Новини з 1996 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА 29 ЧЕРВНЯ

pplus 29 червня 2019 09:00 758 0

Універсальний

Візит (36 канал)

07.00 Телешанс
07.10 «ФізкультУра!»  ☻
07.35 «Їжа богів»  ☻
08.25 «Пізнай світ»  ☻
08.50 «Залізна леді Британії»  ☻
09.35 «Цікаво.com»  ☻
10.25 «Rollіng Stones». Просто для запису»  ☻
11.15 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
11.35 Телешанс
11.45 «Наполеон» ▲
12.35 Х/ф «Веселі жабокричі»  ☻
13.45 «Гордість світу»  ☻
14.10 «Довідник дикої природи»  ☻
15.05 М/ф для дітей
15.30 Телешанс
15.40 «Спогади»  ☻
16.05 «Дикі тварини»  ☻
16.30 «Скарби саду»  ☻
16.50 «Гра долі»  ☻
17.20 «Божевільний світ» ▲
18.10 Х/ф «Гравці»  ☻
19.35 Телешанс
19.45 «День за днем». Інформаційний щотижневик
20.45 Телешанс
20.55 Х/ф «Королева Шибанських перлів»  ☻
23.00 Телешанс
23.10 «День за днем». Інформаційний щотижневик
00.10 «Визначні досягнення людства»  ☻
00.35 «Еліксир молодості»  ☻
01.25 «ФізкультУра!»  ☻
01.50 «Пізнай світ»  ☻
02.15 «Цікаво.com»  ☻
03.05 «Майстер-клас з Н.Фіцич»  ☻
03.25 «Мегазірки»  ☻
03.55 «Rollіng Stones». Просто для запису»  ☻
04.45 «Сім’я від А до Я»  ☻
05.10 «Дзеркало історії»  ☻
05.35 «Заручники свободи»  ☻
06.05 «Спогади»  ☻
06.30 «Гордість світу»  ☻

Новий канал

03.00 Зона ночi
05.45 Kids` Time
05.50 М/с «Лунтiк»
06.15 Kids` Time
06.20 Ревiзор
09.00 Пристрастi за Ревiзором
11.50 Ревiзор
14.20 Пристрастi за Ревiзором
17.00 М/ф «Тато гусак»
18.50 Х/ф «Захоплення пiдземки 123».  ▲
21.00 Х/ф «Викрасти за 60 секунд».  ▲
23.20 Х/ф «Розплата».  ▲
01.20 Т/с «Клiнiка».  ▲
02.50 Зона ночi

UA:Перший

06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30 Доброго ранку, Країно!
07.00 Новини
07.10 Доброго ранку, Країно!
08.00 Новини
08.05 Доброго ранку, Країно!
09.00 Новини
09.05 Доброго ранку, Країно!
09.30 Країна на смак
10.45 Енеїда
11.45 Телепродаж
12.10 М/с «Кмiтливиий Сяо Цзи»
13.10 Х/ф «Йосип Прекрасний. Намiсник фараона»
14.55 Телепродаж
15.15 Д/с «Фестивалi планети»
15.45 Разом
16.20 Спiльно
16.50 «Зворотнiй вiдлiк»
18.55 Д/ф «Острови. Азорськi острови: акули, кити, манти»
20.00 Д/с «Мегаполiси»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена iсторiя
22.30 Т/с «Окупованi».  ▲
23.20 Новини
23.50 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Новини
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.20 Д/с «Аромати Шотландiї»
03.45 Своя земля
04.10 Новини
04.35 Свiтло
05.30 Д/с «Погляд зсередини»

