Як кременчужанам захистити свої права на земельну ділянку. ІНФОГРАФІКА

275 0
Як кременчужанам захистити свої права на земельну ділянку. ІНФОГРАФІКА

Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватись правил добросусідства.

Орендареві також забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на ділянку.

Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Вимагати усунення будь-яких порушень прав на землю і відшкодування завданих збитків можна і тоді, коли ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

Захист прав громадян на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав.

Вимагати усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою можна шляхом:

- переговорів з учасником конфлікту;

- звернення до уповноважених органів;

- звернення до суду.

Добровільний порядок. Передбачає пошук способів розв’язання конфлікту силами його учасників без залучення державних органів та органів місцевого самоврядування.

Для усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, а також звільнення самовільно зайнятої ділянки законний власник може звернутися до відповідної особи, що здійснює такі перешкоди чи самовільно зайняла ділянку, з проханням про припинення неправомірних дій.

Звернення може бути усним або письмовим. Письмове звернення складається у довільній формі та має містити відомості, що підтверджують законне право особи користуватися ділянкою, а також вимогу припинити здійснювати неправомірні дії.

До звернення варто додати копії наявних документів, що підтверджують права на ділянку чи право користування такою ділянкою, а також документи на підтвердження державної реєстрації таких прав.
Якщо у добровільному порядку спірна ситуація не була вирішена – необхідно застосувати позасудовий та судовий способи.

Позасудовий порядок. З метою позасудового вирішення земельного спору слід звернутися до:

 • - сільських, селищних, міських рад, а також районних рад — у разі розміщення ділянки в межах відповідного села, селища, міста;
 • - територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру – у разі розміщення ділянки поза межами населених пунктів.

Земельні спори розглядаються уповноваженими органами на підставі заяви. Заява про вирішення земельного спору повинна містити:

 • - найменування органу, до якого вона подається;
 • - імена сторін, які беруть участь у земельному спорі, телефон заявника (його представника), місце проживання або місцезнаходження;
 • - зміст вимог і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги;
 • - зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину;
 • - перелік документів, що додаються до заяви.

Окрім копій документів, що посвідчують особу, до заяви слід додати:

 • - копію документа, що посвідчує право на ділянку;
 • - кадастровий план ділянки з відображенням зон обмежень (обтяжень) прав на ділянку та наявних земельних сервітутів (за наявності);
 • - копії документів, що підтверджують зміни, які відбулися у правовому режимі ділянки;
 • - копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна;
 • - копії рішень органів місцевого самоврядування або судових органів щодо вирішення земельних спорів, якщо такі мали місце.

Земельні спори розглядаються у тижневий строк з дня подання заяви. Розгляд заяв та прийняття рішення компетентними органами здійснюється безкоштовно.Судовий порядок. Передбачає подання судового позову про усунення перешкод у здійсненні особою права користування тa розпорядження своїм майном (негаторний позов). Виключно судом вирішуються земельні спори щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб. Суди також вирішують майнові спори про відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.Коментарі

Для того, щоб залишити коментар, вам необхідно авторизуватись

Авторизация