Новини з 1996 року

Для тих, кому не смердить: через ТЕЦ шкідливі викиди зросли в 185 раз. Висновок екологів - катастрофа

Марина Баніт 17 листопад 2017 16:20 3045 0

У Кременчуці ситуація з екологією не те що жахлива, а дуже жахлива. І якщо може хтось у місті не помічає цього, то ось вам висновки експертів екологічної комісії. Вони стверджують, що стан екології в місті незадовільний і потрібно провести державну екологічну експертизу.

За 5 років вміст викидів збільшився у неймовірну кількість разів.

 У зв’язку з тим, що котли філії Кременчуцької ТЕЦ в останні роки переважно працювали на мазуті, кількість викидів в атмосферу за п’ять років значно зросла: оксиду вуглецю – в 116 разів, ванадію – в 185 разів, речовин у вигляді суспендованих – у 183 рази, азоту оксид – у 10 разів, сірки діоксид – у 68 разів (таблиця №2).

 На ПАТ «КЗТВ» за цей період також спостерігається тенденція збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу міста: оксиду вуглецю – в 12 разів, діоксиду сірки – в 6 разів (таблиця №3).

На думку кореспондента, даний висновок є цінним свідченням того, що місто перебуває в екологічній катастрофі. Самопочуття кременчужан значно погіршується. І якщо з цим нічого не робити, в розвинутому промисловому місті житимуть лише інваліди, та й то недовго і важко.

Варто подякувати активістам, які наполегливо вимагають від влади вжити дії. Систематичні мітинги та акції протесту змушують владу працювати в цьому напрямку і вже тепер чиновники змушені визнати, що протизаконне, протилюдяне збільшення власниками великих промислових підприємств використання хімічних речовин призводить до хвороб населення. Небажання з цим боротися робить їх убивцями.

Підприємці-олігархи по суті повільно вбивають кременчужан. Мешканці міста живуть в отруті. І останні роки - як ніколи.

Варто додати, що кременчужани не повинні покладати руки. Це тільки перша сходинка в боротьбі за право жити в чистій екології.

І за цю першу сходинку вже воюють мешканці міста з владою 2 роки. Але далі не можуть процеси відбуватися так довго. Бо кожен рік дихання таким повітрям - це крок до онкологічних захворювань. А це не тільки повітря - це отруйний грунт, вода, рослини та все навколо.

Тож читайте уважніше, робіть висновки і не лишайте це напризволяще. Ми повинні вибороти чисте повітря для наших дітей. 

 

ВИСНОВОК

громадської екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі Північного промвузла міста Кременчука

 

м. Кременчук                                                               «08»  листопада 2017 р.

 

Розглянули і проаналізували екологічну ситуацію, що склалась в районі Північного промвузла м. Кременчука, де розташовані потужні підприємства-забруднювачі ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»,  Промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук».

Аналіз ситуації.

1. На розгляд представлено Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Наукові дослідження атмосферного повітря у сельбищній зоні селища Молодіжного для визначення переліку речовин, що впливають на формування наднормативного забруднення атмосферного повітря, та ризиків для здоров'я населення». Також використані інші матеріали, що мають відношення до екологічної ситуації що склалась в районі Північного промвузла.

Зауваження.

В довідці «Звіту про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука у І півріччі 2017 року» зазначено: Аналіз результатів спостережень за цей період свідчить, що загальний рівень забруднення міста за індексом забруднення (ІЗА) характеризувався як підвищений. Загалом по місту пріоритетними домішками, які зумовлювали забруднення атмосферного повітря виявились формальдегід, пил, діоксид азоту, фенол, аміак. Індекс забруднення по цим домішка складав 6,0.

При порівнянні результатів аналізу з першим півріччям 2016 року відмічено, що загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста збільшився.

2. Про частку впливу підприємств-забруднювачів довкілля в забруднення атмосфери Кременчука можна орієнтуватися із Додатків, що надані в «Звіті…».

 

Фактичні сумарні викиди т/рік (2016 р) із «Звіту»

Таблиця 1

Найменування забруднюючих речовин, їх вплив

КНПЗ

ТЕЦ

КЗТВ

Оксид вуглецю (чадний газ)

1302

194

290

Оксид азоту (неприємний запах, хвороби дихальних шляхів, бронхіти, запалення легенів; кислотні опади)

956

842

39

Діоксид сірки (з нього в повітрі утворюється сірчана кислота, її каплі переносяться на великі відстані, руйнує легені. Утворюється при згоранні мазуту)

1630

5905

117

Сірководень

18,8

 

 

Бензол

61

 

 

Ксилол

72

 

 

Толуол

111

 

 

Фенол (пари фенолу здатні подразнювати очі та дихальні шляхи)

185

 

 

Ванадій (в мазуті. Викликає склероз головного мозку, депресію)

 

42

 

 

3. Аналізуючи інформацію що надана в Додатках до «Звіту…» ми бачимо, що за останні п’ять років кількість забруднюючих речовин що потрапляють в атмосферу з філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» і ПАТ «КЗТВ» значно зросла (див. таблиця 2).