5 канал

06.00 Час-Time
06.20 Кендзьор
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,21.00,00.00,01.00,02.00,04.00,05.00 Час новин
07.10,08.10,12.55,15.15,18.10 Погода в Українi
07.20,11.30,03.40 Феєрiя мандрiв
07.45,08.50,21.55,00.10 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум
07.55,08.55,09.55,13.55,14.55,16.55,17.55,20.55,00.55 Погода на курортах
08.20 Клуб Life
09.15 Автопiлот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Натхнення
10.10 Iсторiя успiху
10.25 5 поверх
11.10 Майстри ремонту
12.10 Олiмпiйськi iсторiї
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успiху
13.45 Навчайся з нами
14.15 Шанс на одужання
15.20,04.30 Акцент
16.10,23.30,02.40 Машина часу
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Про вiйсько
18.25,02.15 Полiгон
19.25 Особливий погляд
20.00,01.15,05.15 Рандеву
21.30,03.00 Вiкно до Америки
22.00 Д/ф
23.15 Енергобезпека
00.30 Винна карта
03.20 Кiно з Я. Соколовою
04.10 Дiалоги з Патрiархом

Канал «1+1»

06.00 «Свiтське життя»
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт: Непал»
11.00 «Свiт навиворiт: Непал»
12.05 «Свiт навиворiт: Непал»
13.05 «Свiт навиворiт: Непал»
14.05 «Свiт навиворiт: Непал»
15.10 «Свiт навиворiт: Непал»
16.30 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews»
20.25 «Українськi сенсацiї»
21.40 «Вечiрнiй квартал»
23.30 «Свiтське життя»
00.30 «Свiтське життя»
01.30 «Лiга смiху»
03.00 «Київ Вечiрнiй»

Iнтер

03.20 «Щоденник вагiтної»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Чекай на мене. Україна»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.20 Х/ф «Iван Васильович змiнює професiю»
09.00 «Шiсть соток»
10.00 «Готуємо разом. Випiчка»
11.00 Х/ф «Екiпаж»
14.00 «Європейськi iгри 2019». Спортивна гiмнастика
17.00 Т/с «Захоплення»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Захоплення»
00.35 Х/ф «Час грiхiв»
02.20 «Подробицi» - «Час»
02.50 «Щоденник вагiтної»

ICTV

05.00 Скарб нацiї
05.05 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Бiльше нiж правда
07.20 Я зняв!
09.15 Дизель шоу.  ▲
10.40 Особливостi нацiональної роботи
12.45 Факти. День
13.00 «На трьох».  ▲
14.30 Т/с «Пес».  ▲
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Вiкiнги проти прибульцiв».  ▲
21.35 Х/ф «Вiкiнги».  ▲
23.30 Х/ф «Анаконда 3: Цiна експерименту».  ■
01.10 Х/ф «Анаконда 4: Кривавий слiд».  ■
02.50 Х/ф «Пекельний ендшпiль».  ■

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Х/ф «Вiдпустка за власний рахунок»
09.55 Т/с «Червона королева»
14.35 Т/с «Вангелiя»
19.00 Т/с «Було у батька два сини»
22.50 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть»
01.10 Т/с «Коли ми вдома»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Король Сафарi»
13.15 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Монстр у Парижi»
19.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30 Танька i Володька
20.00 Одного разу пiд Полтавою
20.30 Танька i Володька
21.00 Одного разу пiд Полтавою
21.30 Танька i Володька
22.00 Сiмейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорiя зради
02.50 БарДак
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

К1

06.30 «Top Shop»
07.50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08.15 «Ух ти show»
09.10 Х/ф «П`ятеро друзiв»
11.00 Х/ф «П`ятеро друзiв 2»
13.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 4: Армагеддон»
14.45 «Орел i решка. Навколо свiту»
23.50 Х/ф «Все можливо, бебi!»  ▲
01.50 «Жаннаодружи»
02.40 «Нiчне життя»

Канал «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Загублений свiт»
14.00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
16.00 Х/ф «Нiч у музеї 3: Секрет гробницi»
17.55 Х/ф «Конан-руйнiвник»
19.55 Х/ф «Бен-Гур»
22.15 Х/ф «Чужий проти хижака».  ■
00.05 «Облом.UA»
04.30 «Цiлком таємно-2016»

