Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 10 ТРАВНЯ

pplus 10 травня 2019 13:10 957 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 «Зранку»
07.30 Телешанс
07.40 «Заручники свободи»  ☻
08.15 «Еліксир молодості»  ☻
09.05 «Бойові сили»  ▲
09.30 «Бюджетний відпочинок»  ☻
10.00 «Спільноти тварин»  ☻
10.25 «Зранку»
10.55 «Щоденники Другої світової»  ☻
12.00 Телешанс
12.10 «Цікаво.com»  ☻
12.40 Т/с «Перлина Тихого океану»  ☻
13.30 «Квест»  ☻
14.00 «Пізнай світ»  ☻
14.25 «Гордість світу»  ☻
14.50 «Сім’я від А до Я»  ☻
15.15 М/ф для дітей
15.40 Телешанс
15.50 «Спільноти тварин»  ☻
16.15 «Цікаво.com»  ☻
16.40 «Мегазірки»  ☻
17.05 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
17.50 «Бюджетний відпочинок»  ☻
18.15 Телешанс
18.25 «Еліксир молодості»  ☻
19.15 «Бойові сили»  ▲
19.40 «Квест»  ☻
20.10 У країні казок
20.30 Телешанс
20.40 Х/ф «Розлучення по-французьки»  ▲
22.30 Телешанс
22.40 «Імперія»  ☻
23.40 Х/ф «День розплати»  ▲
01.25 «Еліксир молодості»  ☻
02.10 Т/с «Чужі гріхи»  ☻
02.55 «Сім’я від А до Я»  ☻
03.20 «Заручники свободи»  ☻
03.45 «Мегазірки»  ☻
04.10 «Мерлін. Уособлення краси»  ☻
05.00 «Спільноти тварин»  ☻
05.25 «Дзеркало історії»  ☻
05.55 «Щоденники Другої світової»  ☻

Новий канал

03.40 Служба розшуку дiтей
03.45 Зона ночi
04.15 Абзац
05.55 Kids` Time
06.00 М/с «Хай живе король Джулiан»
06.55 Kids` Time
07.00 Пацанки. Нове життя.  ▲
10.50 Х/ф «Перл Харбор»
14.20 Х/ф «Люди Iкс: Початок. Росомаха».  ▲
16.30 Х/ф «Росомаха: Безсмертний».  ▲
19.05 Х/ф «Логан: Росомаха».  ▲
22.00 Х/ф «Шпигуни-союзники».  ■
00.40 Х/ф «З мiркувань сумлiння».  ▲

UA:Перший

06.00 М/с «Гон»
06.30 Новини
06.35 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.05 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.25 Новини
09.35 Х/ф «Розбiйники мимоволi»
10.50 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи»
11.45 Погода
11.50 Д/с «Кухня По»
13.00 Новини
13.15 РадiоДень
13.45 Д/с «Неповторна природа»
14.20 Погода
14.30 РадiоДень
15.00 Новини
15.15 UA:Фольк
16.15 По обiдi шоу
17.20 Д/с «Жива природа»
17.30 Д/с «Суперчуття»
18.00 Новини
18.25 Тема дня
19.25 Перший на селi
19.55 Д/с «Боротьба за виживання»
20.30 Д/с «Дикi тварини»
21.00 Новини

21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.25 Д/с «Свiт дикої природи»
23.00 #ВУкраїнi
23.30 Новини
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.20 UA:Спорт
02.45 Тема дня
03.40 Букоголiки
04.05 Спiльно
04.30 РадiоДень
05.00 Новини
05.30 Погода
05.40 Телепродаж

5 канал

06.00,09.45,21.40 Час-Time
06.15,08.25 Огляд преси
06.20 Дiалоги з Патрiархом
07.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.15,21.25,00.15 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.15,12.25,15.25,18.10 Погода в Українi
07.25 Драйв
07.30,08.30,10.10,00.35,01.15 Машина часу
07.55,08.55,09.40,13.55,16.55,17.55,00.30 Погода на курортах
08.00,17.00 Час новин. Київ
09.25,16.45 Час громади
11.10,14.10,20.20 Дзеркало iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
13.05 БлогПост
15.30,16.10 Iнформацiйний день
17.10 Кендзьор
18.15 Томос
19.25 Iнформацiйний вечiр
22.00 БлогПост Hate Friday Night
02.15 Новi Герої Донбасу
03.15 Кiно з Я. Соколовою
04.15 Феєрiя мандрiв
05.15 Рандеву

Канал «1+1»

