».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Мiст шпигунiв».  ▲
17.05 Х/ф «Джон Рембо».  ▲

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.15 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с «Папаньки».  ▲
23.25 «На трьох».  ▲
00.25 Т/с «У полi зору».  ▲
01.55 Стоп-10

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
12.30 МастерШеф.  ▲
15.25 Хата на тата.  ▲
17.30 Вiкна-Новини
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲
19.00 Наречена для тата.  ▲
21.00 Т/с «Крiпосна».  ▲
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Один за всiх.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Красуня»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»

12.00 Танька i Володька
13.00 Одного разу пiд Полтавою
14.00 СуперЖiнка
15.00 4 весiлля
17.00 Панянка-селянка
19.00 СуперЖiнка
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Танька i Володька
22.00 Казки У Кiно
23.00 Т/с «Хамелеон».  ▲
00.00 Сiмейка У
01.00 Т/с «Домашнiй арешт»
02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорiя зради
03.50 БарДак
04.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел i решка. Шопiнг»
09.30 Т/с «Доктор Хто».  ▲
11.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
13.20 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

15.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
16.10 «Орел i решка. Морський сезон»
18.10 Т/с «Доктор Хто».  ▲
20.10 Т/с «Доктор Хаус».  ▲

22.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
23.00 «Орел i решка. Мегаполiси»
00.10 «Вiрю не Вiрю»
01.10 «Орел i решка. Морський сезон»
02.10 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 3».  ▲
09.40 «Спецкор»
10.20 «ДжеДАI»
11.00 «Загублений свiт»
12.50 Х/ф «Катастрофа на авiалiнiї».  ▲
14.30 Х/ф «День Незалежностi».  ▲

17.15 «Загублений свiт»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».  ▲
21.30 Т/с «Касл 6».  ▲
23.05 Т/с «Касл 6».  ▲

00.50 «Облом.UA»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.45 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,14.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою та К. Трушик
12.20,16.20 «Гаряча тема» з О. Курбановою та О. Шилкiною
13.15,14.20,15.15 «Деталi на «Прямому» з В. Фроловою i О. Близнюком
17.00 «Ситуацiя» з М. Леончук
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та М. Вереснем
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем

НТН

05.00 «Top Shop»
06.55 Х/ф «Вiнчання зi смертю»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Прокинутися у Шанхаї»
10.40 Т/с «Той, що читає думки».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Свiдок. Агенти»
13.30 «Випадковий свiдок»
14.05 «Речовий доказ»
14.50 Т/с «Хейвен».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 «Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
17.45 «Випадковий свiдок»
18.20 «Будьте здоровi»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Той, що читає думки».  ▲
21.20 Т/с «Хейвен».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Т/с «Закон i порядок».  ▲
01.45 «Таємницi кримiнального свiту»
02.45 «Свiдок»
03.15 «Випадковий свiдок»
03.40 «Речовий доказ»
04.10 «Професiї»

Мега

06.00 Бандитський Київ
07.35 Правда життя
08.40 Велетнi льодовикової ери
09.40 Погляд зсередини
10.10 Пiд iншим кутом
10.40 Володимир Iвасюк
11.40 Iлюзiї сучасностi
12.40 Речовий доказ
13.50 Правда життя
15.00 Таємницi Другої свiтової
16.00 Скарби з горища
17.00 Морськi гiганти
18.00 Життя
19.00 Фантастичнi iсторiї
19.55 Брама часу
20.45 Фантастичнi iсторiї
21.45 Скарби з горища
22.45 Життя
23.45 Таємницi Другої свiтової
00.45 Речовий доказ
01.55 Мiстична Україна
02.40 Бандитська Одеса

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.20 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Пошта».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
21.20 Футбол. Контрольна гра. Збiрна України - Збiрна Нiгерiї
23.30 Сьогоднi
23.50 Контролер
00.20 Iсторiя одного злочину.  ▲
01.40 Телемагазин
02.10 Iсторiя одного злочину.  ▲
02.50 Зоряний шлях
03.10 Реальна мiстика
04.45 Агенти справедливостi.  ▲