Прямий

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Репортер». Новини
10.15 «18 мiнус» з М. Ганапольським та К. Шангелiя
11.15 «Споживач» з М. Несмiяновим та О. Бунт
12.15,13.15,14.15,15.15,16.15,18.00,19.00,20.00 «Вибори - 2019. Парламент»
17.00 «Кисельов. Авторське»
21.00 «Закрита зона»
22.00 «The Week» з Т. Березовцем та П. Залмаєвим
23.00 «Вата-шоу»

НТН

06.00 Х/ф «Розiрване коло»
07.40 Х/ф «Протистояння»
11.10 Т/с «Спецзагiн «Кобра 11».  ▲
15.00 «Європейськi iгри-2019». Огляд дня
16.00 «Європейськi iгри-2019». Бокс. Фiнал
17.00 «Європейськi iгри-2019». Пляжний футбол. Фiнал
19.15 «Свiдок»
19.45 Х/ф «Справа Румянцева»
21.50 Х/ф «Незаперечний 2».  ▲
23.45 «Європейськi iгри-2019». Карате. Фiнал
01.30 «Реальнi злочинцi»
02.30 «Свiдок»
03.00 «Випадковий свiдок»
03.55 «Речовий доказ»
04.20 «Легенди бандитського Києва»
04.45 «Top Shop»

Мега

06.00 Таємний код зламаний
06.50 Бандитський Київ
07.45 Правда життя
09.40 Речовий доказ
11.50 Секретнi територiї
12.50 Наци-гiганти
15.50 Шалена подорож
16.35 Невiдома Пiвденна Америка
17.35 Пiд iншим кутом
18.30 Правда життя
21.30 Наци-гiганти
00.30 Таємний код зламаний
02.10 Мiстична Україна
03.00 Скарб.ua

Соціальний

Канал «Україна»

06.00 Сьогоднi
07.00 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Благi намiри».  ▲
15.00 Сьогоднi
15.30 Х/ф «Доктор Щастя».  ▲
17.45 Т/с «Ноти любовi»
19.00 Сьогоднi
20.00 Т/с «Ноти любовi».  ▲
22.50 Музична платформа
00.50 Т/с «Принцеса i жебрачка»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Принцеса i жебрачка»
04.20 Реальна мiстика

VIP Comedy

06.45 Х/ф «Пiсня на Рiздво». (США - Канада).  ▲
08.20 Х/ф «Доросла несподiванка». (Нiмеччина - США).  ▲
10.00 Х/ф «Тату, до побачення». (США).  ▲
11.55 Х/ф «Загублений свiт». (США).  ▲
13.35 М/ф «Бридкий я». (США).  ▲
15.10 Х/ф «Вибух з минулого». (США).  ▲
17.00 Х/ф «Улюбленцi Америки». (США).  ▲
18.40 Х/ф «Джунiор». (США).  ▲
20.30 Х/ф «Кухар на колесах». (США).  ▲
22.25 Х/ф «Четверо проти банку». (Нiмеччина).  ▲
00.00 Х/ф «Пiсня на Рiздво». (США - Канада).  ▲
01.25 Х/ф «Новий хлопець моєї мами». (США - Нiмеччина).  ▲
03.00 Х/ф «Доросла несподiванка». (Нiмеччина - США).  ▲
04.45 Х/ф «Четверо проти банку». (Нiмеччина).  ▲

Бiгудi-ТБ

06.00 Кориснi пiдказки
07.00 Посмiхнiться, вам це личить
08.00 Т/с «Тiльки кохання»
09.30 Телемагазин
11.00 Посмiхнiться, вам це личить
12.10 Клiнiка
14.00 Т/с «Я знов тебе кохаю»
16.00 Т/с «Друге весiлля»
16.40 Сiмейнi мелодрами
21.00 Т/с «Друге весiлля»
21.50 Т/с «Я кажу так»
22.30 Т/с «Я знов тебе кохаю»
00.20 Т/с «Я кажу так»
01.00 Посмiхнiться, вам це личить