06.30 Снiданок з «1+1»
07.00 «ТСН»
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 «ТСН»
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 «ТСН»
09.10 Снiданок з «1+1»
09.30 «Одруження наослiп»
11.15 «Мiняю жiнку»
12.00 «ТСН»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.30 «Сiмейнi мелодрами»
14.30 Т/с «Величне столiття. Роксолана»
16.45 «ТСН»
17.10 Т/с «Моє чуже життя».  ▲
19.30 «ТСН»
20.15 «Лiга смiху»
22.15 «#Гуднайт_клаб»
22.55 «Лiга смiху»
00.55 «Київ Вечiрнiй»

Iнтер

05.30 «Слiдство вели...» з Л. Каневським»
07.00 Новини
07.10 «Ранок з Iнтером»
08.00 Новини
08.10 «Ранок з Iнтером»
09.00 Новини
09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 Х/ф «Крiстiна»
12.00 Новини
12.25 Х/ф «Як прогуляти школу з користю»
14.45 «Правила виживання»
15.50 «Речдок»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 «Стосується кожного»
19.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Дванадцятий».  ▲
23.45 «Речдок»
02.15 «Стосується кожного»
03.40 Х/ф «Мiцний горiшок»
04.55 «Top Shop»
05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»

ICTV

04.05 Скарб нацiї
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей
04.25 Студiя Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44».  ▲
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
10.05 Антизомбi. Дайджест
12.00 Х/ф «Ворог бiля ворiт»
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Ворог бiля ворiт»
14.50 Х/ф «Врятування рядового Раяна».  ▲

15.45 Факти. День
16.20 Х/ф «Врятування рядового Раяна».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
20.05 Дизель шоу.  ▲
21.35 Дизель шоу.  ▲
22.50 «На трьох».  ▲
00.50 Факти. Вечiр
01.15 Т/с «Кримiнолог».  ▲

СТБ

06.55 Хата на тата.  ▲
09.40 Холостяк.  ▲
12.35 Х/ф «Дорогий Джон».  ▲
14.50 Х/ф «Найкраще в менi».  ▲

17.10 Хата на тата.  ▲
20.00 Холостяк.  ▲
22.55 Холостяк. Як вийти замiж.  ▲
23.50 Т/с «Коли ми вдома»
02.20 Слiдство ведуть екстрасенси.  ▲

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 Х/ф «Невидима сестра»
11.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Вечiрка 2
13.00 Одного разу пiд Полтавою
13.30 Танька i Володька
14.00 Одного разу пiд Полтавою
14.30 Танька i Володька
15.00 Х/ф «Сам вдома»
17.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весiлля
20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Х/ф «Сам вдома 2»
23.00 Х/ф «Хорошi дiти».  ▲

01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.00 «Ух ти show»
08.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями»
10.10 Х/ф «Прикинься моїм чоловiком».  ▲

12.00 «Бєдняков+1»
13.00 «Вiрю не Вiрю»
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту»
15.40 «Орел i решка. Морський сезон»
16.40 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус».  ▲
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
23.00 «Орел i решка. Рай та пекло»
00.00 «Орел i решка. Морський сезон»
01.00 «Орел i решка. Шопiнг»
01.50 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Моссад 2».  ▲
09.40 «ДжеДАI»
10.45 «Рiшала 2»
11.40 «Загублений свiт»
14.30 «Помста природи»
15.10 Х/ф «П`ята подорож Синбада».  ▲
16.25 Х/ф «Великий переполох в малому Китаї».  ▲

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАI»
19.25 Х/ф «Гарячi голови»
21.00 Х/ф «Гарячi голови 2»
22.40 Х/ф «Мега пiранья».  ■
00.15 Х/ф «П`ята подорож Синбада».  ▲

01.20 «Облом.UA»
04.20 «Цiлком таємно-2017»

Прямий

06.00,07.15,08.15 «Новий день» з А. Анатолiчем, Ю. Шпачинською, Т. Калатай та М. Матросовим
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
09.15,10.15,11.15 «Ми всi...» з К. Ашiон i П. Рольником
12.10,13.10,14.10,15.10,16.10 «Кримiнал» з С. Вардою
12.20,13.20,14.20,15.20 «Деталi» з В. Фроловою i С. Дойком
16.20 «Вибори - 2019» з Н. Фiцич
17.00 «Ситуацiя» з Т. Березовцем та М. Леончук
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським
22.30 «Поярков. News»

НТН

05.45 Х/ф «Святе сiмейство»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Х/ф «Кохана жiнка механiка Гаврилова»
10.35 Т/с «Коломбо».  ▲