3.1. Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (т/рік).

Таблиця 2

Роки

Оксид вуглецю

Ванадій

Речовини у вигляді суспендованих

Азоту оксид

Сірки діоксид

2012

1,1

0,3

1

-

86

2013

89

0,9

3

0,5

149

2014

161

0,6

2

-

93

2015

204

15

41

2,8

2376

2016

194

45

115

5

5905

Із таблиці ми бачимо, що за останні 5 років кількість викидів в атмосферу на Філії Кременчуцької ТЕЦ зросла: оксиду вуглецю – в 116 разів, ванадію – в 185, речовин у вигляді суспендованих – в 183, азоту оксид – в 10, сірки діоксид – в 68 разів.

Різке збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу є результатом того, як зазначила державна екологічна інспекція, що котли Кременчуцької ТЕЦ «Завантажені та працювали переважно на рідкому паливі (мазуті), всупереч тому, що вказане паливо визначене як резервне, та повинно використовуватись лише при аварійному відключенні газопостачання».

3.2. На ПАТ «КЗТВ» за останні п’ять років також спостерігається тенденція збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу міста. Про це свідчить наступна таблиця, що побудована з даних наведених у Додатку із «Звіту» (таблиця 3).

Таблиця 3

Роки

Оксид вуглецю (т/рік)

Сірки діоксин (т/рік)

2012

23

19

2013

51

11

2014

246

90

2015

236

89

2016

290

117

Цифри свідчать, що за вказаний термін забруднення атмосфери збільшилось: оксидом вуглецю – в 12 разів, діоксидом сірки – в 6 разів.

3.3 Кількість викидів забруднюючих речовин ПАТ «Укртатнафта» в порівнянні з 2012 роком зменшилася, але необхідно зауважити, що все одно по кількості викидів за 2016 рік підприємство значно перевищує показники по іншим об’єктам та входить до списку 100 об'єктів України, які є найбільшими забруднювачами довкілля  по викидах в атмосферне повітря.

Як видно з аналізу таблиці 1 фактичні сумарні річні викиди ПАТ «Укртатнафта» по оксиду вуглецю в 6,7 рази більші ніж аналогічні викиди філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», і в 4,5 рази більші ніж викиди ПАТ «КЗТВ».

Із аналізів викидів оксиду азоту видно, що викиди оксиду азоту ПАТ «Укртатнафта» на 13,5% більші, ніж ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» і в 24,5 разів більші ніж аналогічні викиди ПАТ «КЗТВ».

Викиди діоксиду сірки ПАТ «Укртатнафта» в 15 раз більші, ніж аналогічні викиди цієї шкідливої речовини на ПАТ «КЗТВ».

Крім цього аналіз фактичних викидів забруднюючих речовин показує, що ПАТ «Укртатнафта» є основним джерелом таких небезпечних канцерогенів як сірководень – 18,8 т/рік, бензол – 61 т/рік, ксилол -72 т/рік, толуол – 111т/рік, фенол -188 т/рік.

4. Заслуговують уваги дані Звіту Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про поширеність захворювань населення за останні п’ять років, зокрема захворюваність дітей алергічним рінітом.

Таблиця 4

Захворюваність дітей

Поширеність на 10 тис. населення

2012

2013

2014

2015

2016

Алергічний рініт

6,7

15,7

26,4

46,7

44,9

 

Захворюваність алергічним ринітом за п’ять років зростає у відповідності збільшення викидів забруднення речовин в атмосферу на філії Кременчуцька ТЕЦ та ПАТ «КЗТВ».

5. На КЗТВ в якості сировини, із якої роблять технічний вуглець, використовують продукти кам’яновугільної смоли (смола кам’яновугільна, антраценове масло, пековий дистилят та ін.).

Сировина потрапляє на завод в залізничних цистернах. В 2016 році використано 136291 тон.

Щоб злити сировину із цистерн її підогрівають до температури біля 150 оС на протязі 5-12 годин в залежності від виду сировини та зовнішньої температури. При цьому із верхнього люку цистерн потрапляють пари масел, забруднюючі атмосферу. Це забруднення має комплексний характер, бо в хімічній склад антраценового масла та іншої коксохімічної сировини входять антрацен, фенатрен, флуорен, карбазол, феноли та інші канцерогени.