Еврокино

05.40 Х/ф «Эспен в королевстве троллей».  ▲
07.20 Х/ф «45 лет».  ▲
08.50 Х/ф «Скрюченный домишко».  ▲
10.45 Х/ф «Такси 2».  ▲
12.10 Х/ф «Кровь моей крови».  ▲
13.55 Х/ф «Зимняя песня».  ▲
15.55 Х/ф «Такси 4».  ▲
17.20 Х/ф «Принцесса Монако».  ▲
19.00 Х/ф «Суперстар».  ▲
20.50 Х/ф «Секрет Счастья».  ▲
22.25 Х/ф «К черту на рога».  ▲
23.45 Х/ф «Голгофа».  ▲
01.25 Х/ф «Грабитель».  ▲
03.05 Х/ф «Звездочка».  ▲
03.10 Х/ф «Предчувствие любви».  ▲
04.50 Х/ф «Любовь и страсть. Далида».  ▲

Enter-фiльм

05.45 Х/ф «Карусель»
07.10 «Телемагазин»
07.40 М/ф
08.00 «Клара Лучко. Три зустрiчi»
08.50 М/ф
09.00 «Телемагазин»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Невiдома версiя. Гусарська балада»
11.15 Х/ф «Коли ми зустрiлися»
14.00 Х/ф «Нi пуху, нi пера»
15.15 Х/ф «Добре сидимо!»
16.35 Х/ф «Небезпечно для життя!»
18.20 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi»
22.00 Х/ф «Їсти подано»
23.45 Т/с «Торгашi»
03.30 Кiноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кiнотрейлери

Сонце

06.00 Крутi розводи
08.30 Джеймi Олiвер
11.00 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
14.30 Паралельний свiт
16.35 Джеймi Олiвер
17.50 Гарячi новини на Сонцi
17.55 Т/с «Мислити як вбивця».  ▲
19.30 Гарячi новини на Сонцi
19.35 Т/с «Суто англiйськi убивства».  ▲
21.20 Т/с «CiЕсАй: Нью-Йорк».  ▲
22.55 Т/с «Гаваї 5-0».  ▲
00.35 Т/с «Нiч на Сонцi».  ■
01.50 Крутi розводи
04.30 3х4. Найкумеднiше домашнє вiдео

Xsport

00.20 Xsport News
00.30 Наша риболовля
01.00 Xsport Студiя
01.20 Фрi-файт
03.20 Бiйцiвський клуб
03.50 Йой
04.10 Xsport Студiя
04.30 Йой
04.50 Xsport News
05.00 Телемагазин
06.00 Наша риболовля
06.40 ФайтЛайф
07.10 Телемагазин
07.25 Х/ф «127 годин»
09.00 Битви роботiв
10.00 Телемагазин
10.30 Стронгмен. Кубок України. Етап в Києвi. «Звитяга нескорених»
12.30 Телемагазин
13.00 Мотоперегони. ЧC по Супербайку. SSP 300. Етап 5. Iталiя
14.00 Наша риболовля
15.30 Армрестлiнг. Мiжнародний турнiр. Lviv Open Cup 2019
17.30 Наука виживати
18.30 Xsport News
18.40 Змiшане єдиноборство. M-1 Challenge 102
20.30 Бокс. Артем Далакян - Саравут Таворнхам
22.30 Xsport News
22.40 Х/ф «Едi «Орел»

Sport 2. (Baltic)