12.30 «Свiдок»
12.50 «Правда життя»
13.25 «Речовий доказ»
14.40 Т/с «Кримiналiст».  ▲
16.30 «Свiдок»
16.50 Т/с «Кримiналiст».  ▲
17.05 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємницi свiту»
19.00 «Свiдок»
19.30 Т/с «Коломбо».  ▲
21.20 Т/с «Кримiналiст».  ▲

23.15 «Свiдок»
23.45 Х/ф «Без особливих прикмет».  ▲
01.30 «Хвороби-вбивцi»
02.05 «Свiдок»
02.35 «Випадковий свiдок»
03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Професiї»
05.00 «Top Shop»

Мега

06.00 Бандитська Одеса
08.30,14.20 Правда життя
09.30 Цiкаво.com
10.30 Африканськi рiчки: дари дощiв
11.30 Брама часу
12.20 Прихована реальнiсть
13.10,00.25 Речовий доказ
15.20 Таємнича свiтова вiйна
16.10,21.45 Короп: полювання на монстра
17.00 Мiста мрiй
19.00,20.45 Фантастичнi iсторiї
19.55,01.25 Скарб.ua
22.25 Найдивовижнiшi тварини свiту
23.30 Прихована правда
02.15 Код доступу

Соціальний

Канал «Україна»

06.30 Ранок з Україною
07.00 Сьогоднi
07.10 Ранок з Україною
08.00 Сьогоднi
08.15 Ранок з Україною
09.00 Сьогоднi
09.30 Зоряний шлях
11.20 Реальна мiстика
13.30 Агенти справедливостi.  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Агенти справедливостi.  ▲
16.00 Iсторiя одного злочину.  ▲
18.00 Т/с «Таємницi».  ▲
19.00 Сьогоднi
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Т/с «Специ».  ▲
23.00 Сьогоднi
23.20 По слiдах
00.00 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Мiсце злочину».  ▲
03.45 Сьогоднi
04.35 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.50 Х/ф «Доросла несподiванка». (Нiмеччина - США).  ▲
08.50 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
10.40 М/ф «Бридкий я». (США).  ▲
12.30 Х/ф «Брехун, брехун». (США).  ▲
13.55 Х/ф «Прекрасний». (Францiя - Iталiя).  ▲
15.25 Х/ф «Вже хто б казав». (США).  ▲
17.00 Х/ф «Як вкрасти хмарочос». (США).  ▲
18.45 Х/ф «Близнюки». (США).  ☻
20.30 Х/ф «Брiджет Джонс: Межi розумного». (Великобританiя - Францiя - Нiмеччина - Iрландiя - США).  ▲
22.15 Х/ф «Приколiсти». (США).  ▲
00.40 Х/ф «Доросла несподiванка». (Нiмеччина - США).  ▲
02.20 Х/ф «Таксi 2». (Францiя).  ▲
03.55 Х/ф «Приколiсти». (США).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
13.30 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
14.25 Т/с «Я знов тебе кохаю»
15.15 Т/с «Друге весiлля»

16.30 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.40 Т/с «Кохання Мер`єм».  ▲
23.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»

01.00 Телемагазин
01.30 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

07.05 Х/ф «Суперстар».  ■
09.00 Х/ф «Как назло Сибирь».  ■
10.35 Х/ф «Серьезная игра».  ■
12.25 Х/ф «Мои черничные ночи».  ■
14.00 Х/ф «В тихом омуте».  ■
16.00 Х/ф «Моби Дик».  ■
19.00 Х/ф «Что творят немецкие мужчины».  ■
20.45 Х/ф «Доля ангелов».  ■
22.20 Х/ф «Новейший завет».  ■
00.10 Х/ф «Красотки в Париже».  ■
02.05 Х/ф «Отряд особого назначения».  ■
03.50 Х/ф «Супер Брис».  ■
05.20 Х/ф «В поисках янтарной комнаты».  ■

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Водоверть»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
08.40 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 М/ф
09.55 «Спогади»
10.55 «Два Миронова»
11.45 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Цвiтiння кульбаби»
13.50 Х/ф «Бiлi вовки»
15.45 Х/ф «Хiд конем»
17.10 Х/ф «Небезпечнi друзi»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства»
21.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»
23.00 Х/ф «Бомж»
01.00 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка»
02.35 Т/с «Пуаро Агати Крiстi»

03.25 Кiноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
09.00 Паралельний свiт
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.10 Паралельний свiт
17.45 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
19.30 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
21.05 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
22.40 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
00.10 Х/ф «Нiч на Сонцi».  ■