Дільниця підготовки сировини ПАТ «КЗТВ» - один із основних джерел забруднення атмосферного повітря канцерогенами.

В «Санітарних нормах проектування промислових підприємств» вказано на необхідність передбачити заміну шкідливих речовин, що використовуються в якості сировини на менш шкідливі. Виконуючи цю вимогу на заводах технічного вуглецю країн Євросоюзу (і не тільки) ще в минулому столітті переключились на використання сировини з компонентів нафтопереробки, яка менш шкідлива.

Проектом будівництва ІІ черги Кременчуцького сажевого заводу теж передбачено «сировину – зелене масло, екстракт термокаталітичного газойлю, екстракт селективної очистки масел – отримувати по трубопроводу від установок КНПЗ» (Заключення по проекту будівництва №22 від 09.02.1965 р. Полтавської облСЕС).

В пусковому комплексі ЛК-6У КНПЗ планувалось побудувати комбіновану установку виготовлення сировини для заводу технічного вуглецю; не побудували. Подали по трубі сировину, що не відповідає по якості і КЗТВ від неї відмовився.

6. На Промивально-пропарювальній станції ВП «Вагонне депо Кременчука» здійснюється підготовка вагоноцистерн до наливу нафтопродуктів. При колективному виїзді на об’єкт ми відмічали різкий запах нафтопродуктів, особливо біля очисних споруд. Будь-які заходи по обмеженні викидів випаровувань нафтопродуктів в атмосферу під час промивально-пропарювальних робіт не передбачено. Очисні споруди відкриті, вони є одно із суттєвих джерел забруднення атмосфери парами нафтопродуктів в м. Кременчуці.

7. Враховуючи, що «Переліком заходів (дій) з метою недопущення перевищення норм шкідливих викидів та забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці» на поточний рік заплановано Українському гідрометеорологічному центру України проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов в нашому місті, вважаємо, що спільним недоліком в природоохоронній роботі підприємств Північного промвузла є відсутність заходів щодо охорони атмосферного повітря відповідно вимог методичних вказівок «Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах (РД 52.04.52-85)».

8.  За даними мережі спостережень Національної гідрометслужби України, яка визначила комплексний індекс забруднення атмосферного повітря міст України у першому півріччі 2017 року, Кременчук займає 18 місце серед міст з підвищеним рівнем забрудненості повітря. Всього дослідження проводилось у 39 містах. ПАТ «Укртатнафта» входить до списку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля  по викидах в атмосферне повітря.[12]

9. Використання анкет для населення з метою визначення суб’єктивної оцінки впливу функціонування об’єктів Північного промвузла на умови проживання людей в зоні їх впливу дало наступний результат.

Суб’єктивно оцінюють екологічний стан в місті як благополучний 7% мешканців по місту в цілому та 5% мешканців району Молодіжний. Відносно благополучним екологічний стан в місті вважають 38% мешканців міста в цілому та 12% у Молодіжному. Як неблагополучний оцінюють екологічний стан міста 55% опитаних по місту та 83% по Молодіжному.

Висновки дослідження.

1. Підвищення забруднення атмосфери в м. Кременчуці з кожним роком зростає.

Про це свідчать:

Довідка про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука, що надана в «Звіті…», таблиці №2, 3, де наведена динаміка збільшення викидів забруднюючих речовин по рокам на філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «КЗТВ»; дані спостережень Національної гідрометслужби України; суб’єктивна оцінка впливу функціонування об’єктів Північного промвузла по результат опитування населення згідно анкет.

2. Про частку вкладу підприємств-забруднювачів в забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці свідчить Таблиця №1 (фактичні сумарні викиди т/рік за 2016 рік). Філія Кременчуцька ТЕЦ, використовуючи мазут замість природного газу, по рівню шкідливих викидів в атмосферу діоксиду сірки в 3,5 рази перевищує показник КНПЗ.

3. У зв’язку з тим, що котли філії Кременчуцької ТЕЦ в останні роки переважно працювали на мазуті, кількість викидів в атмосферу за п’ять років значно зросла: оксиду вуглецю – в 116 разів, ванадію – в 185 разів, речовин у вигляді суспендованих – в 183 рази, азоту оксид – в 10 разів, сірки діоксид – в 68 разів (таблиця №2).

4. На ПАТ «КЗТВ» за цей період також спостерігається тенденція збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу міста: оксиду вуглецю – в 12 разів, діоксиду сірки – в 6 разів (таблиця №3).