VIP Comedy

07.05 Х/ф «Чотири кiмнати». (США).  ▲
09.00 Х/ф «40 днiв i 40 ночей». (США - Великобританiя - Францiя).  ▲
10.55 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
12.25 Х/ф «Одружуся з першою стрiчною». (США).  ▲
13.55 Х/ф «Новi пригоди Аладдiна». (Францiя - Бельгiя).  ▲
15.40 Х/ф «Великий тато». (США).  ▲
17.10 Х/ф «Подружжя Морган тiкає». (США).  ▲
18.50 Х/ф «Весiльний переполох». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». (США).  ▲
22.05 Х/ф «Ема». (Великобританiя - США).  ▲
00.05 Х/ф «Чотири кiмнати». (США).  ▲
01.35 Х/ф «Даю рiк». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина).  ▲
03.15 Х/ф «Пригоди примари». (Iспанiя).  ▲
04.45 Х/ф «Ема». (Великобританiя - США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.30 Клiнiка
14.10 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.20 Т/с «Я кажу так»
16.00 Т/с «Друге весiлля»

16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

23.30 Сiмейнi мелодрами
00.20 Т/с «Тiльки кохання»
01.50 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

01.15 Х/ф «Автобан».  ▲
02.45 Х/ф «Валландер».  ▲
04.25 Х/ф «Я, Анна».  ▲
05.50 Х/ф «Альбер Камю».  ▲
07.30 Х/ф «Отпетые мошенники».  ▲
09.05 Х/ф «Идеалист».  ▲
10.55 Х/ф «Квадратура круга».  ▲
11.00 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
12.30 Х/ф «День, когда земля замерзла».  ▲
14.00 Х/ф «Супер Брис».  ▲
15.25 Х/ф «Амели».  ▲
17.20 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь».  ▲
19.00 Х/ф «Шик!»  ▲
20.35 Х/ф «В следующий раз я буду стрелять в сердце».  ▲
22.20 Х/ф «Учительница».  ▲
23.55 Х/ф «Королевы ринга».  ▲

Enter-фiльм

05.30 Х/ф «Заради сiмейного вогнища»
07.00 М/ф
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Спогади»
10.30 «Зорянi долi»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Час хризантеми».  ▲
13.35 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
15.35 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки»
16.55 Х/ф «Закляття долини Змiй»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Розслiдування Мердока»
23.00 Х/ф «Непiдсудний»

00.35 «Зорянi долi»
01.05 «Академiя смiху»
01.35 Т/с «Розслiдування Мердока»
03.05 Кiноляпи
03.55 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео
08.00 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.25 Паралельний свiт
16.45 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.35 Гарячi новини на Сонцi
19.40 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
21.15 Гарячi новини на Сонцi
21.20 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
22.55 Гарячi новини на Сонцi
23.00 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
01.00 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■

02.10 Паралельний свiт

Xsport

00.30,04.50,07.00,07.40,08.20,18.30,21.30 Xsport News
00.40,04.10,18.40 Xsport Студiя
01.00 Бiльярд
03.50,04.30 Йой
05.00,10.20,13.15 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
07.10 Екстремальний спорт
07.50 ДуйМандруй
08.30 Х/ф «Мiшель Вальян: Жадання швидкостi»
11.20 Бiльярд. Комбiнована пiрамiда. Кубок України. Львiв. Пiвфiнал. Пряма трансляцiя
13.55 Баскетбол. ЧС-2019. Чвертьфiнал. Пряма трансляцiя
16.00 Бiльярд. Комбiнована пiрамiда. Кубок України. Львiв. Фiнал. Пряма трансляцiя
19.00 Бокс
20.00 Мотоперегони. ЧC по Супербайку. SSP 300. Етап 7. Португалiя
21.00 Екстра-футзал
21.40 Життя на кону
22.40 Х/ф «Крутi вiражi»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче
07.40 Змiшане єдиноборство
08.40 Гандбол. ЧC. Чоловiки. Швецiя - Норвегiя
10.10 Chelsea World
11.00 Футбол. Англiя. Лiга прем`єра. Лестер Сiтi - Челсi
12.40 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче
14.20 BVB-TV. Футбол. Кубок Нiмеччини. Юрдiнген - Боруссiя Д
15.20 Змiшане єдиноборство
16.00 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 2
17.00 Автоперегони. International GT Cup Open. Сiльверстоун. Перегони 2
18.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Бешикташ - Тофаш
20.00 Chelsea World
20.30 Футбол. Англiя. Лiга прем`єра. Лестер Сiтi - Челсi
22.10 Гандбол. Суперкубок України. Чоловiки. Мотор - ZTR
23.40 Автоперегони. Euroformula Open. Сiльверстоун. Перегони 1
00.20 Автоперегони. International GT Open. Сiльверстоун. Перегони 1
01.40 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Кельн - Боруссiя Д
02.40 Футбол. Чемпiонат Литви. Перший дивiзiон
04.20 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче

Film.Ua Drama

06.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
07.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
08.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
09.00 Т/с «Забудь i пригадай»
09.45 Т/с «Забудь i пригадай»
10.30 Т/с «Коротке слово «немає»
11.15 Т/с «Коротке слово «немає»
12.15 Т/с «Черговий лiкар»
13.00 Т/с «Черговий лiкар»
13.45 Т/с «Черговий лiкар»
14.45 Т/с «Забудь i пригадай»
15.30 Т/с «Забудь i пригадай»
16.15 Т/с «Незломлена»
17.00 Т/с «Незломлена»
18.00 Т/с «Черговий лiкар»
18.45 Т/с «Черговий лiкар»
19.30 Т/с «Черговий лiкар»
20.30 Т/с «Коротке слово «немає»
21.15 Т/с «Коротке слово «немає»
22.00 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
23.30 Т/с «Гречанка»
00.15 Т/с «Гречанка»
01.00 Т/с «Гречанка»
01.45 Т/с «Гречанка»
02.30 Т/с «Щоб побачити веселку»
03.15 Т/с «Щоб побачити веселку»
04.00 Т/с «Диявол з Орлi»
04.45 Т/с «Диявол з Орлi»
05.30 Т/с «Диявол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру
06.50 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
08.35,19.05 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.25 Литва - Україна. Вiдбiр до Євро-2020
12.15 «Великий футбол»
13.00 Фiнляндiя - Iталiя. Вiдбiр до Євро-2020
14.45,16.05,18.35 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
15.15 Журнал Лiги чемпiонiв
16.45 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр до Євро-2020
20.30,23.25 «Головна команда»
21.20 Live. Україна - Нiгерiя. Контрольна гра
00.15 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
01.50 Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
03.40 Огляд матчу «Пiвн. Iрландiя - Нiмеччина». Вiдбiр до Євро-2020
03.50 Огляд матчу «Шотландiя - Бельгiя». Вiдбiр до Євро-2020
04.00 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-2020
05.50 Програма передач

Футбол 2

06.00,03.15 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до Євро-2020
07.55 Азербайджан - Хорватiя. Вiдбiр до Євро-2020
09.45,12.15 «Євровiдбiр 2020. Матч-центр»
10.25 Пiвнiчна Iрландiя - Нiмеччина. Вiдбiр до Євро-2020
12.45 Шотландiя - Бельгiя. Вiдбiр до Євро-2020
14.30 Польща - Австрiя. Вiдбiр до Євро-2020
16.15 Литва - Україна. Вiдбiр до Євро-2020
18.00,20.25 «Студiя Live»
18.25 Live. U-21. Україна - Мальта. Вiдбiр до Євро-2021
19.15 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА
20.55 Журнал Лiги чемпiонiв
21.20 «Автогол»
21.35 Live. Англiя - Косово. Вiдбiр до Євро-2020
23.40 Литва - Португалiя. Вiдбiр до Євро-2020
01.30 Францiя - Андорра. Вiдбiр до Євро-2020
04.05 Вiрменiя - Боснiя i Герцеговина. Вiдбiр до Євро-2020
05.55 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Антирейтинг: місця у Кременчуці, де відпочивати — “не айс”. ФОТО 1016 0
Чотири місця у Кременчуці, де можна відпочити. ФОТО 1885 0
Посол Словаччини, модерн, романтика і містика: у Кременчуці відкрили Міжнародну виставку. ФОТОрепортаж 877 0