01.40 Крутi розводи
02.50 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.00 Xsport News
00.10 Бiйцiвський клуб
00.40 Xsport Студiя
01.00 Змiшане єдиноборство. PFL 1. Нью-Йорк. Пряма трансляцiя
06.00 Наша риболовля
07.00 Xsport News
07.10 Змiшане єдиноборство. PFL 1. Нью-Йорк
09.40 Стронгмен. Чемпiонат України. Київ
11.30 Наша риболовля
12.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Крутi вiражi»
15.30 Телемагазин
16.15 Наша риболовля
16.50 Час чемпiонiв
17.10 Хокей. ЧC. Фiнляндiя - Канада. Пряма трансляцiя
19.50 Час чемпiонiв
20.10 Боротьба. Мiжнародний турнiр. Київ
21.10 Хокей. ЧC. Чехiя - Швецiя. Пряма трансляцiя
23.30 Х/ф «Рестлер»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Угорщина - Тунiс
07.20 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Вердер - Боруссiя Д
08.20 Змiшане єдиноборство
10.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехир Унiверситет
11.40 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга
12.30 Футбол. Чемпiонат Нiдерландiв. Ередивiзiє
14.10 Автоперегони. Euroformula Open. Монза. Перегони 2
15.00 Автоперегони. Euroformula Open. Монза. Перегони 2
16.10 Гандбол. ЧC. Основний раунд. Чоловiки. Угорщина - Тунiс
17.30 Змiшане єдиноборство
17.55 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Афьон Беледiє - Анадолу Ефес LIVE
20.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Сакар`я ББ - Фенербахче
21.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Фрайбург - Боруссiя Д
22.00 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга
22.50 Chelsea World
23.40 Футбол. Лiга Європи. 1/2 фiналу. Челсi - Айнтрахт
01.20 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона. Перегони 1
02.00 Автоперегони. International GT Open. Барселона. Перегони 1
03.30 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Тофаш - Бахчешехир Унiверситет
05.10 ZeRingШоу. Авторська програма Юрiя Нестеренка. Бокс. Оскар Де Ла Хойя - Рiкардо Майорга

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.00 Т/с «Черговий лiкар 2»
07.45 Т/с «Черговий лiкар 2»
08.30 Т/с «Черговий лiкар 2»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
10.45 Т/с «Щасливий квиток»
11.30 Т/с «Щасливий квиток»
12.30 Т/с «Востаннє прощаюся»
13.15 Т/с «Востаннє прощаюся»
14.15 Т/с «Два життя»
15.00 Т/с «Два життя»
15.45 Т/с «Жiночий лiкар 3»
16.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
17.15 Х/ф «Вiдлига»
19.00 Т/с «Гречанка»
19.45 Т/с «Гречанка»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар 3»
21.15 Т/с «Жiночий лiкар 3»
22.10 Т/с «Два життя»
23.00 Т/с «Два життя»
00.00 Т/с «Два життя»
00.45 Т/с «Два життя»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Янгол з Орлi»
05.30 Т/с «Янгол з Орлi»

Футбол 1

06.00 Олiмпiк - Ворскла. Чемпiонат України
07.45,12.15 «Ситкорiзи»
08.15 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
10.00,15.40,22.15 Футбол News
10.25 Ман Сiтi - Лестер. Чемпiонат Англiї
12.45,14.55 Топ-матч
13.05 Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
15.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
16.05,20.25 «Шлях в Баку»
16.45 Челсi - Айнтрахт. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
18.35,02.15 Валенсiя - Арсенал. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
20.55,01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
21.25 Live. Стандард - Гент. Чемпiонат Бельгiї
23.25 Свiт Прем`єр-лiги
23.55 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України
04.05 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 «Ситкорiзи»
06.30 Наполi - Кальярi. Чемпiонат Iталiї
08.20,12.45 «Шлях в Баку»
09.05,00.15 Челсi - Айнтрахт. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
10.55 Валенсiя - Арсенал. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА
13.15 Генк - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї
15.00 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї
16.45 Свiт Прем`єр-лiги
17.15 Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
19.05 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
19.35 Хаддерсфiлд - МЮ. Чемпiонат Англiї
21.25 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
21.55 Лiверпуль - Барселона. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
23.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру
02.05 Стандард - Гент. Чемпiонат Бельгiї
03.55 Ньюкасл - Лiверпуль. Чемпiонат Англiї
05.45 Програма передач

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Вулицями Кременчука: яким було наше місто у другій половині 20-го століття? 2423 0
Час згадати, якими були деякі куточки Кременчука на початку тисячоліття. ФОТО 2451 0
У Кременчуці відомий художник представив одразу 160 робіт: від смаколиків до філософії. ФОТОрепортаж 3688 0