5. У підприємців-забруднювачів довкілля Північного промислового вузла є кілька спільних недоліків:

- Використання морально застарілих технологій: ПАТ « Укртатнафта» скидає промстоки в ставок-випарник, забруднюючи воду, землю, повітря; ПАТ «КЗТВ» використовує коксохімічну сировину, яка є небезпечним канцерогеном. Обидва ці підприємства винні в тому, що не побудували комбіновану установку виготовлення сировини для ПАТ «КЗТВ», філія Кременчуцька ТЕЦ в якості палива використовує мазут, на промивально-пропарювальній станції використовуються морально-застарілі відкриті очисні споруди – інтенсивне джерело забруднення атмосфери в м. Кременчуці.

- Вказаними підприємствами-забруднювачами довкілля ігноруються «Санітарні норми проектування промислових підприємств», зокрема вимога замінити шкідливі речовини, що використовуються в якості сировини на менш шкідливі; все робиться навпаки: менш шкідливу сировину міняють на шкідливу. Наприклад: на філії Кременчуцька ТЕЦ – замість природного газу – мазут; ПАТ «КЗТВ» – по проекту сировина нафтопереробки замінена канцерогенною сировиною коксохімії.

- Відсутні заходи щодо охорони атмосферного повітря відповідно вимог методичних вказівок «Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах» (РД 52.04.52-85).

- Не виконується «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська Конвенція): не виконуються вимога зборів громади м. Кременчука про перехід філії Кременчуцької ТЕЦ на використання природного газу (Протокол зборів від 17.10.2017).

Пропозиції:

В цілях забезпечення виконання вимог «Санітарних норм проектування промислових підприємств» та охорони атмосферного повітря в м. Кременчуці замінити шкідливі речовини, що використовуються в якості сировини на менш шкідливі, а саме:

1. Філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» працювати на природному газі, мазут використовувати лише при аварійному відключенні газопостачання.

2. ПАТ «Укртатнафта»: на використання проектних рішень будівництва пускового комплексу ЛК-6У побудувати комбіновану установку сировини для виготовлення технічного вуглецю (це надасть можливість на ПАТ «КЗТВ» ліквідувати основне джерело забруднювання довкілля канцерогенами продуктів коксохімічної сировини);

3. Розробити та узгодити з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування «Програму і проектну документацію з ліквідації ставка-випарника, як джерела забруднення навколишнього середовища» (Рішення Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики… №58/1-2 від 27.11.2003р.).

4. ПАТ «КЗТВ»: заборонити застарілу і небезпечну технологію використання канцерогенної сировини коксохімічного виробництва для виготовлення технічного вуглецю; використовувати сировину нафтопереробки, як це передбачено проектом розширення Кременчуцького сажового заводу (Заключення по проекту будівництва №22 від 09.02.1965р. Полтавської облСЕС).

5. Промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчука» розробити, погодити з Кременчуцької міською радою, побудувати очисні споруди закритого типу в цілях ліквідації джерела забруднення атмосферного повітря.

6. Всім підприємствам-забруднювачам Північного промвузла м. Кременчука розробити заходи по охороні атмосферного повітря відповідно вимог методичних вказівок «Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах» (РД 52.04.52-85) і погодити їх в Кременчуцькій міській раді.

7. Провести аналіз захворювання населення м. Кременчука з урахуванням змін клімату, впливу шкідливих факторів виробництва на довкілля і здоров’я.

8. Провести дослідження синергічного впливу викидів підприємств Північного промвузла на довкілля та здоров’я населення.

Для більш всесторонього і детального аналізу шкідливого впливу діяльності підприємств Північного вузла м. Кременчука на довкілля і розробки науково-обгрунтованих заходів по підвищенню екологічної безпеки необхідно провести детальні дослідження і моніторинг з залученням науковців і фахівців з відповідним фінансуванням цих робіт. В зв’язку з відміною радянських і національних санітарних і екологічних нормативів і орієнтацією на нормативи країн Євросоюзу необхідно надати можливості (забезпечити фінансово) фахівцям і науковцям вивчити цю проблему і впроваджувати нормативи Євросоюзу в діяльність підприємств м. Кременчука.

Основний висновок:

Екологічна ситуація, що склалась в районі Північного промвузла м. Кременчука незадовільна, що є підставою для проведення Державної екологічної експертизи. 

 

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Вулицями Кременчука: яким було наше місто у другій половині 20-го століття? 326 0
Час згадати, якими були деякі куточки Кременчука на початку тисячоліття. ФОТО 1467 0
Без ярмарки, але з умовним концертом. У Кременчуці засяяла головна ялинка. ФОТОрепортаж 2457 0