06.00 Гандбол. Суперлiга України. Жiнки. Плей-офф. Матч за 3 мiсце. Другий матч. Реал - Днiпрянка
07.40 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Чорногорiя - Україна
09.00 Змiшане єдиноборство
10.00 Chelsea World
10.50 Футбол. Англiя. Кубок Лiги. 1/4 фiналу. Челсi - Борнмут
12.30 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Україна - Данiя
14.00 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Вердер - Боруссiя Д
15.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Шостий матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
16.40 Red Bull Air Race. Казань. Огляд
17.10 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона. Перегони 1
17.50 Автоперегони. International GT Open. Барселона. Перегони 1
19.10 Chelsea World
20.00 Футбол. Англiя. Прем`єр-лiга. Борнмут - Челсi
21.40 Змiшане єдиноборство
22.50 Гандбол. Квалiфiкацiя ЧЄ-2020. Чоловiки. Чорногорiя - Україна
00.10 BVB-TV. Футбол. Нiмеччина. Бундеслiга. Баварiя - Боруссiя Д
01.10 Red Bull Air Race. Раунд-14. Казань
02.00 Баскетбол. Чемпiонат Туреччини. Суперлiга. Фiнал. Шостий матч. Фенербахче - Анадолу Ефес
03.40 Автоперегони. Euroformula Open. Барселона. Перегони 2
04.20 Автоперегони. International GT Open. Барселона. Перегони 2
05.30 Небачений футбол

Film.Ua Drama

06.15 Т/с «Гречанка»
07.00 Т/с «Гречанка»
07.45 Т/с «Гречанка»
08.30 Т/с «Гречанка»
09.15 Т/с «Гречанка»
10.00 Т/с «Гречанка»
11.00 Т/с «Два життя»
11.45 Т/с «Два життя»
12.30 Т/с «Два життя»
13.15 Т/с «Два життя»
14.00 Т/с «Два життя»
14.45 Т/с «Два життя»
15.30 Х/ф «Кардiограма кохання»
17.00 Т/с «Пiзнє каяття»
17.45 Т/с «Пiзнє каяття»
18.30 Т/с «Пiзнє каяття»
19.15 Т/с «Пiзнє каяття»
20.15 Т/с «Пiзнє каяття»
21.00 Т/с «Пiзнє каяття»
21.45 Т/с «Пiзнє каяття»
22.30 Т/с «Пiзнє каяття»
23.30 Т/с «Абонент тимчасово недосяжний»
00.15 Т/с «Абонент тимчасово недосяжний»
01.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
01.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
02.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
03.15 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо!»
04.45 Т/с «Здрастуй, мамо!»
05.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»

Футбол 1

06.00,08.00,10.00,15.40 Топ-матч
06.10 Баварiя - Лiверпуль. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
08.10 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат України
10.10 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат Iталiї
12.00 Шальке - Ман Сiтi. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
13.50 Шахтар - Лудогорец. Контрольна гра
16.00 Фенербахче - Андерлехт. Лiга Європи УЄФА
17.50,20.30 «Шлях в Баку»
18.40 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи УЄФА
21.05 Генк - Бешикташ. Лiга Європи УЄФА
22.55,01.40 «Шлях в Баку»
23.50 Ворскла - Карабах. Лiга Європи УЄФА
02.20 Арсенал - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА
04.05 Бетiс - Мiлан. Лiга Європи УЄФА
05.55 Програма передач

Футбол 2

06.00 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат України
07.50,20.10,23.05,01.10,03.15,05.15 Топ-матч
08.00 Фенербахче - Андерлехт. Лiга Європи УЄФА
09.50,12.30 «Шлях в Баку»
10.40 Динамо (К) - Ренн. Лiга Європи УЄФА
13.05 Генк - Бешикташ. Лiга Європи УЄФА
14.55,17.40 «Шлях в Баку»
15.50 Ворскла - Карабах. Лiга Європи УЄФА
18.20 Арсенал - Спортiнг. Лiга Європи УЄФА
20.20 Бетiс - Мiлан. Лiга Європи УЄФА
22.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА
23.20 Баварiя - Лiверпуль. 1/8 фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА
01.25 Чорноморець - Карпати. Чемпiонат України
03.25 Цюрiх - Наполi. Лiга Європи УЄФА
05.45 Програма передач

Поділитися з друзями

Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Фестиваль краси та грації: кременчуцька виставка-ярмарок зібрала тисячі відвідувачів. ФОТО 138 0
На 449 річницю міста бібліотекарі відкрили сторінки сивого минулого Кременчука. ФОТО 229 0
Підняти вітрила! У День міста у Кременчуці пройшов парад вітрильників. ФОТО 252 0